Menu
BVO logo

De do's van leidinggeven aan ondernemerschap

Stimuleren, complimenteren en doelen stellen...

“Wat kunt u als leidinggevende doen om het ondernemerschap van uw medewerkers te stimuleren?” Het antwoord op deze en andere vragen komt van verschillende ondernemers uit mijn omgeving. Hun antwoorden bieden een interessant kijkje in de keuken van het persoonlijk ondernemerschap.

Wat betekent ondernemerschap voor uw organisatie?

Ondernemerschap betekent het signaleren van kansen en is een randvoorwaarde voor succes in deze markt en tijd waarin klanten niet meer als vanzelf komen. Dit vraagt van iedereen binnen de organisatie dat ze kansen zien en benutten, dat ze nadenken over wat iets kost en wat het oplevert en dat ze verantwoordelijkheid nemen, ook breder dan dat waarvoor ze strikt genomen verantwoordelijk zijn. Ik denk bij ondernemerschap vooral aan initiatief en risico durven nemen!

Wat is voor u leidinggeven aan ondernemerschap?

Evenwicht zien te vinden tussen doelen en eisen stellen enerzijds en ruimte voor eigen initiatieven anderzijds. Het is een delicaat evenwicht. Maar ook de goede vragen stellen en medewerkers complimenteren met hun fouten! Dat klinkt raar maar als er fouten gemaakt mogen worden, is het klimaat goed. Je moet proberen het nemen van risico's te bevorderen. Daar horen fouten bij. Initiatieven kan je uitvergroten en als inspirerend voorbeeld gebruiken. Daarnaast kan je ervoor zorgen dat ondernemerschap voortdurend - ook op het hoogste niveau - onderwerp van gesprek is. En zelf het goed voorbeeld geven .. dat is het natuurlijk het belangrijkste!

Welke uitdaging heeft u als leidinggevende als het om ondernemerschap gaat?

Mensen zijn gewoontedieren, hebben de neiging te blijven werken zoals ze gewend zijn. Ondernemerschap is echter nieuw gedrag. Daarvoor moet men uit de comfortzone. Het vraagt een andere cultuur en een cultuur- of gedragsverandering is niet 1,2, 3 gerealiseerd. Je moet ervoor zorgen dat ondernemerschap onderdeel wordt van de cultuur door de dialoog aan te gaan en elkaar aan te spreken op gedrag en resultaat. Daarnaast is het van belang - ondanks geringe middelen om te investeren - tóch te innoveren! Dat is een uitdaging en dat stimuleert ondernemerschap.

Welke persoonlijke valkuilen onderscheidt u?

Zelf te veel beslissingen te blijven nemen en tegen beter weten in tóch voor te blijven schrijven wat er moet gebeuren. Leidinggeven aan ondernemerschap vereist ook van leidinggevenden een bepaalde gedragsverandering. Bij verantwoordelijkheid nemen (werknemers) hoort ook verantwoordlijkheid geven (leidinggevende). Ook de neiging te veel aandacht te besteden aan de verbeterpunten en te weinig complimenten te geven en initiatiefrijk gedrag vergeten te belonen, is een valkuil.

Als u één ding kon veranderen in de organisatie ten gunste van het ondernemerschap, wat zou dat zijn?

Iedereen in de organisatie zou gebaat zijn bij een flinke injectie met lef en zelfvertrouwen! Daarnaast zou ik de wil bij medewerkers om eigen initiatieven geaccepteerd te krijgen en daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen - hun doorzettingsvermogen - willen vergroten.

Welke tip heeft u voor leidinggevenden om het ondernemerschap in hun organisatie te vergroten?

Selecteer de mensen op hun sterke kanten en zet ze in het ondernemersproces ook zo in. Creëer complementaire teams: probeer niet een 'behoudende denker' te veranderen in een ‘out of the box’ denker. Dat is te veel gevraagd en wellicht verspilde energie. Laat de mensen dicht bij zichzelf blijven en ''ondernemender'' worden dan voorheen. Zoek eerst de rust in jezelf. Pas wanneer je zelf in evenwicht bent, kun je de kracht en de energie vinden om anderen te helpen in beweging te komen.

Auteur: Minka Jongkind

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant