Menu
BVO logo

Persoonlijke effectiviteit: hot or not?

Persoonlijk effectief zijn; daar kan eigenlijk niemand tegen zijn, vindt u wel? In onze trainingen en coachingtrajecten gaat het al vele jaren vaak over persoonlijke effectiviteit. Dit werkveld zou achterhaald en verstoft zijn, als het zich niet ontwikkeld had. Maar de betekenis is door de jaren heen wel degelijk verschoven, en de thema’s die hierbij aan de orde komen zijn ook veranderd. Waar draait het tegenwoordig om bij persoonlijke effectiviteit en hoe werken wij daarmee in onze praktijk? Wij presenteren u drie actuele ankerpunten.

Zelfbewustzijn als basis voor persoonlijke effectiviteit
Bij persoonlijke effectiviteit draait het om de match tussen mens en werk. Er is sprake van een bepaalde rol of bepaalde taken die iemand goed (vaak beter) moet uitvoeren. In het verleden ging dit vaak over het aanleren van een vaardigheid, bijvoorbeeld 'presenteren', of 'plannen'. Het succes van een traject was dan ook eenvoudig te bepalen: kon de taak na afloop worden uitgevoerd, dan was het traject geslaagd. Lukte dat niet, dan was het traject mislukt.

Tegenwoordig komen deelnemers met andere leerdoelen binnen: hoe kan ik beter tot mijn recht komen in mijn werk en hoe kan ik mezelf meer kenbaar maken? Vragen die veel dichter liggen bij de persoonlijke behoefte van het individu. En daarmee groeit de motivatie. Als u zich wilt ontwikkelen, gaat u veel meer op jacht naar datgene wat u verder helpt. Hierdoor neemt het rendement van een training of coaching dus behoorlijk toe (Van der Sluis, 2013). Heeft u als deelnemer meer inzicht in uw eigen werkwijze en bent u in staat uw gedrag te regisseren in de richting die u wenst, dan is het traject geslaagd. Dit zelfbewustzijn is de basis voor meer persoonlijke effectiviteit, zowel privé als in de werkpraktijk.

Merkbaar rendement
Het eigenaarschap ligt dus meer nadrukkelijk bij u als deelnemer. Je zou kunnen denken dat een training hierdoor minder resultaatgericht en minder meetbaar wordt. Het tegendeel is echter waar. Juist nu is het voor de deelnemer ook persoonlijk belangrijk geworden om de eigen leerresultaten zichtbaar en meetbaar te maken in de organisatie. Deze transparantie over ambities en (leer)resultaten vergroot de persoonlijke effectiviteit alleen nog maar meer.

Talenten centraal
Op veel gebieden wordt duidelijk dat wij mensen nooit zijn uitgeleerd. Door bijvoorbeeld de ontwikkelingen op economisch gebied, social media, het nieuwe werken en de participatiemaatschappij zijn er veel oude zekerheden komen te vervallen. U moet continu keuzes maken, zowel privé als op het werk. En steeds vaker met betrekking tot zaken waar u (nog) geen ervaring mee heeft.

Persoonlijke effectiviteit gaat nu dus vooral over beseffen wat u werkelijk belangrijk vindt en dat kunnen vertalen naar steeds weer andere situaties. Het gaat hierbij minder om thema’s die zijn ingegeven door disfunctioneren, maar meer om talentgerichte en toekomstgerichte vraagstukken. Dit ook met het oog op duurzame inzetbaarheid: welke waarde wil ik toevoegen en welke factoren in de context heb ik daarbij nodig? Dit heeft ook invloed op de dynamiek van de begeleiding, die veel meer just-in-time wordt en verschillende verschijningsvormen krijgt. De trainer of coach geeft samen met de deelnemer(sgroep) vorm aan het traject. Zo vernieuwt de aanpak zich steeds in interactie. Dit maakt ook dat 'de klik' en het vertrouwen over en weer een belangrijke voorspeller van succes zijn (Burger en De Haan, 2013). Soms past het om met een groep meer inzicht in de eigen drijfveren te krijgen, en soms gaat het meer pragmatisch om individueel advies met betrekking tot het benutten van LinkedIn. Uw persoonlijke ontwikkelpad is altijd leidend en wij voegen onze waarde graag toe daar waar nodig is. 

Persoonlijke effectiviteit was nog nooit zo hot. Gaat u het avontuur met ons aan? Neem dan contact met ons op om te onderzoeken wat wij voor u kunnen betekenen.

Aleid Erbrink

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant