Menu
BVO logo

21st century skills

Welke vaardigheden zijn vandaag de dag het belangrijkst? 

Waarom 21st century skills? 

21st century skills zijn vaardigheden die je helpen om goed te functioneren op de werkvloer van nu. We leven in een tijd waarin maatschappelijke en technologische veranderingen elkaar razendsnel opvolgen. Met welke vaardigheden blijf je bij de tijd? En hoe begin je hiermee? Op deze pagina lees je wat alle 21st century skills inhouden én welke trainingen en opleidingen hier verder op ingaan. 

​​​​Wil je meer weten over het belang van 21st century skills? Lees meer over deze belangrijke vaardigheden in onze verdiepende blog. 

Lees de​ 21st century skills​ blog

Over welke skill wil je meer weten?

Van sociale soft skills tot broodnodige technologische vaardigheden. Met deze 21st century skills blijf jij actuele ontwikkelingen de baas. Over welke skill wil je meer weten?  

Kritisch denken 

Van fake news tot ongefundeerd onderzoek: tegenwoordig is het belangrijker dan ooit om niet zomaar iets voor waar aan te nemen. Je wilt zélf kunnen onderzoeken of informatie klopt. Kritisch denken helpt je daarbij. Zo leer je: 

 • Een eigen, onderbouwde visie of mening effectief formuleren en redeneren 
 • Informatie interpreteren, analyseren en synthetiseren 
 • Gebreken in kennis signaleren  
 • Betekenisvolle vragen stellen 
 • Kritisch reflecteren op het eigen leerproces 
 • Openstaan voor alternatieve standpunten 

Deze skill ontwikkelen? Bekijk deze trainingen

Creatief denken 

Complexe maatschappelijke kwesties vragen om creatieve antwoorden. Met creatief denken leer je verder te denken dan standaardoplossingen. Leer bijvoorbeeld:  

 • Creatieve technieken kennen en inzetten met out of the box denken 
 • Nieuwe samenhangen zien 
 • ​​Hoe je (verantwoorde) risico’s kunt nemen ​ 
 • Fouten zien als leermogelijkheden 
 • Een ondernemende en onderzoekende houding​ aannemen​ 

Deze skill ontwikkelen? Bekijk deze trainingen

Problemen oplossen 

​​Nieuwe ontwikkelingen beginnen altijd onbekend. En onbekende uitdagingen leiden tot problemen. Wil je hierop anticiperen? Ontwikkel dan je probleemoplossend vermogen met de volgende competenties:​ 

 • Problemen herkennen, analyseren en definiëren 
 • Strategieën kennen en inzetten om met problemen om te gaan 
 • Oplossingsstrategieën genereren, analyseren en selecteren 
 • Patronen en modellen creëren en beargumenteerde beslissingen nemen 

Deze skill ontwikkelen? Bekijk deze trainingen

Computational thinking 

Computers nemen steeds meer werkzaamheden over. Wil je met deze processen omgaan, dan moet je ze eerst kunnen begrijpen. Geef jouw kennis een boost met computational thinking en ontdek alles over: 

 • Instructies schrijven voor een computer  
 • Basiskennis programmeren (HTML en Python)  
 • Een eenvoudige webpagina maken  
 • ​​Een eerste k​ennismaking met Fundament Informatica  

Deze skill ontwikkelen? Bekijk deze trainingen

Informatievaardigheden 

Er is meer informatie beschikbaar dan ooit tevoren. Het is niet mogelijk om álle informatie die binnenkomt op te slaan, dus je moet slim met nieuwe informatie om kunnen gaan. Daarom leer je bij informatievaardigheden​:​ 

 • Informatieproblemen formuleren 
 • Zoekstrategieën ontwikkelen 
 • Verwerven, selecteren, verwerken en presenteren van informatie 
 • Evalueren en beoordelen van het proces en de resultaten 

Deze skill ontwikkelen? Bekijk deze trainingen

ICT-basisvaardigheden 

Met ICT-basisvaardigheden leer je alles over de bediening, mogelijkheden én beperkingen van digitale technologie. Zet actuele technologische ontwikkelingen naar jouw hand met deze ICT-vaardigheden: 

 • Basisbegrip van ICT 
 • Infrastructuur 
 • Standaardtoepassingen 
 • Veiligheid 

Deze skill ontwikkelen? Bekijk deze trainingen

Mediawijsheid 

Digitale media speelt een grote rol in de maatschappij: van de social media op je smartphone tot de ontwikkelingen besproken op je favoriete nieuwsbulletin. Hoe kleurt digitale media jouw beeld van de werkelijkheid en hoe ga je daarmee om? Met mediawijsheid leer je: 

 • Inzicht ​verwerven ​in de medialisering van de samenleving 
 • De werking van media en beeldvorming 
 • ICT- en informatievaardigheden 
 • Creëren en publiceren van media 
 • Doelbewuste participatie en identiteit 

Deze skill ontwikkelen? Bekijk deze trainingen

Communicatie 

Een efficiënte mailwisseling, een productieve meeting of een diepgaand gesprek: alles draait om goede communicatie. Bij communicatie leer je: 

 • Doelgericht boodschappen overbrengen en begrijpen via passende communicatiemiddelen 
 • Juist omgaan met verschillende communicatieve situaties en partners 
 • Effectief gebruikmaken van de mogelijkheden van ICT en technologie 

Deze skill ontwikkelen? Bekijk deze trainingen

Samenwerken 

Grote uitdagingen lossen we niet alleen op, maar in een team. Door goed te leren samenwerken kun je complexe problemen samen tackelen. Mét effectieve communicatie, zonder onnodige frustratie. Ontdek skills als: 

 • Verschillende rollen bij jezelf en anderen (h)erkennen 
 • Hulp en feedback vragen, geven en ontvangen 
 • Een positieve en open houding ten aanzien van andere ideeën 
 • Respect voor verschillen 
 • Onderhandelen en afspraken maken met anderen in een team 
 • Functioneren in heterogene groepen 
 • Effectief communiceren 

Deze skill ontwikkelen? Bekijk deze trainingen

Sociale & culturele vaardigheden 

Mensen leren, werken en leven vanuit verschillende etnische, sociale en culturele achtergronden. Hoe maak je van deze verschillen je kracht? Leer daarvoor de volgende sociale en culturele vaardigheden: 

 • Eigen gevoelens en opvattingen kunnen benoemen en erop kunnen reflecteren 
 • Bewust zijn van de eigen individuele en collectieve verantwoordelijkheid in een samenleving 
 • Kennis hebben over cultuur en kunnen reflecteren op culturele verschillen 
 • Het tonen van inlevingsvermogen en belangstelling voor anderen 
 • Het (her)kennen van gedragscodes in verschillende sociale situaties 
 • Constructief kunnen communiceren in verschillende sociale en culturele situaties 
 • Respect en begrip hebben voor andere visies, uitingen, en gedragingen. 

Deze skill ontwikkelen? Bekijk deze trainingen

Zelfregulering 

​​Met z​elfregulering leer je het heft in eigen handen te nemen, ook bij veranderingen in je omgeving. Krijg zicht op jouw doelen, motieven en capaciteiten en ontdek hoe je: 

 • Over ​jouw ​aanpassingsvermogen kunt beschikken 
 • Prioriteiten kunt stellen 
 • Doelgericht kunt handelen en het totale pad kunt overzien 
 • Kunt reflecteren op je eigen handelingen en deze zo nodig​ bijstuurt ​ 

Deze skill ontwikkelen? Bekijk deze trainingen

Op zoek naar andere vaardigheden? ​ 

Een flink aantal van onze trainingen (of die van onze collega-opleiders) sluiten aan bij een of meerdere 21st century skills. Wil je jezelf op een ander gebied ontwikkelen? BVO biedt nog veel meer trainingen over verschillende vaardigheden die vandaag de dag onmisbaar zijn. Bekijk al onze andere trainingen. 

Bekijk alle trainingen