Leren en ontwikkelen

Op Dinsdag, 30 September, 2014, 11:27

Potentieel en Performance gemeten met talentinstrument ‘Develop’

Vorige maand heeft Boertien Vergouwen Overduin een traject afgerond bij a.s.r. in Utrecht. Het programma met titel Pensioenen.com is een competentieontwikkelprogramma voor de 400 medewerkers van Pensioenen binnen a.s.r. Het gehele pensioenbedrijf (exclusief teammanagers) heeft sinds vorig jaar februari dit programma doorlopen. Hierbij was sprake van een hechte samenwerking tussen de interne trainers van a.s.r. en de coaches van Boertien Vergouwen Overduin. In co-creatie deed elke deelnemer een 0-meting bij Boertien Vergouwen Overduin, waarna hij werd getraind door de trainers van a.s.r. Een korte schets van deze succesvolle samenwerking.

a.s.r. vroeg Boertien Vergouwen Overduin een leertraject te ontwikkelen waarbij een instaptoets de belangrijkste interventie was. Voorafgaand aan een gerichte interne a.s.r.-training (2,5 week interne opleiding) wilde a.s.r. een toets doen, waarbij gericht een aantal competenties getoetst werd. Samen met het projectteam hebben we bepaald welke 8 competenties getoetst zouden worden. Hiervoor maakten we gebruik van de Develop-tool van onze samenwerkingspartner HFM. Uniek aan Develop is de gecombineerde meting van de huidige performance van de deelnemers op basis van een feedbackmeting en hun potentieel om nog beter te presteren in hun functie aan de hand van een persoonlijkheidsonderzoek. Uniek in dit traject was ook dat de performancemeting ter plekke online werd gedaan door de acteur tijdens de 0-meting. Hoe zijn we te werk gegaan?
Lees verder