Menu
BVO logo

Het grijze kapitaal fit for the future - Vijftigers duurzaam inzetbaar!

Vanwege demografische ontwikkelingen werken er naar verhouding steeds meer 50+-ers binnen organisaties. Als je daarbij optelt dat deze groep ook beduidend langer gaat doorwerken voordat het pensioen in zicht is, dan is de vraag over duurzame inzetbaarheid beslist relevant. Ervaren oudere professionals zouden zich de volgende vragen moeten stellen, zodat zij met vernieuwd elan en met vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen zien.

  • Hoe blijf ik met plezier aan het werk?
  • Hoe kan ik mijn rijke ervaring delen met jongere collega's?
  • Hoe blijf ik zichtbaar en interessant voor mijn organisatie?
  • Waar krijg ik energie van en wat inspireert mij?

De omgeving is hierbij helaas niet altijd stimulerend. Er zijn nogal wat hardnekkige en foutieve (voor)oordelen over 50+-ers: ze zijn te oud en minder productief, willen niet meer leren, zijn minder gemotiveerd of te duur, en investeren in opleiden levert te weinig op. En dat zijn er nog maar een paar. Recente studies wijzen echter uit dat oudere werknemers net zo productief zijn als hun jongere collega's. Ook blijken 50+-ers net zo gemotiveerd en flexibel als jongere medewerkers. Als de stekker er tenminste niet uit gaat, bijvoorbeeld doordat bedrijven niet meer willen investeren in een opleiding, “omdat dat toch niets oplevert”.

De hoogste tijd dus om het beeld van 'de nieuwe vijftiger' bij te stellen. Het is geen grijze verstofte groep, die zuchtend en steunend, reikhalzend uitziet naar het pensioen-nirwana. Ook is het geen uitgebluste groep waar je niks mee kunt, integendeel! Het gros van de 50+-ers is vitaal en gedreven. Ze beschikken over veel kennis en rijke werkervaring, die ze maar al te graag overdragen aan jongere collega's.

Gelukkig zien steeds meer organisaties dat hun 'vintage people' – hun 'grijze kapitaal’ – een belangrijk potentieel vormen en niet als afgeschreven mogen worden bestempeld. Zo organiseert de OTIB, de brancheorganisatie voor de kleinmetaal, waar alle installateurs bij zijn aangesloten (loodgieters, elektriciens, enzovoort), in samenwerking met Boertien Vergouwen Overduin al jarenlang 50+-workshops door het hele land. Ook voor de Gasunie organiseert Boertien Vergouwen Overduin dergelijke trainingen. Naast deze incompanytrainingen (één- of tweedaags) volgen 50+-ers uit uiteenlopende organisaties de driedaagse open training van Boertien Vergouwen Overduin.

Het is een training die inspireert en motiveert en die handvatten biedt voor de toekomst. Een soort mentale APK die energie en nieuw elan oplevert, door met elkaar uit te wisselen en aan de slag te gaan. Vanuit het perspectief van de medewerker vormt deze training een rijke inspiratiebron om je talent en energie goed te gebruiken en daarbij meer werkplezier voor vele jaren te garanderen. 'Fit for future', zou je kunnen zeggen. Het is een investering gericht op duurzaam actief participeren in het veranderende arbeidsproces en plezier in je werk beleven tot aan je pensioen.

De training ‘De kracht van 50+’ bestaat uit drie elementen:

1. Beelden en vooroordelen
We bespreken de beelden en vooroordelen die er zijn over 50+-ers. Vervolgens gaan we dieper in op de huidige levensfase: wat betekent dit fysiek en mentaal? Hoe ben je veranderd, hoe kijk je anders tegen de dingen (dus ook je werk) aan? Deelnemers krijgen ruim de gelegenheid om plenair of in tweetallen ervaringen met elkaar uit te wisselen. Er ontstaat een 'Aha-erlebnis': de herkenning dat andere 50+-ers met dezelfde vragen en twijfels zitten.

2. Verandering en omgaan met stress en spanning
Het tweede thema staat in het teken van verandering en omgaan met spanning en stress, bijvoorbeeld bij weer een reorganisatie of dreigend ontslag. Er is alle ruimte om eigen vragen of casuïstiek in te brengen. Vaak werken we dan met intervisie, zodat iedereen actief 'bij de les' blijft.

3. Visie op je eigen toekomst
Het laatste thema is een visie ontwikkelen op je eigen toekomst. Daarbij zijn eigen verantwoordelijkheid en zelfsturing kernbegrippen met een link naar het gedachtegoed van  Stephen Covey. De deelnemers ontwikkelen hun eigen 50+-plan en presenteren dit. 

Wilt u meer weten over dit actuele en interessante programma? Neem dan contact op met Boertien Vergouwen Overduin.

Paul Caquelein
Senior trainer Boertien Vergouwen Overduin

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant