Menu
BVO logo

Over de streep nu ook in het bedrijfsleven

Klantcase
Wie kent hem niet van de televisie, Arie Boomsma. Hij presenteert het programma Over de streep, gebaseerd op het Amerikaanse concept Challenge Day, waarbij op middelbare scholen communicatie tussen leerlingen op gang wordt gebracht aan de hand van een aantal stellingen. Mensen stappen letterlijk over de streep in reactie op stellingen als: 'Stap over de streep als je vaak gepest wordt op school' of 'Stap over de streep als jij je vaak eenzaam voelt op school'. Dit levert veel emotie en inzichten op, waardoor mensen beter met elkaar in gesprek komen. Het is inmiddels een beproefd concept, dat zich in een aangepaste vorm ook prima leent om in het bedrijfsleven toe te passen. Onlangs deed Boertien Vergouwen Overduin dit bij een grote supermarktketen, met groot succes! Hoe werd dit succes gerealiseerd?

1. Samen met de medewerkers stellingen bedenken

Vanwege een reorganisatie waren op een afdeling 10 van de 50 mensen ontslagen. De overgebleven medewerkers werden in een nieuwe rol geplaatst en kregen diverse inhoudelijke trainingen om zichzelf klaar te stomen voor de extra taken die op hun bordje belandden. Er moest meer werk worden verzet, door minder mensen. Aansluitend op deze trainingen werd Boertien Vergouwen Overduin gevraagd een cultuurworkshop te geven, met als opdracht de medewerkers ook mentaal klaar te stomen voor hun nieuwe rol. Maar hoe doe je dat in één middag? We interviewden enkele medewerkers die positief of negatief ten opzichte van de verandering stonden en zelfs een ontslagen medewerker wilde graag betrokken zijn. We vroegen hen mee te denken over een aantal stellingen. Door hen persoonlijk te betrekken, ontstond commitment voor het trainingsprogramma en hielpen zij bij het verzinnen van een aantal krachtige stellingen.

2. Veiligheid creëren

Een belangrijke randvoorwaarde voor succes is het scheppen van de juiste sfeer. In een tijd waarbij de een nog onzekerder over zijn baan is dan de ander, is je veilig voelen op je werk een groot goed. Mensen uitnodigen hun zegje te doen is één ding, maar je emoties tonen in het bijzijn van je collega’s is voor veel mensen toch lastig. Ter plekke duidelijke afspraken maken over wat er wel en niet doorverteld mag worden, is dan ook een belangrijke stap om binnen de groep vertrouwen te genereren.

3. Het stellen van die ene vraag

In reorganisaties gebeuren soms nare en onprettige dingen. Er is vaak niet de tijd om rustig adem te halen en stil te staan bij de verandering zelf. Wat ons elke keer weer opvalt, is dat de processen vaak goed geregeld zijn en organisaties flexibeler zijn dan zij van zichzelf denken. Het ontbreekt alleen vaak aan het stellen van die ene vraag aan elkaar:

Hoe gaat het met je?

Tijdens de workshop moest iedereen invulling geven aan de concrete stelling: als je echt zou weten hoe het met mij gaat, dan zou je weten dat...

Door individueel iedereen anderhalve minuut te laten praten, voelden mensen zich gehoord en begrepen en ontstond er een warme en betrokken sfeer. In een uur tijd hadden 25 mensen duidelijk het gevoel gekregen dat zij er niet alleen voor stonden. Zij vonden het geweldig dat ze de kans kregen te vertellen hoe hun situatie was.

4. Weten waarom je ergens voor in beweging komt

Met plezier naar je werk gaan is belangrijk voor iedereen. Tijdens een reorganisatie is die lol vaak even weg en zijn mensen opnieuw op zoek naar hun drijfveren. Hoe scherper de stellingen, hoe meer mensen gaan nadenken of en waarom ze ergens voor gaan lopen. Letterlijk.

Voorbeelden van dergelijke stellingen zijn:

Stap over de streep als:

  • je denkt dat de nieuwe rol onmogelijke eisen aan je stelt waardoor je je werk niet naar tevredenheid kunt doen;
  • je denkt dat de rol minder leuk gaat worden en minder plezier gaat opleveren;
  • je gelooft dat jij/jullie de verwachtingen die aan jullie nieuwe rol worden gesteld niet kunnen waarmaken.


Wilt u uw afdeling of organisatie eens een middag uitdagen om met de essentie van een verandering aan de slag te gaan en zo uw medewerkers opnieuw motiveren? Neem dan contact op met onze incompany- en maatwerkconsultants via 035 - 695 62 11.

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant