Menu
BVO logo

Boertiengroep en UVA doen onderzoek naar ''de lerende organisatie''. Doet u mee?

Boertiengroep en UVA

De Boertiengroep is voortdurend bezig met onderbouwing en aanscherping van de trainingsaanpak en klantadvisering met behulp van onderzoek. We hebben daarom de handen ineen geslagen met de Universiteit van Amsterdam voor een interessant en grootschalig onderzoek over Informeel Leren. Hierin wordt leren in verband gebracht met actuele thema’s in het werk.

Wat onderzoeken we

Leren gebeurt voor het overgrote deel op informele wijze, dus tussen de bedrijven door zonder specifiek leerdoel. Maar de werkomgeving verandert. Met het nieuwe werken zitten collega’s steeds minder vaak gezamenlijk op kantoor. Daarnaast maken nieuwe technologieën dat leren vaker via internet verloopt (slimmer leren). Wat betekenen deze ontwikkelingen voor informeel leren? En hoe hangen al deze zaken samen met de betrokkenheid die werknemers hebben met de organisatie? Dit onderzoek brengt de relaties tussen deze onderwerpen in kaart.

Individuele deelnemers gezocht!

Om deze verbanden inzichtelijk te maken hebben we een vragenlijst ontwikkeld die we onder een zo gedifferentieerd mogelijke doelgroep willen verspreiden. Eerder al heeft u kunnen lezen dat een aantal van onze grote klanten toegezegde met de gehele organisatie mee te werken. Desalniettemin is het buitengewoon waardevol om ook individuele deelnemers te hebben, verspreid over alle lagen van de beroepsbevolking.

Wat levert het u op?

Onze vraag aan u is dan ook of u 10 minuten van uw tijd wilt besteden aan het invullen van onze vragenlijst. We vragen u hierin onder anderen naar de verschillende manieren waarop u iets nieuws leert in uw werk. Voor u kan dit een interessant inzicht zijn in alle mogelijke manieren om nieuwe zaken te leren. En daarmee ontdekt u bijvoorbeeld op welke manier u vaker informeel zou kunnen en willen leren. Bovendien wordt u zo als eerste op de hoogte gebracht van de uitkomsten van het onderzoek.

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant