Menu
BVO logo

De talenten van uw leidinggevenden: gaan voor échte waardevermeerdering

Wij horen het veel terug in onze trainingen: te veel taken die door te weinig mensen moeten worden gedaan. De kunst is telkens weer oog te blijven houden voor de talenten van uw leidinggevenden. Uit onderzoek van TNO blijkt dat medewerkers die hun talenten weten te benutten creatiever, innovatiever en productiever zijn. En dat zij bovendien loyaler naar hun werkgever zijn. Dit zorgt voor lager ziekteverzuim, duurzame inzetbaarheid en een hogere effectiviteit voor de organisatie*. Daar kan het coachen op talent, zoals Boertien Vergouwen Overduin dat in Management Development-programma’s doet, een mooie bijdrage aan leveren!

Leidinggevenden schuiven ‘sturen en ontwikkelen op basis van talent’ nogal eens als lastig, ondoorzichtig en ontoetsbaar terzijde. Niet nodig! Hieronder drie praktische adviezen:

1. Vraag door op de innerlijke drive
Tegenwoordig is iedereen het er wel over eens dat het individu zelf eigenaar, en dus primair verantwoordelijk, is voor zijn eigen ontwikkelproces. Deze verantwoordelijkheid werkt beter op het moment dat de gewenste ontwikkeling ook aansluit bij de bevlogenheid, de innerlijke drive van het individu. En daar kan de leidinggevende een belangrijke rol spelen. Deze drive ontstaat op een natuurlijke manier wanneer een zich ontwikkelende medewerker dicht bij zijn eigen talenten mag blijven. Dan wil hij ook verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen en inzetten van zijn talent. Een manager heeft daarom niet alleen een belangrijke rol bij het vergroten van het bewustzijn van medewerkers dat hun ontwikkeling hun eigen verantwoordelijkheid is. Managers kunnen een stap verder gaan en doorvragen op de innerlijke drive van hun medewerkers en hun ontwikkelingsproces hieraan, en aan de onderliggende talenten, koppelen. Trainers van buiten organisaties hebben nu vaak de rol van facilitator in dit ontwikkelingsproces, maar dit zou nog meer in de organisatie zelf geborgd kunnen worden.

2. Bekijk uw talenten vanuit het toekomstige leiderschap
Van de leidinggevende van de toekomst worden andere dingen verwacht dan in het verleden. Managers doen er goed aan een breder palet van hun eigen talenten in te zetten dan zij tot nu toe misschien gewend zijn. Begrippen als transparantie, authenticiteit en vertrouwen zijn niet meer weg te denken uit het spectrum. Zo komt Hay Group met opdrachten als: loyaliteit creëren, diversiteit kunnen benutten – zowel in individuen als in teams – en stimuleren van integriteit, oprechtheid en openheid (internationale studie naar de toekomst van leiderschap 2013). Dit zijn zaken die voor leidinggevenden alleen bereikbaar zijn vanuit een sterk bewustzijn van zichzelf, inclusief de eigen talenten. De ontwikkelingen en verwachtingen op het terrein van leiderschap maken talentgerichte sturing door de managers van de managers dus onontkoombaar.

3. Toets je energielevel, onderneem acties en creëer de juiste context
De eerste uitdaging voor een leidinggevende is het (helpen) ontdekken van zijn eigen talenten. Een paar uitgangspunten van belang bij het ontdekken van je talent:

  • Je hebt zelf toegang tot de belangrijkste bron: de toetsing of iets moeiteloos verloopt en energie oplevert.
  • Talent wordt zichtbaar in het ondernemen van een bepaalde actie. Op welke manier een talent wordt omgezet in actie heeft invloed op hoe een talent wordt herkend of ervaren. Zo wordt bijvoorbeeld overtuigingskracht zichtbaar in een presentatie.
  • Talent wordt kenbaar in een bepaalde context. Deze context is van grote invloed op het al dan niet tot zijn recht komen van een bepaald talent.

In de zoektocht naar het ontdekken van talenten dient bewust de functionaliteit losgelaten te worden. Deze is pas in een volgende fase relevant. Het nuttigheidsprincipe is behoorlijk stevig verankerd in onze cultuur. Daarom vraagt het ontdekken van talent dus om lef, geruststelling en vertrouwen, zowel aan de kant van de organisatie en de leidinggevende, als aan de kant van de medewerker.

Meer weten, ook over de (talent)instrumenten die Boertien Vergouwen Overduin inzet in MD-trajecten? Neem contact op met Aleid Erbrink van Boertien Vergouwen Overduin.

*De genoemde resultaten zijn afkomstig uit het TNO-onderzoek HR Analytics – naar effectief talentmanagement met behulp van data (2013) van Luc Dorenbosch en Theo Tegelaers

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant