Erkend trainingspartner

Jouw erkend trainingspartner

Bij Boertien Vergouwen Overduin staan we voor de kwaliteit van onze trainingen. Vanzelfsprekend meten we die kwaliteit zelf via evaluaties na elke training, zowel bij onze deelnemers als bij onze opdrachtgevers. Maar ook vinden wij het belangrijk dat onze kwaliteit door externe organisaties wordt gecontroleerd en gewaardeerd.

KWALITEIT STAAT VOOROP

Cedeo-erkenning
Eens in de 2 jaar voert Cedeo een onafhankelijk, uitgebreid klanttevredenheidsonderzoek uit. Uit deze onderzoeken komt steevast naar voren dat wij behoren tot de top van de Nederlandse trainingsbureaus. Wij beschikken ook dit jaar weer over de officiële Cedeoerkenning. Dat betekent dat we meer dan 80% tevredenheid scoren.

ISO 9001​
Boertien Vergouwen Overduin is gecertificeerd conform ISO 9001. Dat wil zeggen dat alle processen aan kwaliteitstandaarden voldoen en uitstekend onder controle zijn. Als student kun je ervan uitgaan dat Boertien Vergouwen Overduin een betrouwbare opleider is, die waarmaakt wat hij belooft. Ieder jaar wordt een audit gedaan door een externe auditor en iedere 3 jaar vindt een nieuwe certificering plaats.

ISO 27001​
Boertien Vergouwen Overduin is gecertificeerd conform ISO 27001. ISO 27001 beschrijft hoe een organisatie procesmatig met het beveiligen van informatie kan omgaan. Ons doel is om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen onze organisatie zeker te stellen en te beschermen tegen bijvoorbeeld hackers. Dit betekent voor jou dat we voldoen aan informatieveiligheid en aan de wettelijke eisen rondom privacy (AVG). Hierdoor ben je er als student van verzekerd dat we vertrouwelijk en op betrouwbare manier met al je gegevens omgaan.

NRTO-lidmaatschap
Wij zijn medeoprichter van de VETRON, inmiddels opgenomen in de NRTO, de brancheorganisatie voor trainingsen opleidingsinstituten in Nederland. Vanzelfsprekend hebben wij het NRTOkeurmerk, dat staat voor de kwaliteit en professionaliteit van opleidingen en trainingen. Dit keurmerk garandeert dat wij transparant zijn over onze trainingen en dienstverlening, dat wij adequate dienstverlening bieden, professioneel omgaan met deelnemers en opdrachtgevers, deskundige medewerkers hebben en structureel de klanttevredenheid meten. Dankzij het NRTOkeurmerk weet je het dus zeker: je kiest voor een professionele en vertrouwde partij.

NOBCO
Voor onze trainingen die opleiden tot coach of je coachingsvaardigheden vergroten, werken we samen met de NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches). Ook zijn de coaches die we inzetten aangesloten bij de NOBCO. Met onze ondersteuning voor het keurmerk werken we aan de ontwikkeling van coaching als beroep en leveren we een actieve bijdrage aan de bekendheid en beschikbaarheid van professionele coaching in Nederland.

NOBTRA
Wij leiden ook op tot professioneel trainer. Voor de trainingen waarin je de daarvoor benodigde vaardigheden vergroot, werken we samen met de NOBTRA (Nederlandse Orde voor Beroeps Trainers). Hierbij zijn ook de trainers aangesloten die wij inzetten. Sterker nog, onze vaste trainer Wim van Hout is vorig jaar tweede geworden in de NOBTRA Verkiezing Trainer van het Jaar. Dankzij onze samenwerking met NOBTRA dragen we bij aan het realiseren van het (doen) erkennen, toetsen en ontwikkelen, inspireren en binden van beroepstrainers.

Waar worden wij vooral om gewaardeerd?