Menu
BVO logo

Results Agility versterken? 4 praktische tips

Met Learning Agility kun je meetbaar beter anticiperen op complexe veranderingen. Daarbij behaal je bijvoorbeeld betere resultaten, juist ook onder de druk van nieuwe omstandigheden. Wil je beter presteren? Versterk dan je Results Agility met onze tips.

Flexibel handelingsrepertoire

In de praktijk komt Learning Agility neer op ‘weten wat je moet doen als je niet weet wat je moet doen’. Mensen die hoog agile zijn, beschikken namelijk over een set vaardigheden die hen helpt om snel patronen te herkennen in de ene situatie, en vervolgens toe te passen in een compleet andere situatie. Daar komt bij dat mensen met een hoge Learning Agility beter presteren. Ze zijn namelijk in staat om nieuwe ervaringen direct te vertalen en toe te voegen aan hun handelingsrepertoire. Dat repertoire is dus flexibeler.

Meten is weten

Onze partner HFMtalentindex heeft al langere tijd ervaring met Learning Agility als voorspeller van leer- en verandervermogen van mensen. Zij hebben als eerste in Europa een gevalideerde Learning Agility-meting ontwikkeld. Hierbij is rekening gehouden met de verschillende dimensies van Learning Agility, die we in onze vorige nieuwsbrief hebben beschreven. Een eerste analyse van hun database levert onder andere de volgende bevindingen op:

  • Vrouwen scoren hoger op People Agility, mannen scoren hoger op Mental Agility.
  • Vrouwen scoren hoger op Self-Awareness dan mannen.
  • Jongere medewerkers (17-24 jaar) scoren lager op Self-awareness, gevolgd door oudste medewerkers (55-64 jaar), medewerkers tussen 25-34 jaar scoren het hoogst op Self-awareness.
  • Medewerkers met een universitaire opleiding scoren het hoogst op Results Agility en Mental Agility, op beide dimensies gevolgd door medewerkers met HBO, alleen middelbare school en MBO.
  • Medewerkers met een MBO-opleiding scoren het hoogst op People Agility, hoger dus dan  medewerkers met een universitaire opleiding of een HBO-opleiding.
  • Medewerkers tussen 25-34 jaar scoren het hoogst op Results Agility.

Focus op Results Agility

Resultaatgerichtheid is een randvoorwaarde voor succes. De resultaten die je in het verleden hebt behaald, zijn daarbij geen garantie voor de toekomst. Want  juist in deze snel veranderende tijden is die toekomst onvoorspelbaarder dan ooit. Het is dus de kunst om onder nieuwe, vaak moeilijke omstandigheden goede resultaten te behalen. Dat vraagt om Results Agility.
Mensen met een hoge Results Agility zijn steeds op zoek naar hoe ze onder druk de beste resultaten kunnen behalen. Hierdoor creëren ze een meetlat voor zichzelf. Ze hebben altijd een helder doel voor ogen. Ze laten zelfvertrouwen zien en stralen dat ook uit naar anderen. Ze voelen een sterke behoefte om succesvol te zijn en doen vaak meer dan wat van ze wordt verwacht. Ze willen altijd meer, beter, sneller.

Versterk je Results Agility

Mensen met een hoge Results Agility zijn onmisbaar binnen snel veranderende organisaties. Wil jij jezelf of je medewerkers hoger laten scoren op het vermogen om onder druk de beste prestaties te leveren? Doe dan je voordeel met deze 4 tips:

  • Pak een project dat buiten je comfortzone ligt. Kies er een die belangrijk genoeg is, maar waarbij falen geen persoonlijke gevolgen heeft.
  • Betrek anderen bij dat project. Zorg ervoor dat dat mensen zijn die al meer ervaring hebben met dat soort projecten. Vraag om hulp en ondersteuning.
  • Vraag je leidinggevende en collega’s wat in hun ogen jouw ontwikkeldoelen zouden moeten zijn voor het komende jaar.
  • Maak op grond van die feedback een plan van aanpak voor jezelf. Bouw heldere mijlpalen en voldoende evaluatiemomenten in.

Nieuwsgierig naar meer?

Wil je meer weten over andere onderwerpen op het gebied van Learning Agility? Vraag dan onze whitepaper aan. En wil je je nog verder in het onderwerp verdiepen? Bekijk dan onze Training Learning Agility.

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant