Menu
BVO logo

Blended learning: van theorie naar implementatie

Boertien Vergouwen Overduin kijkt naar de toekomst en volgt de ontwikkelingen binnen het vakgebied 'trainen'op de voet. Wij zijn ervan overtuigd dat de manier waarop we nu leren over drie jaar niet meer bestaat en dat blended learning het leren van de toekomst wordt. Blended learning is de combinatie van online en offline leren. Online waar dit kan en offline waar het moet. Daarmee is de toekomst wat ons betreft highly digtal én highly personal. We leren namelijk waar en wanneer we willen.
 
Maar zijn organisaties al klaar voor blended learning? En geloven zij er ook echt in? Of kiest men liever voor het veilige, overzichtelijke klaslokaal? Wij geven u vijf adviezen om concreet met blended learning aan de slag te gaan.
 
1.Geef de trainingsdagen een andere betekenis: Flipping the classroom!
 
Waar we vroeger een groep mensen bij elkaar zetten, klassikaal de theorie behandelden en hoopten dat deelnemers geconcentreerd naar ons luisterden, vormen klassikale instructies tegenwoordig steeds minder het uitgangspunt van een training. In plaats daarvan gaan deelnemers zelfstandig aan de slag met YouTube-colleges, webinars of online opdrachten. Dit noemen we Flipping the classroom. Door het leertraject anders in te richten, kunnen deelnemers thuis luisteren en kijken naar de uitleg van de trainingsstof. Hierdoor komt tijdens de trainingsbijeenkomsten tijd vrij voor andere leervormen, zoals betekenis geven aan leerervaringen, omgaan met belemmerende overtuigingen, duiden van patronen, vragen beantwoorden over digitale content, met elkaar onderzoek doen, feedback geven, in teams werken, spelsimulaties. Kijk dus scherp naar wat mensen al thuis of op de werkplek kunnen doen en geef de trainingsdag een andere betekenis. 
 
2.Zorg voor bruikbare apps die het leren bevorderen  
 
Dankzij apps en een digitale leeromgeving als Moodle of een eigen platform, geven we in een blended learning-traject mensen challenges die vervolgens op de werkvloer zelf worden uitgevoerd. Zo creëren we leerervaringen die in de praktijk zelf plaatshebben. Elke dag komen er wel apps bij die hier handig voor zijn. De ervaring leert inmiddels dat ze er allemaal prachtig uitzien, maar dat voor succesvol gebruik wel helder moet zijn met welk doel de app gebruikt gaat worden. De nieuwste technologieën stellen ons in staat dit steeds beter te doen, afgestemd op de leerbehoefte van de persoon zelf (adaptive learning) en afgestemd op de context waarin de persoon zich bevindt (location based). De nieuwe technologie stelt ons ook in staat leerervaringen vast te leggen en aan te bieden volgens de laatste inzichten uit het vakgebied ‘Brein Centraal Leren'. Bekijk dus eerst wat u precies wilt bereiken met het gebruik van een app en probeer aan te sluiten bij de functiegroep in uw organisatie.  
 
3.Organiseer leermomenten tijdens de koffie of de lunch
 
Omdat we steeds beter inzicht krijgen in de persoonlijke leerbehoeften van mensen, zal datgene wat we aanbieden ook steeds meer 'on demand' zijn. Leren en werken raken vervlochten en zijn steeds meer gericht op het bereiken van concreet bedrijfsresultaat. ‘Social learning’ zal daarbij toenemen: leren van tips, trucs en feedback van collega’s, ook als die niet aan de training deelnemen. Mensen gaan steeds meer leren in de tijd en op de plek waarbij het hen uitkomt. Door leerervaringen steeds beter vast te leggen, groeit het inzicht in wat werkt en wat niet werkt (learning analytics). Faciliteer uw medewerkers wel om dit ook op de werkplek te mogen doen, bijvoorbeeld tijdens koffie- of lunchmomenten waarop geleerd mag worden.
 
4.Zie deelnemers als contributors en trainers als facilitators
 
Deelnemers krijgen steeds meer controle over hun eigen leerproces; zij bepalen de tijd, de plaats en het medium. Ze krijgen alleen die zaken aangeboden waar ze specifiek behoefte aan hebben en gaan als expert steeds meer zelf bijdragen. Zo is leren niet langer een top-downproces, maar ook een bottom-upproces. Deelnemers acteren vaker als contributors en trainers worden steeds meer facilitators van leer- en veranderprocessen. Ze dragen zelf geen kennis of vaardigheden over, maar stimuleren dat dit onderling (online en offline ) plaatsheeft. Bedenk dus goed waar u een trainer voor inzet en hoe u de expertise van de deelnemers op een slimme manier kunt gebruiken. 
 
5.Ga met ons mee voor resultaat
 
Bij Boertien Vergouwen Overduin gaan we steeds minder inspanningsverplichtingen en steeds meer resultaatverplichtingen aan. We rekenen niet langer in dagdelen, maar in rendementsinspanningen. De bemensing van ons bureau verandert daardoor. We krijgen in toenemende mate designers die onlinetrajecten kunnen bieden en steeds meer game-masters die achter de schermen de leerervaringen volgen. De hoeveelheid data neemt dan ook toe. Hieruit kunnen we patronen distilleren waarmee we trajecten kunnen verbeteren. Hoe scherper uw doelstellingen, des te meer resultaat we samen met u als leerpartner kunnen bereiken.  
 
Samen met een van onze klanten ontwikkelden we een blended learning-traject. Wilt u zien hoe dit traject is vormgegeven binnen een in-house academie?

Bekijk dan de video op https://vimeo.com/108229765. U kunt gebruikmaken van het wachtwoord laatlerenvoorjewerken
Deel dit artikel

Wellicht ook interessant