Menu
BVO logo

Mondelinge communicatie

Maatwerk en Incompany

Effectieve communicatie draait om het vermogen om actief naar anderen te luisteren en hier bewust op in te spelen, om zo deze anderen te kunnen sturen en overtuigen.

Mondelinge communicatie

Communiceren; in theorie klinkt het vaak zo logisch en vanzelfsprekend, maar tijdens een pittig gesprek wordt pas duidelijk hoe lastig communiceren kan zijn. Het is een van de meest primaire vaardigheden die professionals moeten bezitten, want zonder effectieve communicatie stopt alles. Een persoonlijke en professionele presentatie speelt daarbij en cruciale rol.

Bij Boertien Vergouwen Overduin draait effectieve communicatie om het vermogen actief naar anderen te luisteren en hier bewust en effectief op in te spelen, om zo deze anderen te kunnen sturen en overtuigen. Onze communicatietrajecten zijn sterk persoonsgericht, waarbij we voor het gewenste resultaat rekening houden met de relatie tussen de gesprekspartners.

Inzicht in communicatie

Om inzicht te krijgen in de communicatiestijl van onze cursisten zetten wij diverse instrumenten in, zoals Insights, Birkman, MBTI, Talentscan+ en Gedragsstijlen. De stijl van communiceren koppelen wij aan kwaliteiten en valkuilen en dit vormt de basis voor de persoonlijke leerdoelen. Deze leerdoelen zijn altijd leidend en het uitgangspunt voor het zoeken naar bijpassende vaardigheden.

Onze aanpak

Effectief communiceren en presenteren wordt het beste aangeleerd door gewoon te doen, door te experimenteren en door feedback te geven en te krijgen met behulp van goede voorbeelden. In al onze maatwerktrajecten gaan wij dan ook praktisch aan de slag met diverse actieve en speelse werkvormen, zoals rollenspelen, feedback games en carrousels. Deze praktische trainingsdagen worden begeleid door High Impact Performers. Zij zijn tevens opgeleid in het gebruik van diverse theoretische communicatiemodellen, zoals Appreciative Inquiry, Roos van Leary, Cialdini, Piramide Principe, Bateson, RET en Mastenbroek.

Het resultaat

Na een traject mondelinge communicatie van Boertien Vergouwen Overduin zijn de eigen kwaliteiten en valkuilen bekend en kunnen onze cursisten daadwerkelijk mensen in beweging brengen.

Leidinggevenden zijn in staat de visie en doelstellingen helder naar het team te communiceren en weten slecht nieuws goed te brengen en om te gaan met emotionele reacties. Ze geven heldere feedback en sturen het team in de gewenste richting. Professionals zijn na een communicatietraject in staat hun gespreksdoelen te bereiken, tot de kern door te dringen en collega’s mee te krijgen in hun plannen. Ze weten eigen ideeën met impact te presenteren en buzz te creëren met hun verhaal.
Adviseurs zijn in staat een vertrouwensband op te bouwen en de dienstverlening naar een hoger plan te brengen. Ze weten zowel het interne als externe spanningsveld te beïnvloeden, belangen te doorgronden en de opdrachtgever te overtuigen.

Waar worden wij vooral om gewaardeerd?

Wij dragen bij aan het succes van organisaties

“De persoonlijke aanpak, in combinatie met het sterke beroep op de eigen verantwoordelijkheid, werkt heel erg goed.”

Patricia Dusseljee-Swijnenburg, HR Programma Manager Stork

 

“De plenaire workshop Self-awareness sloeg meteen al in als een bom.”

Bärbel Pieroth, adviseur Management Development en Organisatiecoach Spaarne Gasthuis

 

“Overtuigende adviezen, daar gaan ze voor bij de gemeente Venlo.” 

“Ambtenaren van de gemeente Zoetermeer pakken nu proactief te regie. Zij tonen eigenaarschap en blijven in balans.” 

“Door het MD-traject zien we dat managers nu meer samenwerken over de organisatieonderdelen heen.”

Luc Dahlmans, senior adviseur P&O en projectleider Gemeente Maastricht
 

“Het traject People Management heeft ons een boost gegeven. Onze managers weten beter wat van hen verwacht wordt.”

Jelderik Schutz, Manager Talent & Leadership Development, Schiphol Group
 

Zonder goede workshops en ondersteunende coaching was het ons niet gelukt om te zijn waar we nu staan.

Peter Augustinus, directeur IBK Groep