Menu
BVO logo

Gemeente Zoetermeer pakt de regie

Een innovatieve netwerkstad worden, dat is de ambitie van Zoetermeer. Reden om te investeren in de persoonlijke effectiviteit van medewerkers en managers. In co-creatie met de gemeente ontwikkelden wij een maatwerktraject op HBO-niveau.

Onze opdracht

Persoonlijke effectiviteit is een breed begrip. Voor de Gemeente Zoetermeer gaat het er vooral om dat mensen leren soepel in te spelen op de complexe, snel veranderende omgeving en dat ze goed samenwerken om grote uitdagingen aan te gaan. Maar ook dat ze hun voorbeeldfunctie in de organisatie kunnen pakken. Dat ze zelfbewust durven te pionieren, ongebaande paden inslaan en met lef en trots hun omgeving tegemoet treden. Als we persoonlijke effectiviteit op deze manier invullen, hebben we het eigenlijk over persoonlijk leiderschap. Daar hebben we dan ook op ingezet met ons maatwerktraject op HBO-niveau.

Onze oplossing

Persoonlijk leiderschap richt zich op worden wie je bent. Dat lukt het beste wanneer je je talenten optimaal kunt inzetten, je persoonlijke drijfveren kunt aanboren en je erin slaagt om heldere doelen te stellen die je ook daadwerkelijk realiseert. Hiermee gaan de deelnemers dan ook aan de slag tijdens het trainingsprogramma. Het programma duurt ongeveer 11 weken en bestaat uit 3 modules van elk twee dagen, waarbij we bij de eerste module ook een avondprogramma inclusief diner hebben. Daarnaast beschikt elke deelnemer ook over een coachingsstrippenkaart, goed voor 2 optionele individuele coachingsessies.

Het programma bevat enkele specifieke kenmerken:

  • Aangezien we talentgericht werken, zetten we de Talentscan+® in om medewerkers op een positieve manier bewust te maken van de talenten die ze nodig hebben in hun werk.
  • We houden rekening met verschillende drijfveren voor personal change (niveaus van Bateson) en diverse leerstijlen (Kolb) van de deelnemers.
  • Om de transfer van het geleerde naar de praktijk te bevorderen, werken we met heldere voorbereidingsopdrachten en tijdens de training zelf met de eigen praktijkcasuïstiek.
  • Om de reflectie op het eigen leren te vergroten en het rendement voor de organisatie zichtbaar te maken, dagen we de deelnemers uit met een groepsopdracht. In deze vorm van Action Learning staat creativiteit en samenwerking centraal.
  • De online leeromgeving Moodle ondersteunt het leerproces ook buiten de trainingsdagen om en vergroot daarmee het rendement van de training.
  • Voor het stimuleren van een veilige leeromgeving met stevige onderlinge verbindingen werken we met een buddy-systeem en organiseren we een avondprogramma met diner.

Elke module richt zich op verschillende aspecten van effectief leiderschap.

  • Module 1 Richt zich op het creëren van een hechte leergroep. We verkennen de talenten, ambities en leerdoelen van elke deelnemer. Leermiddelen die centraal staan gedurende deze 2 dagen zijn: beknopte theoretische modellen, feedback, reflectie en creatieve technieken. We sluiten de module af met een gezellig diner.
  • Module 2 Staat in het teken van stress- en interactiepatronen. De deelnemers gaan aan de slag met een ervaren trainingsacteur en experimenteren met gedrag. We werken daarbij vanuit persoonlijke situaties. Uiteindelijk doen de deelnemers een creatieve en energieke opdracht, waarbij ze over de grenzen van hun afdeling met elkaar moeten samenwerken.
  • Module 3 De deelnemers krijgen een levensechte uitdaging in de vorm van een voor de gemeente Zoetermeer waardevol project in de praktijk. Hierin staan hun opgedane ervaringen met samenwerking, proactiviteit, positionering en oplossingsgerichtheid centraal. De deelnemers geven elkaar feedback (intervisie) en pitchen het resultaat.
 

Het resultaat

Na afloop van ons trainingsprogramma zijn de ambtenaren van de Gemeente Zoetermeer zich meer bewust van hun eigen talenten, valkuilen, normen waarden en overtuigingen. Ze hebben bovendien zicht op hun manier van communiceren en zijn in staat om hun communicatie af te stemmen op anderen, om zo de samenwerking te bevorderen. Daarbij weten ze onderlinge verschillen goed te benutten. Het belangrijkste resultaat is nog wel dat de ambtenaren van de Gemeente Zoetermeer nu (proactief) de regie pakken. Zij tonen eigenaarschap en blijven, juist ook bij stress en onzekerheid, meer in balans. Dat maakt ze klaar voor de uitdagingen van de toekomst.

Benieuwd naar meer?

Ben je benieuwd wat wij kunnen betekenen voor jou en jouw gemeente? Neem dan gerust contact op met onze consultant Sandra Heermans. Je kunt met haar een vrijblijvende afspraak maken. Sandra is te bereiken via 06 46 078 347 of SHeermans@bvo.nl.
Deel dit artikel

Wellicht ook interessant