Menu
BVO logo

21st century skills: ​de belangrijkste ​vaardigheden ​van vandaag

Je hoort ​én ervaart ​het waarschijnlijk vaak: de wereld verandert in razendsnel tempo. Vooral digitale ontwikkelingen vliegen ons om de oren​, met nieuwe technologieën die elkaar snel opvolgen.​ Veel professionals ​denken na ​​​over hun positie ten opzichte van deze ontwikkelingen; ‘reikt mijn huidige kennis wel ver genoeg om adequaat met deze ontwikkelingen om te gaan​?’​​​ Zodoende is er een set vaardigheden ontstaan die jou​​ helpen meegroeien met actuele ontwikkelingen:​​​​​​ de 21st century skills. 

Welke 21st century skills zijn er? 

Volgens het model van SLO en Kennisnet bestaan de 21st century skills uit elf competenties​, verdeeld over vier clusters.​ Zijn deze vaardigheden nieuw? Dat niet, maar ze zijn wél belangrijker dan ooit om je te helpen functioneren op de werkvloer van nu. Je zult dan ook zien dat al deze skills in jouw werk naar voren komen. En in dat zeldzame geval dat dat niet zo is, dan komt dat vast nog wel! ​We​ lichten de clusters en bijbehorende skills allemaal kort toe. 

Sociale vaardigheden 

Mensen leren, werken en leven vanuit verschillende gevoelens en opvattingen. En dat heeft impact op de werkvloer: verschillende normen, waarden, functies, specialismen en visies dragen allemaal een steentje bij aan de samenwerking. Daar wil je flexibel, doelgericht en respectvol mee omgaan. Dat leer je met de volgende 21st century skills:  

  • Communiceren: het vermogen om doelgericht boodschappen over te brengen en te begrijpen, passend bij de situatie en de doelgroep. 
  • Samenwerken: het vermogen om gezamenlijk een doel te realiseren, waarbij je anderen aanvult en ondersteunt. 
  • Sociale en culturele vaardigheden: het vermogen om effectief te leren, werken en leven met mensen ​vanuit​ verschillende etnische, culturele of sociale achtergronden. 
 

Persoonlijke vaardigheden 

Fake news, onjuiste data en subjectieve feiten: tegenwoordig is het belangrijker dan ooit om je eigen denkvermogen scherp te houden. De 21st century skills helpen je hiermee ​omgaan ​via creativiteit, kritisch ​durven denken​ en probleemoplossend vermogen: 

  • Creatief denken: het vermogen om nieuwe en originele ideeën, oplossingen en producten te bedenken en uit te voeren. 
  • Kritisch denken: het vermogen om zelfstandig tot een weloverwogen oordeel ​te komen ​of beslissing​en​ ​te maken ​door kritisch gebruik van beschikbare informatie. 
  • Probleemoplossend denken: het vermogen om een probleem te (h)erkennen en een plan te maken om het op te lossen. 
 

​Digitale geletterdheid 

Technologie ontwikkelt zich op dit moment misschien wel het allersnelst. Kijk bijvoorbeeld maar ​eens ​naar (generatieve) AI, robots, social media en bijbehorende algoritmes. En die veranderingen wil je niet alleen begrijpen, maar óók zelf benutten. Leer daarom omgaan met nieuwe digitale technologieën met deze skills:  

  • Computational thinking: het vermogen om problemen op te lossen met behulp van ICT, algoritmes en programmeren. 
  • Informatievaardigheden: het vermogen om informatiebehoeften te formuleren, relevante informatie te zoeken, verwerken en beoordelen. 
  • ICT-basisvaardigheden: het vermogen om basisvaardigheden te gebruiken om met ICT te communiceren, informatie te vinden, verwerken en presenteren. 
  • Mediawijsheid: het vermogen om bewust, kritisch en actief om te gaan met media in verschillende rollen (consument, producent, deelnemer). 
 

Zelfregulering 

Wil je bovenstaande vaardigheden je eigen maken, maar loop je vast tijdens het leerproces? Dan kun je aan de slag met de laatste skill: zelfregulering. Deze vaardigheid richt zich op je algehele ontwikkeling ten opzichte van de andere skills. Met zelfregulering leer je doelen stellen, je gedrag aanpassen, reflecteren op eigen handelen én kun je verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leerproces. 

Trainingen voor de toekomst 

Met de 21st century skills blijf je jouw loopbaan de baas tijdens de razendsnelle ontwikkelingen van de 21ste eeuw. Wil jij deze skills ontwikkelen onder begeleiding van een trainer met actuele kennis van zaken? Bekijk dan ons overzicht van trainingen per 21st century skill.  

Bekijk trainingen voor 21st century skills

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant