Menu
BVO logo

Resultaat van opleiden is te beïnvloeden en meetbaar op 4 niveaus

Natuurlijk, bij een training draait alles om degene die getraind wordt. Zijn talentontwikkeling staat centraal. Bij Boertien Ver­gouwen Overduin is de con­text, de werkomgeving, echter een even belangrijk uitgangspunt. Daarom ligt onze focus nooit uitsluitend op het individu, maar zien wij de deelnemer óók als belangrijk onderdeel van de organisatie.

Opleiden is een bekende en veelgebruikte manier om te investeren in de medewerkers van de organisatie. Aan een investering ligt altijd een ambitie of uitdaging ten grondslag. Van een investering in leren en opleiden wordt dan ook logischerwijs verwacht dat deze zich terugverdient in een aantoonbaar resultaat: het daadwerkelijke rendement van de opleidingsinspanning.

Met onze klanten bespreken wij voorafgaand aan elk traject welke type resultaat de klant voor ogen heeft. We maken hierbij gebruik van 4 niveaus die gebaseerd zijn op de evaluatieniveaus van D. Kirkpatrick.
  • Niveau 1 Beleving: Deelnemers moeten tevreden zijn over de trainingsdagen.
  • Niveau 2 Geleerd: Deelnemers moeten beter worden in iets.
  • Niveau 3 Gedrag: Deelnemers moeten het anders gaan doen in de praktijk.
  • Niveau 4 Impact: De resultaten van de afdeling moeten aantoonbaar verbeteren.
Naarmate de verwachte resultaten meer niveaus beslaan, neemt het aantal mensen dat invloed heeft op de resultaten toe, zoals te zien in onderstaande grafiek. De personen betrokken bij niveau 1 zijn ook betrokken bij niveau 2 en zo verder.Om de juiste resultaten op de verschillende niveaus te behalen, is het van belang de volgende zaken in de gaten te houden:

1.       Beleving: Zorg voor een goede organisatie van de training, informeer deelnemers zorgvuldig vooraf zodat zij duidelijk weten wat hen te wachten staat. Vooral de organisator en de trainer bepalen het succes van de training.

2.       Geleerd: Deelnemers leren effectiever wanneer de urgentie en reden van het nieuwe bekend is, en vooral ook erkend wordt. Betrokkenheid vanuit de organisatie is hierbij belangrijk. Zorg ervoor dat deze urgentie vooraf en tijdens de training duidelijk wordt. Betrek de beleidsbepalers ook in de training.

3.       Gedrag: De deelnemers hebben iets geleerd en komen daarna terug op hun werkplek. Om het geleerde ook te kunnen toepassen, hebben ze twee belangrijke dingen nodig, namelijk ruimte en feedback. De directe collega’s en de leidinggevende hebben hierin een belangrijke rol. Feedback kun je als leidinggevende organiseren en uiteraard kan de deelnemer er ook om vragen. De ruimte om iets op een andere of nieuwe manier te doen moet gegeven worden door de leidinggevende. Dit kan door de deelnemer nieuwe taken te geven.

4.       Impact: De deelnemers moeten bijdragen aan KPI’s van de gehele afdeling. De hele afdeling heeft dus invloed op het behalen van deze resultaten. Niet alleen de vaardigheden van de deelnemer zijn van invloed op beter resultaat, maar ook het werkproces en systemen die gebruikt worden.
 
Het gewenste resultaat van training is dus een bewuste keuze die in hoge mate wordt bepaald door de omgeving en de invloed die de organisatie heeft op deze omgeving. Onze rol als learning partner is het aantoonbaar verbeteren van de performance, van zowel het individu als de organisatie. Dit doen wij door samen met onze klanten te bepalen wat het gewenste resultaat moet zijn van een opleidingsinterventie. De opbrengst van wat wij doen is ultiem resultaat.

Remco Lieon
Deel dit artikel

Wellicht ook interessant