Menu
BVO logo

Slimmer leren bij VVV

VVV Nederland is bezig met een cultuurveranderingstraject voor alle VVV organisaties in Nederland. De belofte die VVV aan haar bezoekers en gasten wil waarmaken is: ‘Je voelt je verrijkt door de couleur locale’.

De VVV moet de VVV 2.0 worden: een moderne organisatie, onderscheidend in excellent gastheerschap. Een organisatie waar bezoekers - zowel online als in de vestigingen - graag komen, omdat ze er verrast worden door de persoonlijke en inspirerende benadering. De Boertiengroep is partner in dit traject en bouwt in nauwe samenwerking met de VVV aan diverse modules op het gebied van gastheerschap.

Waarom Slimmer Leren bij de VVV?

De VVV is een organisatie die crossmediaal aanwezig is in het gehele land
De budgetten bij de VVV’s zijn relatief beperkt
De VVV hecht veel waarde aan relevante persoonlijke interactie, aan inspiratie en aan zelfbewustzijn
Binnen de VVV erkent men de noodzaak om competenties als ondernemerschap en resultaatgericht werken uit te bouwen
Binnen de VVV’s wordt gewerkt vanuit vertrouwen en er is ruimte om te experimenteren

Leonie Smid, Projectcoördinator Opleidingen, Kennisontwikkeling & Kwaliteitszorg bij de VVV: “De trainingen die we in samenwerking met de Boertiengroep ontwikkelen en uitvoeren worden door deelnemers hoog gewaardeerd. VVV medewerkers ervaren de trainingen en tools die zij ontvangen als afwisselend, flexibel en waardevol. Het levert hen praktische handvatten, waar zij op hun werkplek echt iets aan hebben. Natuurlijk is het van belang dat werknemers blijvend aandacht hebben voor het geleerde en dat dit ook wordt gefaciliteerd. De Boertiengroep denkt hierin goed mee en hierbij wordt voor onze VVV organisatie volop gebruik gemaakt van slimmer leren.”

We geven u graag voorbeelden van toepassingen vanuit de principes van slimmer leren, zoals ze zijn toegepast in de VVV praktijk.

Co-creatie

Bij het ontwikkelen van de basistrainingen voor hoogwaardig VVV Gastheerschap werken we met een klankbordgroep van VVV formulenemers uit het hele land. We brainstormen, experimenteren, wisselen kennis uit, toetsen en ontwikkelen hand in hand een zeer herkenbare training met actieve participatie vanuit het management. In de module Gastheerschap voor Agentschappen bouwen we met documenten van VVV, e-learning over het merk, filmmateriaal uit het land én de beproefde trainingsmethodieken van de Boertiengroep een rijk traject. De inverstering is gering, maar door de actieve participatie is er een groot draagvlak.

Zo laag mogelijke trainingskosten

Gezien de relatief beperkte financiële armslag moet men bij de VVV slim omgaan met het budget. Mensen mogen niet teveel weg zijn van hun werkplek en de kosten moeten laag blijven. Kortom: betekenisvolle interventies voor zo laag mogelijke kosten.

We nemen de ‘VVV Agentschapstraining’ als voorbeeld. Hierbij wordt de kennis over het merk VVV vooraf opgedaan met behulp van e-learning. De face-to-face training wordt gegeven voor groepen van 20 deelnemers en neemt slechts één dagdeel in beslag. Hierbij wordt gebruik gemaakt van slimme werkvormen, zoals een razende reporter die video-opnames maakt. Deelnemers leren van elkaars gedrag. In een kenniscafé deelt en vermenigvuldigt men op snelle wijze kennis met elkaar. Daarnaast heeft de Boertiengroep een Videofilm over de VVV-praktijk gemaakt. De film is gemaakt met en door eigen medewerkers en zij laten hierin “foute” en “goede” voorbeelden zien.

Voortdurende transfer naar de werkplek door inzet van social media

In de module ‘Leidinggeven aan Gastheerschap’ hebben we een online community gecreëerd waar alle deelnemers aan de module voor worden uitgenodigd. Managers van Zeeland tot Groningen, van Texel tot Zuid Limburg wisselen actief hun ervaringen, vragen, kennis en inspiratie uit. Zo blogt bijvoorbeeld iemand zijn reflectieverslag over een lastig loopbaanbesprek en krijgt online feedback en zinvolle tips. De ontwikkeling van de in de training aangereikte stof wordt zo verdiept en verrijkt.

Wisdom of the crowd

VVV medewerkers plaatsen filmpjes, ludieke acties en ontwikkelingsvragen op de online community. Zo ontwikkelen ze met elkaar visie en bepalen ze ook hoe ze concrete zaken kunnen aanpakken. Hoe spreek je bijvoorbeeld vrijwilligers aan op resultaten? De rol van de trainer hierin is die van facilitator en soms stimulator. De expertise ligt bij de deelnemers. Met inzet van social media wordt ondernemerschap, eigen verantwoordelijkheid voor ontwikkelen, nieuwsgierigheid en kritisch denken gestimuleerd en ontwikkeld.

Auteur: Minka Jongkind

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant