Menu
BVO logo

Meebewegen met de crisis?

Mensen zijn gewoontedieren, dat is algemeen bekend. Ze houden graag vast aan vertrouwde zaken en bekende patronen en laten zich niet zomaar veranderen. Hoe zorg je er als organisatie voor dat je ze dan toch soepel laat meebewegen met verandering? In deze ingewikkelde tijd krijgt deze vraag een specifieke betekenis.

Verandering kan in bepaalde mate door de organisatie zelf gekozen worden (denk aan een reorganisatie of een nieuwe manier van werken), of van buitenaf worden opgelegd. De coronacrisis is een uniek voorbeeld van dat laatste. Mensen werken op dit moment zoveel mogelijk thuis, scholen zijn dicht, de maatregelen rondom social distancing ontwrichten de maatschappij op ongekende wijze en leiden tot enorme omzetderving bij tal van ondernemingen. Hoe zorg je er toch voor dat werknemers zich naar omstandigheden zo goed mogelijk aanpassen aan de nieuwe situatie?

Benadruk waarde en noodzaak

Die vraag is niet makkelijk te beantwoorden. Uit onderzoek blijkt in ieder geval dat je er als organisatie goed aan doet om een verandering te koppelen aan iets waaraan mensen sowieso al waarde hechten en om de noodzaak van die verandering zo vaak als mogelijk te benadrukken. Bij de coronacrisis is dat niet zo moeilijk: het gaat om de gezondheid van mensen. De doorgevoerde veranderingen zijn noodzakelijk om mensen te beschermen tegen het virus en verspreiding ervan te voorkomen.
 
Wil je ervoor zorgen dat medewerkers zo goed mogelijk meebewegen met de crisis, dan is het zaak de waarde en de noodzaak van de veranderingen te benadrukken. Doe verder je voordeel met de volgende tips:

 • Houd het bij de feiten

  Vertel mensen duidelijk waarom thuiswerken en alle bijkomende veranderingen nodig zijn, maar verlies je niet in allerlei gevoeligheden. Houd het bij de feiten, zoals die in dit geval door het RIVM en het kabinet worden gedeeld. Dat je feitelijk moet blijven, neemt overigens niet weg dat je wel rekening kunt houden met de emoties en onzekerheden van je medewerkers.

 • Weet wat er leeft

  Mensen die geconfronteerd worden met verandering doorlopen in de regel vier fasen: ontkenning, weerstand, zelfonderzoek en verbinding. Dat is bij de coronacrisis niet anders. Probeer in elke fase de communicatie aan te gaan, waarbij luisteren belangrijker is dan praten.

 • Zorg voor verbinding

  Mensen in verbinding weten de veranderingen met elkaar te dragen. Ze begrijpen het, voelen zich bekwaam om het gedrag te tonen dat daarbij hoort en nemen daar hun verantwoordelijkheid voor. Onontbeerlijk voor verbinding in tijden van de coronacrisis, zijn de IT-voorzieningen. Zorg ervoor dat die optimaal zijn.
 • Moedig eigenaarschap aan

  Als je mensen de verantwoordelijkheid geeft voor het uitvoeren van de nodige verandering, zullen ze zich eerder persoonlijk committeren. Laat medewerkers in deze tijd vooral voelen hoezeer je het waardeert dat ze autonoom vanuit huis werken. Geef ze het gevoel dat ze eigenaar zijn van hun product of dienst.

Meer weten?

Volg dan een van onze trainingen over leiderschap en verandering, bijvoorbeeld Leidinggeven aan Virtuele teams of Leidinggeven aan Verandering.

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant