Menu
BVO logo

Slimmer Leren? B Connected!

In de trainingswereld geloven we heilig in het creëren van veilige leersituaties; situaties waarin het kwetsbare leerproces van deelnemers veilig kan plaatsvinden. En dat is meestal ver weg van de vaste werkplek. Deelnemers ervaren dit als waardevol, want in de dagelijkse werkpraktijk is de werkdruk zo hoog dat er weinig tijd en aandacht overblijft om te leren. Maar hoe ziet dit er in de nabije toekomst uit?

Verschuivingen

De komende jaren laat het landschap van leren en ontwikkelen grote verschuivingen zien. De huidige trainingspraktijk, die overwegend los van de werkplek plaatsvindt, heeft dan ook zijn langste tijd gehad. Het "doe de was de deur uit principe" is ingehaald. Hersenonderzoek laat ons bijvoorbeeld zien dat leren zo dicht mogelijk bij de werkpraktijk de beste resultaten biedt. En door de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van internet en social media kunnen mensen makkelijker dan ooit, leren wanneer en waar ze willen.

Leren in verbinding

Deze nieuwe manieren van leren vormen zich tegen de achtergrond van een kennisintensieve economie. Kennis maakt het verschil. Het bundelen en toegankelijk maken daarvan, met behulp van actieve en verbonden digitale leeromgevingen is essentieel. Dit betekent nogal wat voor de manager en de HR- afdeling. Zij krijgen een veel actievere en meer op de inhoud gerichte rol. Want wat de deelnemer leert en hoe hij die kennis kan toepassen wordt mede hun verantwoordelijkheid. Leren in verbinding is het credo. Verbinding met mede-deelnemers, met de organisatie en met de rest van de wereld. Bij de Boertiengroep noemen we dit ‘Slimmer Leren’.

Slimmer Leren

In onze praktijk van Slimmer Leren brengen wij het leren op een ‘blended’ manier in een veilige leeromgeving tot stand. Maar we zorgen er - met behulp van ons digitale platform en onze toepassingen voor mobiel leren - óók voor dat het leren naadloos aansluit bij de werkpraktijk. Door het aanbieden van compacte en afwisselende ‘leersnacks’ stellen deelnemers hun eigen leermenu samen. Ze wisselen actief ervaringen uit. Met elkaar, met oud-deelnemers en met de trainer of coach die regelmatig online beschikbaar is. Om ervoor te zorgen dat het geleerde goed in de werkpraktijk kan worden toegepast, werken wij met zogenaamde ‘Connector Coaches’ uit de organisatie zelf. Zij vormen de link tussen de lerenden en de eigen organisatie.

B Connected!

Inmiddels zijn we druk bezig met de introductie van B Connected, het altijd en overal (ook mobiel) toegankelijke interactieve uitwisselplatform. B Connected biedt alle benodigde functionaliteiten van online communicatie met spraak, chat en camera, zonder dat de klant hoeft te investeren. Wij zenden de deelnemer een uitnodiging, hij klikt op de link en is verbonden. Nu kan hij een vraag stellen, samen met anderen een document bespreken en bewerken. Hij kan intervisie krijgen over de toepassing van het geleerde in de praktijk.

Kortom: het platform verlengt de mogelijkheid tot leren van de deelnemer tot over de grenzen (fysiek en in tijd) van het klassieke klaslokaal. B Connected brengt leren direct bij het werk, daar waar de nieuwe kennis toegepast wordt. En juist in deze toepassing, de reflectie daarop én de verbinding met andere deelnemers zit veel toegevoegde waarde.

Auteur: Jan-Willem Bouwmeester

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant