Menu
BVO logo

200e Birkmanconsultant in Nederland

In 2009 leidt Vergouwen Overduin de 200e Birkmanconsultant op en "dat is een mooi resultaat", zegt Jan Brandenbarg, directeur Birkman bij Vergouwen Overduin. De Birkman rapportage is een zelfbeoordelinginstrument dat je helpt je persoonlijke en zakelijke doelen te bereiken en je eigen effectiviteit en die van je team te verbeteren. In 1992 kwam Jan er in de USA mee in aanraking en dat was het begin van een innige liefde.

Na zelf de certificeringopleiding te hebben gedaan, begon hij samen met Marion Brugman aan de introductie in Nederland. "Het gebruik in de praktijk en de positieve evaluaties bij klanten leidde al snel tot vertaling van de Amerikaanse vragenlijst. Dit was een zeer zorgvuldig en taalgevoelig proces onder nauwe samenwerking van Birkman International met universiteiten in de USA. Vertaling van de rapportages volgde en inmiddels is het grootste deel vertaald en ontvangen 2500 deelnemers per jaar meer dan 70 zeer persoonlijke pagina's in het Nederlands", vertelt Jan trots. Jan leidt, aanvankelijk als co-trainer en vanaf 2000 als bevoegd Learning Partner van Birkman International, consultants op en is bevoegd tot certificatie en hercertificatie. 

Consultant op eigen werkvloer
"Uiteraard zijn een dertigtal trainers en adviseurs bij Vergouwen Overduin opgeleid, maar ook collega's van andere trainingsorganisaties worden gecertificeerd tot Independent Birkmanconsultant", vertelt Jan. En hij vervolgt; "steeds meer laten ook klanten van VO, waaronder grote organisaties als ING en Deloitte, eigen mensen door ons certificeren. Vaak houdt Vergouwen Overduin de supervisie, blijft professionele vraagbaak, beheert de eigen database, verzorgt de rapporten en de periodieke training en coaching die vereist is om gecertificeerd te blijven. Maar de eigen interne consultant kan zelf het waardevolle Birkman persoonlijkheidsprofiel met zijn medewerkers bespreken en coaching en persoonlijke ontwikkeltrajecten hierop afstemmen." 

Directeur Birkman, Jan Brandenbarg: "Bijzonder om te ervaren dat eigen klanten steeds meer gebruik maken van onze expertise om ze op te leiden en te certificeren tot Birkmanconsultant."

Birkman methode
De Birkman methode is een zelfbeoordelinginstrument, ontwikkeld door dr. Roger Birkman van Birkman International in Houston. Deelnemers vullen een uitgebreide vragenlijst in. Birkman International verwerkt deze vragen gestandaardiseerd, objectief, betrouwbaar en valide tot persoonlijke rapportages die ingaan op: 

  • Beroepsmatige belangstelling
  • Stijl van werken: sterke en zwakke kanten
  • Behoeften ten aanzien van de werkomgeving
  • Stressgedrag

De Birkman rapportages geven deelnemers een helder inzicht in hun sterkten en zwakten, behoeften, belangstelling en stressgedrag. Dit onafhankelijke feedbackinstrument vergroot het zelfinzicht. In grote lijnen geven de rapportages informatie op twee terreinen; het relationele terrein en het beroepsmatige terrein. 

De relationele rapportages geven weer hoe iemand antwoordt ten opzichte van de 350.000 mensen in de databank van Birkman. Verschillen worden zo in kaart gebracht en er worden conclusies getrokken wat deze verschillen betekenen bij het samenwerken met andere mensen. Onder meer verschaft het mensen een neutrale taal om hun individuele verschillen te bespreken. Door de individuele gegevens te combineren kunnen teams worden begeleid in hun samenwerking. De vele groepsrapportages geven een goede indruk van de sterkten en de opgaven van een team.

De beroepsmatige rapportages geven weer wat mensen hebben geantwoord in vergelijking met de antwoorden van mensen uit een bepaald beroep. Er zijn in totaal ruim 350 beroepen geselecteerd waarmee de kandidaat wordt vergeleken. En op basis van deze vergelijking worden voorspellingen gedaan over mogelijk succes binnen bepaalde beroepsgebieden. Deze rapportages worden vooral gebruikt bij loopbaantrajecten en bij managementdevelopment.
Meer weten over de Birkman methode?

Birkman consult?
Wie wil niet van zichzelf weten in welke activiteiten je echt geïnteresseerd bent? In welk gedrag je van nature goed bent? Wat je persoonlijke behoeften zijn? Wat er met je gebeurt onder druk? En hoe je je verhoudt tot andere mensen op deze terreinen? Heb je belangstelling voor een Birkmanconsult?
Om je in te schrijven, klik VERDER...

Birkman consultant worden?
Wanneer je anderen professioneel adviseert, coacht en begeleidt is de Birkman methode een uitstekend onafhankelijk feedbackinstrument. Met je certificering heb je de bevoegdheid om drie jaar lang individuen, groepen of organisaties te adviseren met behulp van Birkman rapporten. Wil je zelf gecertificeerd Birkmanconsultant worden? Reserveer dan 26, 27, 28 januari en 11 en 12 maart in je agenda.
De training is in 2010 ook op 5,6,7 oktober en 3 en 4 november.
Om je in te schrijven, klik VERDER...

Verder als Birkman consultant?
Om als consultant gecertificeerd te blijven, is periodieke training en coaching belangrijk en zelfs vereist.
Op 2 en 3 november is de volgende Birkman advanced training
De trainingen in 2010 zijn op 2 en 3 juni en op 17 en 18 november.
Om je in te schrijven, klik VERDER...

Op 14 april is de volgende Birkman round table
De training is in 2010 ook op 28 oktober.
Om je in te schrijven, klik VERDER...

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant