Privacy- en cookieverklaring

Boertien Vergouwen Overduin* begrijpt dat je je persoons- en studiegegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaan wij zorgvuldig om met deze informatie. Wij houden ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). We hebben jouw gegevens wel nodig om je goed te kunnen helpen. In deze verklaring leggen we uit welke gegevens we van jou nodig hebben en waarvoor we ze gebruiken.

Opslag van jouw gegevens

Wij slaan de persoonsgegevens die we van jou of van je werkgever ontvangen op. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een opleiding, aanvraag van een brochure, aanmelding voor een nieuwsbrief of als je telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt. Wij verzamelen en bewaren onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • NAW
 • Geboortedatum en -plaats
 • BSN (voor erkende opleidingen)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Financiële gegevens
 • Communicatie tussen jou en ons
 • Communicatie tussen jou en medestudenten en leraren
 • Je Certificaat of Diploma
 • Financiële gegevens
 • (Mogelijk) Toepasselijke bijzondere persoonsgegevens (zoals een dyslexieverklaring) om jou passend onderwijs aan te kunnen bieden
 • Ingestuurde reviews
 • De profielgegevens opgebouwd uit je cookie-profiel
 

 

Gebruik van jouw gegevens

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Registratie en administratieve afhandeling van je deelname aan de door jou gekozen opleiding. Hiervoor verwerken wij de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • NAW
 • Geboortedatum en -plaats
 • BSN (voor erkende opleidingen)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Financiële gegevens
 • Communicatie tussen jou en ons

Deze gegevens bewaren wij om aan onze wettelijke verplichtingen onder bijvoorbeeld de onderwijswetgeving, fiscale bewaarplicht en de Archiefwet te voldoen. Wij bewaren deze gegevens zolang wij dat wettelijk verplicht zijn. Ook bewaren we de gegevens ten behoeve van onze gerechtvaardigde belangen voor de periode dat wij een klantrelatie met jou aangaan. 

Verzorging van de door jou gekozen opleiding.

 • NAW
 • Geboortedatum en -plaats
 • BSN (voor erkende opleidingen)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Communicatie tussen jou en medestudenten en leraren
 • Je Certificaat of Diploma
 • Financiële gegevens
 • (Mogelijk) Toepasselijke bijzondere persoonsgegevens (zoals een dyslexieverklaring) om jou passend onderwijs aan te kunnen bieden
 • Communicatie tussen jou en ons

Deze gegevens bewaren wij om aan onze wettelijke verplichtingen onder de onderwijswetgeving en fiscale bewaarplicht te voldoen. Wij bewaren deze gegevens minimaal zolang wij dat wettelijk verplicht zijn. Ook bewaren we de gegevens ten behoeve van onze gerechtvaardigde belangen voor de periode dat wij een klantrelatie met jou aangaan. 

Analyses uitvoeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Naam
 • Ingestuurde reviews
 • De profielgegevens opgebouwd uit je cookie-profiel

Deze gegevens bewaren wij onder onze wettelijke verplichtingen onder de onderwijswetgeving voor kwaliteitsonderzoeksdoeleinden en bijvoorbeeld de Archiefwet.

We bewaren de gegevens ten behoeve van onze gerechtvaardigde belangen voor minimaal de periode dat wij een klantrelatie met jou aangaan. Anders bewaren we deze gegevens met jouw toestemming tot je deze intrekt.

Deze analyses voeren wij zover mogelijk geanonimiseerd uit. Daarom hoef je geen toestemming voor deze verwerking te geven.

Advies geven over een te volgen opleiding.

 • NAW
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • De profielgegevens opgebouwd uit je cookie-profiel
 • Communicatie tussen jou en docenten
 • Je Diploma of Certificaten

We bewaren de gegevens ten behoeve van onze gerechtvaardigde belangen voor minimaal de periode dat wij een klantrelatie met jou aangaan. Anders bewaren we deze gegevens met jouw toestemming tot je deze intrekt.

Jou op de hoogte te houden van al onze diensten en producten.

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • De profielgegevens opgebouwd uit je cookie-profiel

We bewaren de gegevens ten behoeve van onze gerechtvaardigde belangen voor minimaal de periode dat wij een klantrelatie met jou aangaan. Anders bewaren we deze gegevens met jouw toestemming tot je deze intrekt.
 
Jou de door jou gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op je vragen te reageren, zoals  brochures, kostenoverzichten, en de BVO-Bites

 • NAW
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • De profielgegevens opgebouwd uit je cookie-profiel

 
We bewaren de gegevens ten behoeve van onze gerechtvaardigde belangen voor minimaal de periode dat wij een klantrelatie met jou aangaan. Anders bewaren we deze gegevens met jouw toestemming tot je deze intrekt.
 
Voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving op onderwijs zoals voorgeschreven door de (Rijks)overheid.

 • NAW
 • Geboortedatum en -plaats
 • BSN (voor erkende opleidingen)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Communicatie tussen jou en medestudenten en leraren
 • Financiële gegevens
 • (Mogelijk) Toepasselijke bijzondere persoonsgegevens (zoals een dyslexieverklaring) om jou passend onderwijs aan te kunnen bieden
 • Communicatie tussen jou en ons
 • Je Diploma of Certificaat

Deze gegevens bewaren we voor zolang de wettelijke verplichting zoals vastgesteld in bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht, de onderwijswetgeving of de Archiefwet ons daartoe verplicht.
 
Je, met jouw toestemming, contacteren voor; het sturen van de nieuwsbrief, kwaliteitsonderzoek, en/of commerciële berichtgeving

 • NAW
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Communicatie tussen jou en ons
 • Het profiel opgebouwd door het gebruik van cookies 

Deze gegevens bewaren we met jouw toestemming tot je deze weer intrekt.
 

Verdere toelichting

We anonimiseren de persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses. In onze analyses ben je daardoor onherkenbaar.

Wij kunnen jouw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan onze accreditatieorganisaties. In verband met het verkrijgen en behouden van een accreditatie voor een opleiding zijn wij wettelijk verplicht de commissies die verantwoordelijk zijn voor de accreditatie soms inzage te geven in persoonsgegevens. Dit beperken wij tot een minimum.

In sommige gevallen werken wij samen met externe dienstverleners, zoals docenten en examenbureaus. Zij mogen jouw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het belang zijn van jouw opleiding. Zij mogen jou niet voor andere doelen benaderen of jouw gegevens doorgeven aan andere partijen.

Met jouw toestemming kunnen we je gegevens delen met derde partijen voor commerciële doeleinden. Dit doen we om je fijnere en meer toepasselijke advertenties te kunnen bieden en je toepasselijke aanbiedingen te kunnen doen. Met deze partijen zullen we of hebben we passende afspraken gemaakt zodat ze jouw gegevens goed beschermen.

Tot slot, het kan zijn dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om jouw gegevens te delen. Wij delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.
 
Specifieke toestemmingen en verwerking van gegevens die we via formulieren op onze websites van je ontvangen.

Nieuwsbrief en abonneebestand

Met onze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden per mail over nieuws op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Jouw e-mailadres voegen wij alleen toe aan onze lijst met abonnees als je hier toestemming voor geeft. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je zich kunt afmelden en/of je voorkeuren kunt aanpassen. Wij kunnen het profiel dat wij van je hebben opgebouwd door het gebruik van cookies aanvullen met het e-mailadres dat je hier invult. Ook kunnen wij met het volgen van open- en klikgedrag geanonimiseerd de effectiviteit van onze nieuwsbrief volgen. 

Telefoonnummer en e-mail

Als je via een formulierveld bij ons je telefoonnummer of e-mailadres achterlaat, kunnen wij dit contactgegeven gebruiken om je te contacteren betreffende de interesses die wij uit het specifieke formulier dat je hebt ingevuld hebt opgesteld. We zullen dus contact met je op kunnen nemen en we zullen het persoonlijke profiel dat we van je hebben opgebouwd door middel van cookies daartoe dus aanvullen met deze contactgegevens. Wij kunnen met het volgen van open- en klikgedrag navolgen of je onze email hebt gelezen. Wij kunnen voor onze gerechtvaardigde belangen, wettelijke verplichtingen, en om tot een overeenkomst te komen deze gegevens gebruiken om in contact met je te komen. Geef je commerciële consent, kunnen wij deze gegevens ook gebruiken om je commerciële aanbiedingen te doen of om aan andere commerciële belangen zoals hieronder beschreven gehoor te geven.

