Menu
BVO logo

Tijd voor teamcoaching? Herken de 5 signalen

Waarom teams actief aan teamontwikkeling zouden moeten doen

Elke HR-professional weet: teams bereiken meer als ze zich op een gezonde manier blijven ontwikkelen. Klinkt simpel, maar de praktijk blijkt vaak weerbarstig. Hoe bepaal je of een team toe is aan teamontwikkeling? En hoe pak je dat aan?

Teams veranderen regelmatig van samenstelling en dus van dynamiek: er verandert iets in het werk, mensen gaan weg of er komen nieuwe mensen bij. Dat kan het werken binnen teams frustreren. De Amerikaanse organisatieadviseur Patrick Lencioni weet daar alles van. In zijn boek De vijf frustraties van teamwork legt hij de belangrijkste valkuilen van een team bloot, zodat teamleden vervolgens doelgericht aan de slag kunnen om hun samenwerking efficiënter en succesvoller te maken.

Herken de signalen

Lencioni’s 5 frustraties laten zich mooi vertalen naar 5 signalen die aangeven dat het niet helemaal lekker loopt binnen een team. Dit zijn ze:

1. Gebrek aan onderling vertrouwen. Niemand durft zich kwetsbaar op te stellen, waardoor niemand zijn eigen fouten durft toe te geven.

2. Versluierende onderlinge communicatie. Vermijdingsgedrag, roddelen, stiekem kwaadspreken over elkaar of elkaar domweg negeren: alles uit angst voor conflicten.

3. Halfbakken besluitvorming. Niemand neemt gemaakte afspraken serieus en dat leidt tot een gebrek aan betrokkenheid. ‘Ja-zeggen’ wordt dan vaak ‘nee-doen’.

4. Elkaar feedback geven ontbreekt. Teamleden dragen geen gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de resultaten en het welbevinden van het team.

5. Iedereen doet vooral zijn eigen ding. Eigen doelstellingen krijgen voorrang boven de aandacht voor het behalen van het collectieve resultaat.

Herken je een of meer van deze 5 signalen? Ga dan vooral in gesprek met je collega’s of trek aan de bel bij een andere HR-professional. Kijk ook eens hoe ver je komt met de volgende tips:

1. Blijf kijken en luisteren

Raad teamleiders altijd aan om te blijven waarnemen, om gericht te blijven kijken en luisteren naar wat mensen (niet meer) zeggen en (niet meer) doen en de sfeer bewust ‘op te snuiven’. Toon belangstelling en vraag door. Dat is immers ook het gedrag dat de teamleider in de richting van het team gaat helpen. Een goed gesprek is aanstekelijk.

2. Werk aan vertrouwen

Vertrouwen is de basis voor een succesvol team. Dat bouw je alleen op door elkaar beter te leren kennen en samen positieve ervaringen op te doen. Dat gaat niet altijd vanzelf. Daag teamleden daarom eens uit samen een probleem op te lossen, iets te besluiten of iets te creëren. Stimuleer ook dat de leidinggevende werkt aan zijn band met de teamleden.

3. Zorg voor transparantie

Realiseer je dat grote en kleine veranderingen – verhuizingen, personele verschuivingen, processen, een nieuw systeem – invloed hebben op het functioneren van een team. Bespreek dit soort zaken met de teamleider. Door zaken tijdig op de teambijeenkomsten aan te kondigen en hier transparant over te communiceren geef je een team de kans dit constructief op te pakken.

4. Los sluimerende conflicten op

Leuk is het meestal niet, maar door het goed oplossen van een onderhuids conflict verbetert de sfeer binnen het team aanmerkelijk. Dat zal meestal niet meteen al de volgende dag blijken, maar op de langere termijn is het een investering in de gezondheid van je team. Zet een inhoudelijk conflict gewoon eens op de agenda en bespreek het tijdens het werkoverleg.

Werk maken van teamontwikkeling?

Uiteraard kun je ook echt werk maken van teamontwikkeling en een teamcoach in de arm nemen. Wil je daar een keer over sparren? Neem dan contact op via incompany@bvo.nl.

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant