Nieuws

De ontwikkeling van Learning Agility

Op Vrijdag, 8 Maart, 2019, 12:16

Verandering is voor veel organisaties een gegeven. Veranderingen gaan steeds sneller en dit vraagt om nieuwe manieren van werken en nieuwe kwaliteiten van medewerkers. De hoofdvraag is steeds of de medewerkers van nu toekomstproof zijn. Als HR-manager is het dus belangrijk om zicht te hebben op het leer- en veranderpotentieel van medewerkers.

Lees meer
Thema's: Leren en ontwikkelen

De ontwikkeling van Learning Agility binnen de zorgsector

Op Vrijdag, 8 Maart, 2019, 12:14

De wereld waarin we leven is steeds minder voorspelbaar en een stuk complexer geworden. Hierdoor wordt een steeds groter beroep gedaan op het innovatie- en verandervermogen van mensen. Ook binnen de Zorg zien we dat er een verandering gaande is, al blijft de Learning Agility score in deze sector laag.

Lees meer
Thema's: Leren en ontwikkelen

De ontwikkeling van Learning Agility binnen de Tech industrie

Op Vrijdag, 8 Maart, 2019, 11:47

De wereld waarin we leven is steeds minder voorspelbaar en een stuk complexer geworden. Hierdoor wordt een steeds groter beroep gedaan op het innovatie- en verandervermogen van mensen. Als HR-manager is het dus belangrijk om zicht te hebben op het leer- en veranderpotentieel van medewerkers.
Lees meer
Thema's: Leren en ontwikkelen

Nieuw jaar, nieuwe kansen…

Op Vrijdag, 28 December, 2018, 09:47

In het nieuwe jaar ga ik weer lekker sporten. Daar is het vorig jaar echt te weinig van gekomen. Vaak door herkenbare oorzaken, zoals drukte op werk en drukte thuis als jong gezin. Terwijl ik wel een goed voorbeeld heb rondlopen: mijn vrouw slaagt er al een half jaar in om wekelijks twee keer een uur te sporten, onder begeleiding in een fitnesscentrum.

Lees meer
Thema's: Blog , Leren en ontwikkelen

Meer spelen op je werk!

Op Dinsdag, 31 Juli, 2018, 12:23

De kracht van spel binnen trainingen is groot. Het lijkt misschien tegenstrijdig, maar niets is zo echt als spel.
Lees meer
Thema's: Leren en ontwikkelen

Blended learning: van theorie naar implementatie

Op Dinsdag, 31 Juli, 2018, 12:03

Boertien Vergouwen Overduin kijkt naar de toekomst en volgt de ontwikkelingen binnen het vakgebied 'trainen'op de voet. Wij zijn ervan overtuigd dat de manier waarop we nu leren over drie jaar niet meer bestaat en dat blended learning het leren van de toekomst wordt. Blended learning is de combinatie van online en offline leren. Online waar dit kan en offline waar het moet. Daarmee is de toekomst wat ons betreft highly digtal én highly personal. We leren namelijk waar en wanneer we willen.
 
Maar zijn organisaties al klaar voor blended learning? En geloven zij er ook echt in? Of kiest men liever voor het veilige, overzichtelijke klaslokaal? Wij geven u vijf adviezen om concreet met blended learning aan de slag te gaan.
Lees meer
Thema's: Leren en ontwikkelen

Slimmer Leren is de sleutel!

Op Dinsdag, 31 Juli, 2018, 10:02

Het Nieuwe Werken, wie heeft er geen mening over? Steeds meer bedrijven adopteren het tijd- en plaats onafhankelijk werken. Maar ook fanatieke tegenstanders laten van zich horen. Zo besloot de top van Yahoo om iedereen weer terug te roepen op kantoor: zonder face-to-face contact zouden de prestaties lager zijn. Collega's Dirk Bannenberg en Jan-Willem Bouwmeester vragen zich in PW de Gids van mei 2013 terecht af hoe zo'n modern bedrijf aan zo'n achterhaalde mening komt.
Lees meer
Thema's: Leren en ontwikkelen

Boertien Vergouwen Overduin weer beter uit Cedeo-onderzoek

Op Dinsdag, 18 April, 2017, 10:40

De tevredenheid van onze klanten is ten opzichte van twee jaar geleden weer gestegen. Uit het onlangs gehouden Cedeo Klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat onze incompanyopleidingen 97,8% tevredenheid scoren ten opzichte van 90,5% de vorige keer. Bij open opleidingen scoren we zelfs 98,3%. Twee jaar geleden was dat nog 92,5%. Daar zijn we trots op want wij vinden het belangrijk dat onze deelnemers kwaliteit krijgen en resultaat halen uit hun opleiding.
Lees meer
Thema's: Leren en ontwikkelen

Potentieel en Performance gemeten met talentinstrument ‘Develop’

Op Dinsdag, 30 September, 2014, 11:27

Vorige maand heeft Boertien Vergouwen Overduin een traject afgerond bij a.s.r. in Utrecht. Het programma met titel Pensioenen.com is een competentieontwikkelprogramma voor de 400 medewerkers van Pensioenen binnen a.s.r. Het gehele pensioenbedrijf (exclusief teammanagers) heeft sinds vorig jaar februari dit programma doorlopen. Hierbij was sprake van een hechte samenwerking tussen de interne trainers van a.s.r. en de coaches van Boertien Vergouwen Overduin. In co-creatie deed elke deelnemer een 0-meting bij Boertien Vergouwen Overduin, waarna hij werd getraind door de trainers van a.s.r. Een korte schets van deze succesvolle samenwerking.

a.s.r. vroeg Boertien Vergouwen Overduin een leertraject te ontwikkelen waarbij een instaptoets de belangrijkste interventie was. Voorafgaand aan een gerichte interne a.s.r.-training (2,5 week interne opleiding) wilde a.s.r. een toets doen, waarbij gericht een aantal competenties getoetst werd. Samen met het projectteam hebben we bepaald welke 8 competenties getoetst zouden worden. Hiervoor maakten we gebruik van de Develop-tool van onze samenwerkingspartner HFM. Uniek aan Develop is de gecombineerde meting van de huidige performance van de deelnemers op basis van een feedbackmeting en hun potentieel om nog beter te presteren in hun functie aan de hand van een persoonlijkheidsonderzoek. Uniek in dit traject was ook dat de performancemeting ter plekke online werd gedaan door de acteur tijdens de 0-meting. Hoe zijn we te werk gegaan?
Lees meer
Thema's: Leren en ontwikkelen

Resultaat van opleiden is te beïnvloeden en meetbaar op 4 niveaus

Op Maandag, 26 Mei, 2014, 10:28

Natuurlijk, bij een training draait alles om degene die getraind wordt. Zijn talentontwikkeling staat centraal. Bij Boertien Ver­gouwen Overduin is de con­text, de werkomgeving, echter een even belangrijk uitgangspunt. Daarom ligt onze focus nooit uitsluitend op het individu, maar zien wij de deelnemer óók als belangrijk onderdeel van de organisatie.
Lees meer
Thema's: Leren en ontwikkelen

Brain Based Learning; de neurowetenschap achter ontwikkeling en verandering

Op Maandag, 26 Mei, 2014, 08:53

Neurowetenschap is een van de snelst groeiende onderzoeksgebieden. Met de opkomst van nieuwe technologie neemt onze kennis over het brein in hoog tempo toe. Brain Based Learning gaat over het toepassen van deze kennis voor het ontwikkelen van kennis, gedrag en attitude in organisaties. Maar met de groei van deze kennis rijst de vraag: hoe pas je dit toe in de praktijk en wat is de daadwerkelijk toegevoegde waarde van dit nieuwe paradigma?
De laatste 50 jaar is er veel gebeurd op het gebied van leiderschap en persoonlijke en communicatieve effectiviteit. Door onderzoek is onze kennis van gedrag in organisaties toegenomen. Dit onderzoek is echter altijd vanuit het psychologisch en sociologisch paradigma gedaan. Hiermee is er in onze kennis en begrip een hiaat ontstaan. Dit hiaat is de biologische basis van leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit. Boertien Vergouwen Overduin vult dit hiaat op door Brain Based Learning, een combinatie van ‘hard science’ en ‘soft skills’. We maken hierbij gebruik van een aantal Brain Based Principles.
Lees meer
Thema's: Leren en ontwikkelen

Gamification: wéér een hype?

Op Woensdag, 30 April, 2014, 11:53

‘Gamification’ is leren in spelvorm. Het werkt met online dashboards en met een geestige of spannende verhaallijn. Gamification is ontstaan in de marketing om klanten meer te activeren en te binden. Denk aan Nike+, waar iedere hardloper ter wereld aan kan meedoen door parcourtjes met elkaar te delen en wedstrijdjes te doen onder soortgenoten in jouw omgeving. Daarmee creëert Nike een vaste hoeveelheid loyale klanten. Klinkt prachtig toch? Of is er sprake van een nieuwe hype?
Lees meer
Thema's: Leren en ontwikkelen

Leren met een app

Op Donderdag, 24 April, 2014, 12:34

Smartphones, iPhones en tablets zijn hot! Miljoenen mensen over de hele wereld hebben inmiddels een dergelijk apparaat in hun bezit. Met de duizenden apps die tegenwoordig voor deze mobiele apparaten verkrijgbaar zijn, wordt leren een stuk eenvoudiger én een stuk leuker. Benieuwd naar de mogelijkheden van leren met een app?
Lees meer
Thema's: Leren en ontwikkelen

Hoe stimuleer je nieuwe patronen en nieuw gedrag?

Op Donderdag, 24 April, 2014, 12:16

De grootste uitdaging voor een trainer is ervoor te zorgen dat deelnemers nieuwe, door jou aangeleerde patronen verkiezen boven hun oude patronen. Maar hoe werkt dat nou in de dagelijkse trainingspraktijk? En in de hersenen van deelnemers? Door vanuit breinkennis naar leren te kijken kun je als trainer je trainingen effectiever en leuker maken
Lees meer
Thema's: Leren en ontwikkelen

Het 70-20-10 model; hoe werkt het?

Op Donderdag, 24 April, 2014, 12:09

Er is uitgebreid wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de manier en de plekken waar mensen leren (Lombardo & Eichinger; The Leadership Architect). Het resultaat is opmerkelijk: 


70% van alle leerervaringen krijgt men op de werkvloer. Vaak als gevolg van nieuwe opdrachten of taken die uitdagend zijn
20% van alle leerervaringen ontstaat door feedback van collega’s en door zelf te kijken naar voorbeeldgedrag bij anderen
10% van alle leerervaringen doet men op in ‘formele’ settings als trainingen, workshops en opleidingen.

Tegelijkertijd blijkt dat deze laatste 10% niet weggelaten kon worden. Zij fungeert als een soort katalysator voor de overige onderdelen. Uit onderzoek blijkt verder dat het meeste leerrendement ontstaat als de verschillende onderdelen geïntegreerd worden. Deze manier van denken en werken is bekend geworden als het 70-20-10 model.
Lees meer
Thema's: Leren en ontwikkelen