Menu
BVO logo

HNW: vertrouwen als basis voor prestaties

Managers moeten meer vertrouwen, loslaten en op output gaan sturen. Een geluid wat we vaak horen binnen Het Nieuwe Werken. Maar vertrouwen is ook een lastig begrip. We weten eigenlijk niet zo goed hoe het werkt of wat vertrouwen maakt. Het is vooral een gevoel... een heel belangrijk gevoel! Vertrouwen is een essentiële voorwaarde wanneer mensen moeten samenwerken. Zonder vertrouwen delen mensen geen kennis of informatie, werkt met niet samen, komt men niet tot prestaties en zullen mensen bij de eerste de beste mogelijkheid de organisatie verlaten. Vertrouwen is het fundament om tot prestaties te komen. En dát moeten managers nu juist leren in Het Nieuwe Werken. Maar wat is vertrouwen nou eigenlijk precies? En wat zijn de valkuilen en voorwaarden voor vertrouwen?

Vertrouwen, wat is dat?

Vertrouwen als concept is lastig te bevatten, maar wanneer we de litaratuur erop naslaan, dan kunnen we het beschrijven op basis van een paar factoren (Grudzewski, Hejduk, Sankowska, Wańtuchowicz, 2008). Vertrouwen zorgt ervoor dat mensen beoordelingen maken en besluiten nemen gebaseerd op de afhankelijkheid van gebeurtenissen die een bepaald risico dragen. Oftel, als er risico’s kleven aan een gebeurtenis dan wordt de beslissing om mee te gaan in deze gebeurtenis sterk bepaald door het gevoel van vertrouwen. Daarnaast stelt vertrouwen mensen in staat om de betrouwbaarheid van zichzelf en anderen in te schatten. Het bepaalt dus in grote mate hoe wij bij bepaalde onzekere of risicovolle aspecten met onszelf en anderen omgaan. En in een tijd waarin onzekerheid een algemeen gedeeld gevoel is, er grote veranderingen plaatsvinden en tegelijkertijd gepresteerd moet worden, wordt vertrouwen allesbepalend.

Belang van vertrouwen in HNW

Vanuit die laatste redenering wordt de rol van vertrouwen binnen Het Nieuwe Werken nog groter. Het Nieuwe Werken betekent dat mensen verder van elkaar verwijderd worden doordat zij plaats- en tijdsonafhankelijk gaan werken. Toch blijven zij in grote mate afhankelijk van elkaar om tot prestaties te komen. Het is dan ook niet vreemd dat veel teams zichzelf binnen Het Nieuwe Werken de vraag stellen: hoe houden we verbinding met elkaar en hoe houden we elkaar op de hoogte? Hierbij speelt vertrouwen een grote rol. Want om tot vertrouwen te komen zijn nabijheid en verbondenheid van groot belang. Nabijheid heeft te maken met mensen en situaties die we vaker tegenkomen worden beter in te schatten. Hierdoor wordt het gevoel van vertrouwen vergroot. Verbondenheid heeft te maken met het gevoel samen deel uit te maken van een groter deel. Dit gezamenlijke belang vergroot eveneens het vertrouwen. En deze twee risicofactoren gecombineerd met het outputgericht sturen waarbij de controle op het wat en hoe van het werk verdwijnt, maakt het voor managers lastig.

Bouwen aan vertrouwen

De neiging kan zijn af te wachten of iemand te vertrouwen is. De tijd zal het uitwijzen.. is een veelgehoorde reactie van managers. Dit is het eerste probleem. Wachten tot iemand zijn vertrouwen bewijst, is een direct teken van wantrouwen. Als manager zal je de eerste stap moeten zetten. Zoals het spreekwoord luidt: Trust begets trust. En voor die eerste stap en eerste blijk van vertrouwen is transparantie nodig. Transparantie over waar u, als manager, mee worstelt, over twijfelt of onzeker over bent. Transparantie over datgene dat intern bij u gaande is. Het creëert nabijheid en verbondenheid. Het geeft uw medewerkers handvatten om u en toekomstige situaties in te schatten. En daarom is een derde cruciale factor in vertrouwen: wederkerigheid.

Verder lezen?

Het nieuwe werken vereist Het Nieuwe Aansturen: 5 tips!


Auteur: Jan-Willem Bouwmeester

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant