Menu
BVO logo

NEE LEREN ZEGGEN, JA LEREN DOEN!

Veel mensen geven aan dat ze graag assertiever willen zijn, en dan met name op het werk. Assertiviteit is een individuele eigenschap, maar deze heeft wel betrekking op de interactie met de mensen om je heen, dus ook collega's. Wat zou er gebeuren als iedereen in een organisatie door de assertiviteitsmolen gaat? Explodeert de organisatie daarna van de vrijgekomen energie of blijven de assertievelingen het winnen van de minder assertieven? Bij Boertien Vergouwen Overduin voeren we regelmatig maatwerktrainingen op dit gebied uit. We hebben de vijf belangrijkste inzichten voor u op een rij gezet.
 
1. Formuleer samen de definitie van assertief optreden
We starten zo'n assertiviteitstraining altijd met de vraag wat iedereen onder 'assertief zijn' verstaat. Het blijkt dat iedereen assertief zijn op zijn eigen manier ervaart. Assertiviteit betekent voor de een nee zeggen tegen een notuleerklus, voor de ander verwachtingen managen bij een belangrijke klant en voor weer een ander zichzelf durven profileren. Deze definities vormen een belangrijk vertrekpunt voor de training en geven de deelnemers het inzicht dat assertiviteit voor iedereen een verschillende betekenis heeft.
 
2. Maak heldere keuzes in wat wel en wat niet meer doen
Het klinkt als een heerlijk idee: iedereen binnen de organisatie leert zijn eigen grenzen stellen, voor zichzelf opkomen, gaat op zoek naar wat hij echt wil en durft de dingen die gedelegeerd moeten worden ook daadwerkelijk te delegeren. Leuk hoor! Iedereen in de organisatie gaat dus binnenkort 'nee' zeggen. Maar hoe zorg je ervoor dat dingen dan wel gedaan worden? Het uiteindelijke inzicht is dat een assertieve organisatie ja moet blijven zeggen tegen elkaar en tegen de buitenwereld. Als er maar heldere keuzes worden gemaakt: wat leren we af en wat gaan we echt anders doen met elkaar.
 
3. Stem processen met elkaar af en motiveer elkaar
Vaak blijkt uit discussies tijdens de training dat praktische zaken binnen een organisatie niet goed geregeld zijn. Door onderlinge frustraties uit te spreken en te inventariseren wat er aan de hand is, kun je analyseren wat er veranderd moet worden in de dagelijkse processen. Hierdoor kunnen werkzaamheden logischer worden verdeeld. Dit leidt ertoe dat mensen weer gemotiveerder worden voor hun eigen takenpakket en de samenwerking met anderen.
 
4. Open en authentiek communiceren
Assertief worden heeft ook impact op de buitenwereld. De deelnemers krijgen tussentijds opdrachten mee, waardoor ze leren dat je meer klantgericht kunt zijn, zonder dat je overal ja op hoeft te zeggen. Een assertieve organisatie toont haar trots en durft ook grenzen te stellen aan klanten en leveranciers. Uiteindelijk levert dat goede en duurzame relaties op.
 
5. Kijken hoe de hazen lopen
Het laatste inzicht is dat het belangrijk is om te weten hoe de organisatie nu eigenlijk functioneert: wie doet wat en wie beslist er over wat? Door eventuele belangentegenstellingen goed in kaart te brengen, ontstaat wederzijds begrip en kunnen mensen sneller belemmerende overtuigingen over anderen opzij zetten. Zo ontstaat er ruimte voor het maken van concrete afspraken. 
 
Wilt u ook uw afdeling een assertiviteitsboost geven? Neem dan contact op met onze incompany- en maatwerkconsultants via 035 - 695 62 11.
 
U kunt bij Boertien Vergouwen Overduin uiteraard ook deelnemen aan een individuele assertiviteitstraining. Ook in 2014 staan de trainingen Natuurlijk Assertief OptredenPersoonlijke Kracht en UitstralingPersoonlijke Effectiviteit en Persoonlijk Inzicht en Beïnvloedingsvaardigheden in de top 10 van meest gevraagde Open Trainingen.
 
Deel dit artikel

Wellicht ook interessant