Commerciële consent

Commerciële consent passen wij alleen toe wanneer je hier actief toestemming voor hebt gegevens door middel van een vinkje onderaan de formulieren. Heb je vroeger, voor invoering van bijvoorbeeld de AVG of de aangepaste Telecommunicatiewet gegevens met ons gedeeld, zullen wij deze behandelen als onder het toenmalig toepasselijke juridische kader.
Met commerciële berichtgeving wordt het opvolgen van geïnteresseerden op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft bedoeld. Hiervoor maken we gebruik van je emailadres wat we koppelen aan het eerder door middel van cookies opgebouwde profiel. We kunnen voor het uitvoeren van diensten ten behoeve van commerciële doeleinden van derde partijen gebruik maken. Daarbij houden we rekening met jouw voorkeuren en privacywetgeving.

Indien je bij deze bedrijven bekend bent en je advertentie-instellingen op hun platforms laten dit toe, dan kunnen wij je gerichte advertenties tonen via hun kanalen.

We kunnen je ook hierdoor ook contacteren ter behoeve van reviews of je te vragen om terugkoppeling voor kwaliteitsonderzoek buiten de onderzoeken die we op basis van onze gerechtvaardigde belangen en wettelijke verplichtingen uit de onderwijswetgeving uitvoeren. Hiervoor zullen we je emailadres koppelen aan de gegevens al reeds bij ons bekend.

E-Connect en jouw gegevens

E-Connect is jouw persoonlijke online leeromgeving. Binnen deze omgeving zie je details van jouw opleiding, zoals het programma, data en locaties, aanvullende opdrachten en links naar bronnen op internet, boeken en artikelen. Ook kun je binnen e-Connect contact leggen met je docent, medestudenten en de Salta Group. We leggen graag uit hoe we omgaan met jouw gegevens in deze omgeving.

Beveiliging en bewaartermijn van jouw gegevens

Wij beschermen jouw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment. Wij bewaren sommige persoonsgegevens zo lang als wij wettelijk verplicht zijn, zoals betalingsgegevens en facturen. Sommige persoonsgegevens bewaren wij met jouw toestemming totdat je jouw toestemming intrekt. Deze kun je altijd intrekken en je kunt ons vragen deze gegevens te wissen. Om onze diensten te verlenen bewaren wij sommige persoonsgegevens zo lang als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Bepaalde persoonsgegevens bewaren wij omdat we (of een derde partij) daar een belang bij heeft. In het belang van het verbeteren van onze diensten kunnen wij je gegevens langer bewaren, maar in dat geval zullen wij de gegevens altijd anonimiseren.

Welke privacyrechten heb je?

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens van jou worden verwerkt, of indien je één van je rechten wilt uitoefenen, dan kun je altijd contact met ons opnemen.

Je hebt de volgende rechten: 

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.  
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.  
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing.  
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen. 
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken. 
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.  
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken. 

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Je mag altijd jouw persoonsgegevens inzien en/of verbeteren of bijwerken. Als je bij ons studeert, kun je op jouw e-Connectpagina de belangrijkste gegevens inzien en aanpassen. Je kunt ook aangeven welke gegevens medestudenten mogen zien. Als je niet bij ons studeert, kun je vanuit een link in iedere e-mail op jouw profielpagina zien welke persoonlijke gegevens bij ons bekend zijn en deze aanpassen als je dat wilt.

Daarnaast kun je ons vragen jouw gegevens te wissen en niet meer te gebruiken. In een aantal gevallen kun je aangeven dat je wilt dat we je gegevens beperkt gebruiken. We kunnen digitale gegevens, zoals een inschrijvingsbevestiging of studieovereenkomst, ook voor je omzetten in een document dat je kunt afdrukken.

Wil je een van bovenstaande acties uitvoeren? Neem dan per email contact met ons op via securityenprivacy@saltagroup.com. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken, op jouw verzoek. Als je je gegevens wilt laten verwijderen, controleren wij eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer we volgens de wet jouw gegevens (nog) niet mogen verwijderen, zullen we je dit laten weten en aangeven op welk eerstvolgend moment we jouw gegevens wel kunnen verwijderen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij niet op de juiste manier helpen met vragen over jouw privacy, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens

Gebruik en werking van cookies

Boertien Vergouwen Overduin maakt op zijn website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op jouw computer komen te staan wanneer je internet gebruikt. Een cookie legt bijvoorbeeld vast welke webpagina's jij bekijkt en welke opties jij gebruikt. Boertien Vergouwen Overduin gebruikt deze gegevens onder andere om zijn website gebruiksvriendelijker te maken.

Naast cookies die ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld gegevens maar één keer hoeft in te vullen, maakt Boertien Vergouwen Overduin gebruik van functionele, analytische en advertentiecookies.

Cookie-instellingen aanpassen

Je kunt je browser zo instellen dat je een waarschuwing krijgt als de website cookies gebruikt en deze op jouw computer wil plaatsen. Ook kun je cookies volledig blokkeren. Hoe je dit doet, staat in deze uitleg door de Consumentenbond. Als je cookies blokkeert, kan het wel zijn dat de website niet optimaal werkt. Let er bij het uitschakelen van advertising cookies wel op, dat deze opt-out (uitschakeling) in een cookie wordt opgeslagen op jouw computer. Zodra je via je browser alle opgeslagen cookies verwijdert, kan Boertien Vergouwen Overduin niet controleren of je je hebt afgemeld. Bekijk of wijzig hier uw cookie-instellingen.

Werking functionele cookies

Boertien Vergouwen Overduin gebruikt functionele cookies voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat Boertien Vergouwen Overduin snel de juiste informatie toont wanneer je op zijn website bent. Functionele cookies komen altijd op jouw computer te staan. Je krijgt hiervoor geen melding om toestemming te geven.

Functionele cookies die Boertien Vergouwen Overduin gebruikt

 • Cookiemelding-cookie
 • Het Cookiemelding-cookie onthoudt of jouw computer advertising cookies wel of niet accepteert, zodat Boertien Vergouwen Overduin hierop zijn advertenties kan aanpassen en deze melding niet meerdere keren verschijnt.
 • Inloggen-cookie
 • Dankzij het Inloggen-cookie kun je inloggen op e-Connect.
 • OBI4wan-cookie
 • Het OBI4wan-cookie houdt bij op welke pagina je je bevindt, zodat een opleidingsadviseur jou via live chat kan helpen bij vragen. De inhoud van dit gesprek is beschermd. Hoe Boertien Vergouwen Overduin ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven staat in het OBI4wan Privacy Statement.
 

Werking analytische cookies

Analytische cookies gebruikt Boertien Vergouwen Overduin om te analyseren hoe bezoekers zijn website gebruiken, bijvoorbeeld hoe vaak zijn website wordt bezocht, op welke pagina zij aankomen op zijn website en op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Deze informatie gebruikt Boertien Vergouwen Overduin om de website te verbeteren. Ook analytische cookies komen altijd op jouw computer te staan. Je krijgt hiervoor geen melding om toestemming te geven.

Analytische cookies die Boertien Vergouwen Overduin gebruikt:

 • Act-On-cookie
 • Het Act-On-cookie houdt bij welke pagina’s je bezoekt. Hierdoor kan Boertien Vergouwen Overduin relevante informatie delen via bijvoorbeeld e-mail als je deze gegevens hebt achtergelaten voor het downloaden of de aanschaf van een product op zijn website. Lees in het Act-On Privacy Statement hoe Boertien Vergouwen Overduin ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.
 • Google AdWords-cookie
 • Het Google AdWords-cookie meet via welke advertentie je binnenkomt op onze website. Lees in het Google Privacy Statement hoe Boertien Vergouwen Overduin ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.
 • Hotjar-cookie
 • Het Hotjar-cookie houdt bij waar je klikt op de website. Hierdoor kan Boertien Vergouwen Overduin de website-ervaring verbeteren. Lees in het Hotjar Privacy Statement hoe Boertien Vergouwen Overduin ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.
 • Google Optimize-cookie​
 • Het Google Optimize-cookie houdt bij waar je klikt op de website. Hierdoor kan Boertien Vergouwen Overduin de website-ervaring verbeteren. Lees in het Google Privacy Statement hoe Boertien Vergouwen Overduin ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.
 

Werking advertentiecookies

Voor advertentiecookies krijg je een melding. Hierin kun je toestemming geven om deze cookies te plaatsen. Na jouw toestemming geeft Boertien Vergouwen Overduin derde partijen de mogelijkheid om advertentiecookies op zijn website te plaatsen. Ook plaatst Boertien Vergouwen Overduin advertentiecookies op websites van derden. De informatie uit deze advertentiecookies kan Boertien Vergouwen Overduin met elkaar combineren. Dit doet Boertien Vergouwen Overduin zodat we jou, aan de hand van wat je online doet, advertenties kunnen tonen waar je iets aan kunt hebben. Boertien Vergouwen Overduin doet dit op zijn eigen site en op sites van andere partijen.

Advertentiecookies die Boertien Vergouwen Overduin gebruikt:

 • Doubleclick-cookie
 • Het Doubleclick-cookie ziet welke pagina’s je bekijkt op onze website, zodat (na acceptatie van advertentiecookies) Boertien Vergouwen Overduin en andere partijen advertenties op zijn (partner)websites kan tonen waar jij iets aan kunt hebben, zoals een persoonlijke aanbieding. Lees in het Doubleclick Privacy Statement hoe Boertien Vergouwen Overduin ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.
 • Facebook-cookie
 • Het Facebook-cookie houdt bij welke pagina’s je op onze website bezoekt, zodat Boertien Vergouwen Overduin (na acceptatie van advertentiecookies) jou op Facebook advertenties kan tonen waar je iets aan kunt hebben, zoals een persoonlijke aanbieding. Ook kan Boertien Vergouwen Overduin hiermee zien dat je via een Facebook-advertentie op zijn website bent gekomen. Lees in het Facebook Privacy Statement hoe Boertien Vergouwen Overduin ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.
 • Google Analytics-cookie
 • Het Google Analytics-cookie houdt bij hoe je de website gebruikt. Deze informatie gebruikt Boertien Vergouwen Overduin voor rapporten over internetgebruik. Na acceptatie van advertentiecookies worden Google Analytics-doelgroepen ook gedeeld met Google AdWords om advertenties waar je iets aan kunt hebben te tonen op partnersites van Google. Lees in het Google Privacy Statement hoe Boertien Vergouwen Overduin ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.
 • LinkedIn-cookie
 • Het LinkedIn-cookie houdt bij welke pagina’s je bezoekt, zodat Boertien Vergouwen Overduin (na acceptatie van advertentiecookies) jou op LinkedIn advertenties kan tonen waar je iets aan kunt hebben, zoals een persoonlijke aanbieding. Ook kan Boertien Vergouwen Overduin hiermee zien dat je via een LinkedIn-advertentie op zijn website bent gekomen. Lees in het LinkedIn Privacy Statement hoe Boertien Vergouwen Overduin ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.
 • Relay42-cookie
 • Het Relay42-cookie houdt bij welke pagina’s je bezoekt, zodat Boertien Vergouwen Overduin je voor jou interessante zaken op zijn eigen website kan tonen en (na acceptatie van advertentiecookies) ook advertenties op externe websites kan tonen waar je iets aan kunt hebben, zoals een persoonlijke aanbieding. Lees in het Relay42 Privacy Statement hoe Boertien Vergouwen Overduin ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.
 

Functionaris gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris voor de gegevensbescherming. De functionaris houdt toezicht op de toepassing en de naleving van de privacy regelgeving. Voor contact met de functionaris voor de gegevensbescherming kun je mailen naar securityenprivacy@saltagroup.com.

Wijzigingen Privacy- en cookieverklaring

Wij kunnen deze Privacy- en cookieverklaring wijzigen. Als je graag wilt weten hoe wij je gegevens beschermen en gebruikten en welke cookies Boertien Vergouwen Overduin gebruikt voor welke doelen, raden we je aan deze Privacy- en cookieverklaring regelmatig te lezen. Deze Privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 10 maart 2023.

 
* Met 'wij' bedoelen wij Boertien Vergouwen Overduin, haar overstijgende divisie Professional Education binnen onze groepsmaatschappij Salta Group. Hiertoe behoren in dit geval Salta Group B.V., BVO Opleidingen B.V., Boertien Vergouwen Overduin B.V., EVC Centrum Nederland B.V., ISBW Opleidingen B.V., Hogeschool ISBW B.V., ISBW Trainingen, B.V., ISES Computrain Opleidingen B.V., ISES Computrain Trainingen B.V., MVP Trainingen B.V., Markus Verbeek Praehep B.V., NCOI Online Academy B.V., NCOI Opleidingen B.V., NIBE-SVV Opleidingen B.V., NIBE-SVV Trainingen B.V.,  Pro Education B.V., Pro Education Trainingen B.V., Scheidegger Opleidingen B.V., Scheidegger Trainingen B.V., Schoevers Groep B.V., Schoevers Opleidingen B.V., Hogeschool Schoevers B.V., Schoevers Professionals B.V., Schoevers Flex Services B.V., Schoevers Management Support Professionals B.V., Schoevers Trainingen B.V.

Waar worden wij vooral om gewaardeerd?