Menu
BVO logo

Leiderschap & Verandering

Maatwerk en Incompany
In onze maatwerktrajecten komen alle rollen en competenties van een goede leider aan de orde. Er wordt constant gewerkt aan de eigen doelen, waardoor het rendement voor zowel het individu als de organisatie optimaal is.


Leiderschap & Verandering

Bij Boertien Vergouwen Overduin zien we leiderschap als een dynamische mix van visiegericht inspireren als leider, commercieel concretiseren als ondernemer, beheersmatig realiseren als manager en het laten ontwikkelen van medewerkers als coach. Een succesvol leider speelt actief in op deze vier werkvelden en maakt gebruik van de daarbij behorende competenties.

De manager als leider

In de rol van leider moet een manager zijn team kunnen inspireren om zich voor te bereiden op de toekomst die zich morgen al aandient. Altijd met een sprekende missie en visie en een praktische aanpak om de beoogde doelen te realiseren. Dit is waar strategie en uitvoering bij elkaar komen. De leider is in staat innovatiekracht te stimuleren en met originele ideeën en frisse oplossingen ambities waar te maken. Ook tijdens de veranderingen die hij leidt, blijft hij inspireren, motiveren en communiceren.

De manager als ondernemer

In de rol van ondernemer dient een manager richting te geven, doelen te stellen en taken te delegeren met als doel de diensten of producten op tijd, met de vereiste kwaliteit en in de juiste hoeveelheid te leveren. De ondernemer moet zijn commerciële team optimaal ondersteunen om deze doelen te realiseren en doet dit op overtuigende maar bescheiden wijze. De ondernemer houdt de vinger aan de pols en beoordeelt, eerlijk en transparant, wie de vereiste bijdrage heeft geleverd en bevordert de professionele taakvolwassenheid van zijn medewerkers.

De manager als procesbegeleider

In de rol van procesbegeleider is de manager de stabiele factor die ervoor zorgt dat de werkprocessen en afspraken kloppend zijn en nageleefd worden. De procesbegeleider spreekt zijn medewerkers waar nodig aan en stuurt bij, open en direct, fair en met respect. Waar nodig leidt hij ook projecten, met oog voor projectmethodiek, teamdynamiek en organisatiecontext.

De manager als coach

In de rol van coach laat een manager zijn team samenwerken als een hecht team dat samen staat en gaat voor de uitdagingen die het werk met zich meebrengt. De coach ziet de individuele medewerkers als cruciaal en stimuleert deze door ze te prikkelen en te steunen bij de stappen in hun loopbaan. Hij coacht zijn medewerkers proactief om steeds een stapje verder te gaan.

Onze aanpak

Onze leiderschapsvisie hebben wij vertaald naar een maatwerkaanbod waarin alle genoemde rollen en competenties aan de orde komen. De krachtige modellen, actieve en prikkelende werkvormen en uitstekende impacttrainers die voortdurend feedback geven, komen in al onze leiderschapstrainingen terug. Binnen een veilige leeromgeving wordt gewerkt aan de eigen doelen. Wij werken professioneel en zorgvuldig, maar ook met veel humor en gepaste relativering, waardoor leren écht leuk en effectief is!

Waar worden wij vooral om gewaardeerd?

Wij dragen bij aan het succes van organisaties

“De persoonlijke aanpak, in combinatie met het sterke beroep op de eigen verantwoordelijkheid, werkt heel erg goed.”

Patricia Dusseljee-Swijnenburg, HR Programma Manager Stork

 

“De plenaire workshop Self-awareness sloeg meteen al in als een bom.”

Bärbel Pieroth, adviseur Management Development en Organisatiecoach Spaarne Gasthuis

 

“Overtuigende adviezen, daar gaan ze voor bij de gemeente Venlo.” 

“Ambtenaren van de gemeente Zoetermeer pakken nu proactief te regie. Zij tonen eigenaarschap en blijven in balans.” 

“Door het MD-traject zien we dat managers nu meer samenwerken over de organisatieonderdelen heen.”

Luc Dahlmans, senior adviseur P&O en projectleider Gemeente Maastricht
 

“Het traject People Management heeft ons een boost gegeven. Onze managers weten beter wat van hen verwacht wordt.”

Jelderik Schutz, Manager Talent & Leadership Development, Schiphol Group
 

Zonder goede workshops en ondersteunende coaching was het ons niet gelukt om te zijn waar we nu staan.

Peter Augustinus, directeur IBK Groep