Menu
BVO logo

Goed leiderschap: een kwestie van authenticiteit

97 procent van de werknemers in Nederland vindt een goede leidinggevende net zo belangrijk als het salaris. Dat blijkt uit recent onderzoek van TNO. Een opmerkelijk hoge waardering, maar wat betekent deze concreet? Vinden we het prettig om hiërarchisch te worden aangestuurd of om verantwoordelijkheden af te wentelen? Of spelen andere factoren een rol? Wat verstaan we onder goed leiderschap? En hoe bereik je dat? We vroegen het Rick Willemsen, auteur van "Echte leiders in echte organisaties". 

Wat is goed leiderschap?
‘Bij goed leidinggeven gaat het vooral om authenticiteit. Dat wil zeggen dat het succes dat een goede leider haalt, niet gebaseerd is op hiërarchische verhoudingen binnen een organisatie, maar op zijn persoonlijke invulling van leiderschap. Werknemers in Nederland hebben namelijk bepaalde verwachtingen van hun leidinggevende, op basis waarvan ze hem of haar waarnemen als een al of niet succesvol leider. Authentiek leiderschap wordt gekenmerkt door:

  • herkenbaarheid: herkent de werknemer zijn leidinggevende als leider?
  • geloofwaardigheid: gelooft de werknemer het verhaal dat de leidinggevende vertelt?
  • transparantie: zou de werknemer zich aan zijn leidinggevende verbinden?
  • betrouwbaarheid: vertrouwt de werknemer de leidinggevende in zijn rol als leider en als mens?’

Is authentiek leiderschap te leren?
‘Ja en nee. 90% van ons gedrag wordt aangestuurd vanuit ons onderbewuste. Slechts 10% van ons gedrag sturen wij bewust aan.  Daarom kunnen mensen uit je team vaak beter beoordelen hoe authentiek jij overkomt in je gedrag dan jijzelf. Die 10% kun je trainen en die bepaalt onze persoonlijke kracht op basis van  persoonskenmerken, talenten en behoeftes. Wil je uitgroeien tot een authentiek leider, dan lukt dat alleen als je kritisch naar jezelf hebt gekeken. Dat doe je door het creëren van :

  • zelfbewustzijn: waar ben ik goed in? Wat zijn mijn talenten?
  • zelfwaardering: waardeer en accepteer ik mezelf om wie ik ben?
  • zelfsturing: hoe open en eerlijk communiceer ik? Hoe houd ik de regie in lastige situaties? 
  • zelfdiscipline: hoe boek ik vanuit mijn rol als leider resultaten?’

En heeft Nederland authentieke leiders?
‘Ja, gelukkig wel. Een mooi voorbeeld is onze eigen minister-president, Mark Rutte. Hij voldoet aan de vier kenmerken van authentiek leiderschap. Nog los van of je het met hem eens bent of niet, hij komt duidelijk als leider over, is geloofwaardig en transparant, en hij wekt, zeker bij zijn VVD-aanhang, vertrouwen. Maar ook Geert Wilders wordt – althans door zijn achterban – als authentiek ervaren. Wilders is vooral open en eerlijk over zijn standpunten, maar hij weet daarmee alleen die mensen te verbinden die zijn morele waarden delen. Voor de rest van Nederland zijn zijn geloofwaardigheid en betrouwbaarheid in het geding.’

Wilt u meer weten over Authentiek Leiderschap, neem contact op met Rick Willemsen.

Auteur: Henriëtte Houët.

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant