Menu
BVO logo

10 technologische trends waar bedrijven niet omheen kunnen

Meer dan ooit zullen in de loop van 2012 wereldwijde verbindingen tussen mensen, machines en hun omgeving het bedrijfslandschap vorm geven en de toekomst van werk bepalen.

In haar jaarlijkse overzicht van de belangrijkste bedrijfstechnologische trends voor het komende jaar voorspelt Verizon dat technologie bedrijfsleiders zal helpen om de werkplek nieuwe vorm te geven, effectievere modellen voor klantendiensten aan te sturen en kansen te creëren die de hele samenleving ten goede komen.

Hierbij Verizon’s overzicht van de belangrijkste 10 technologische trends die een invloed zullen hebben op bedrijven en hun werknemers in 2012:

1. Het effect van hoog intelligente netwerken

Met elk nieuw intelligent toestel of softwaretoepassing die op een netwerk wordt gezet, zullen ook alle eindpunten en toestellen intrinsiek intelligenter worden – elk profiteert exponentieel van bijkomende verbindingen. Of het nu gaat om verbindingen tussen mensen onderling, machines met mensen of machines met machines, er zullen nieuwe kansen gecreëerd worden om maatschappelijke uitdagingen op te lossen. IT zal bijvoorbeeld ingezet worden om de stijgende kost voor gezondheidszorg aan te pakken of om intelligente energieoplossingen te leveren. Gezien het belang van het netwerk zal elke dienstonderbreking een belangrijke impact hebben. Hierdoor zal de vraag naar zorgvuldig ontworpen en goed beheerde diensten aan de basis van de wereldwijde IP-backbone en snelle draadloze netwerken alleen maar groeien.

2. Naar de bedrijfscloud en terug

De bedrijfscloud zal eindelijk volgroeid zijn en aanzienlijke voordelen verschaffen: kapitaaluitgaven worden drastisch gereduceerd; bedrijfsefficiëntie en een betere rendabiliteit worden gecreëerd. Cloud-diensten zullen bedrijven krachtige nieuwe mogelijkheden bieden om arbeidstaken makkelijk te verplaatsen tussen het bedrijfsdatacenter en de cloud naar keuze. Of het nu gaat om een publiek, privaat of hybride cloud-model, de bedrijfscloud zal een cruciale rol spelen in het 'mobiliseren' van bedrijfstoepassingen die garant staan voor zowel de mobiliteit van het personeel als nieuwe bedrijfsmodellen.

3. ‘Big data’ (grote gegevenshoeveelheden) is gelijk aan groot inzicht

‘Big data – grote gegevenshoeveelheden die nu met de juiste middelen beheerd kunnen worden - zullen innovatie aansturen en de rol van Chief Information Officer helpen evolueren naar die van Chief Innovation Officer. Deze nieuwe “denkers” zullen verantwoordelijk zijn voor het bepalen van de kwaliteit van gegevens en strategische toepassingen die gebruikt worden om nieuwe bedrijfsopportuniteiten te creëren en op feiten gebaseerde besluitvorming mogelijk maken voor een groter succes. Voorspellende analyse, gebaseerd op enorme hoeveelheden samengevatte gegevens, zal een steeds belangrijker hulpmiddel worden voor bedrijven. Ondernemingen die de kennis die in hun gegevens vervat zit, gebruiken, beveiligen en daarop inspelen, kunnen ervan uitgaan dat ze hun concurrentiepositie aanzienlijk zullen verbeteren.

4. De sociale onderneming

De al internetgerichte bedrijven zullen een nog socialer karakter krijgen. Het vermogen om op alle niveaus van de organisatie kennis aan te boren wordt de nieuwe norm. Met de juiste middelen, zoals HD-video voor een meer waardevolle samenwerking en intelligente ‘crowdsourcing’ (grootschalige samenwerking), kunnen bedrijven makkelijker, sneller en doeltreffender dan ooit informatie genereren, vinden en uitwisselen. Dit komt de innovatie ten goede en zal de productiviteit verhogen, waarbij de voordelen zich opstapelen. Een multi-generationeel personeelsbestand zal technologie gebruiken om een echt grenzeloze werkstijl aan te nemen, waar werk een activiteit is en los staat van locatie.

5. Videotechnologie heeft de toekomst

Videotechnologie zal het komende jaar hoge ogen gooien vanwege haar populariteit onder gebruikers en het gemak waarmee zij te raadplegen valt op de huidige tablets, mobiele telefoons en laptops. Nu, dankzij de mogelijkheden van ultrahoge bandbreedte en de combinatie van wereldwijde IP-netwerken en draadloze 4G LTE-netwerken, groeit videotechnologie snel uit tot het alom tegenwoordige en favoriete communicatiemedium voor vele bedrijfsactiviteiten, gaande van teamvergaderingen tot personeelscommunicatie elk kwartaal en on-demand informatie over belangrijke projecten. En met de opkomst van contactentra met video mogelijkheden, de meest recente business-to-consumer toepassing, is deze bedrijfstrend een gegeven.

6. Dienstverlening op maat

Personalisatie zal een bron van innovatie blijven en bedrijven aanzetten tot het hertekenen van hun processen en bedrijfsmodellen. Bedrijven zullen in toenemende mate op zoek gaan naar nieuwe opportuniteiten en kanalen om klanten op hun voorwaarden te ontmoeten. Multifunctionele kiosken gelegen buiten traditionele winkellocaties, contact center routering en “click to chat”-vensters zullen bedrijven helpen om hun klanten beter van dienst te zijn. Daarnaast zal de bedrijfscloud zorgen voor meer intelligentie van toepassingen en de mogelijkheid bieden om toepassingen en fysieke omgeving te integreren. Op deze manier kunnen bedrijven de ervaring met de klantendienst personaliseren en de klantentevredenheid vergroten.

7. Consumentisering van ICT

Net als personalisatie zorgt voor een nieuwe aanpak van de klantendienst, worden IT afdelingen steeds vaker beïnvloed door hun gebruikers. Veel bedrijven proberen de gebruikerservaring te verbeteren en de productiviteit te verhogen door het IT beleid van het bedrijf af te stemmen op werknemers die hun eigen productiviteitsmiddelen, zoals smartphones en tablets, meebrengen naar de werkplek. Bedrijven doen een beroep op experten om de mobiele werknemers van vandaag te helpen uitrusten met cloud-gebaseerde toepassingen die even veilig en betrouwbaar functioneren op draagbare toestellen en geïntegreerd zijn met traditionele desktoptoepassingen. Bedrijfstoepassingen zullen ook op steeds grotere schaal beschikbaar worden via zakelijke app stores, net zoals ze dat zijn op de consumentenmarkt.

8. M2M2P

Machine-to-Machine-to-People – Communicatie van machine tot machine zal de manier veranderen waarop mensen hun wereld beheren, of het nu gaat om energieverbruik, productinventarisatie of kritische bedrijfsactiva en beheer van het wagenpark. Toch zal het menselijke aspect -- de mens -- een belangrijke rol spelen in het gebruik van digitale kennis, wat innovatie zal stimuleren en tot belangrijke nieuwigheden zal leiden. Bijvoorbeeld, terwijl draagbare monitors mogelijk 24 uur op 24 een oogje houden op een patiënt zijn vitale tekens, zullen zorgverleners die informatie uiteindelijk gebruiken om patiënten te onderzoeken en behandelen.

9. Compliance wordt steeds commerciëler

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat bedrijven die beveiligingsstandaarden naleven, zoals die opgenomen in de Payment Card Industry (PCI), minder het slachtoffer zijn van gegevenslekken. Compliance zal dan ook een vereiste worden voor goed bestuur in 2012. Door de moeilijke economische omstandigheden en steeds dwingendere overheidsvoorschriften, zal de nood om voluit voordeel te halen uit bedrijfsopportuniteiten de interesse doen stijgen in een zorgvuldige, allesomvattende beveiligingsaanpak. Bedrijven en overheden zullen op een andere manier omgaan met hun uitgestrekt netwerk van partners. Ze zullen meer en meer zaken doen met diegene die een veelomvattende, jarenlange en op standaarden gebaseerde beveiligingsaanpak kunnen aantonen.

10. Energiebesparingen zorgen voor zakelijke en maatschappelijke voordelen

Energie-efficiënte, in het bijzonder een reductie van de CO2-uitstoot, zal voor vele bedrijven een belangrijke doelstelling zijn. Net op tijd. In 2012 zullen bedrijven voordeel halen uit de publiekprivate samenwerkingsverbanden om te investeren in alles gaande van efficiëntere verlichting tot energiezuinige verwarmingsventilatie en airconditioningssystemen, en het installeren van energiezuinige technologieën. Ze zullen ook flexibele computingmodellen onder de loep nemen die on-demand capaciteit bieden voor piekbelastingen en de stroomvoorziening reduceren zodra het gebruik terugvalt.

Dit artikel is eerder verschenen op www.6minutes.be

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant