Menu
BVO logo

Bezinning leidt tot inzicht

Continu leren is relevanter dan ooit

Als COVID-19 ons behalve een bak ellende ook een inzicht heeft gebracht, dan is het wel dat continu leren onze nieuwe werkelijkheid is geworden. Een leven lang leren: het is geen motto meer, maar een must. Zijn medewerkers dat zelf zo ook gaan zien? Opleiding.nl, onze samenwerkingspartner binnen NCOI Groep, heeft hier uitgebreid onderzoek naar gedaan. Het resultaat kun je lezen in het rapport Bezinning leidt tot inzicht.

Nieuwe dynamiek tussen werktijd en tijd om te werken

Het is een feit: COVID-19 en de lockdown hebben voor talloze medewerkers verstrekkende gevolgen gehad. Thuiswerken werd de norm. En plotseling werd ook thuisonderwijs normaal. Bij vergaderingen via tools als Teams, Zoom en Big Blue Button verscheen menig collega in beeld met een of meerdere kinderen die aan dezelfde tafel staartdelingen zaten de maken.
 
Werktijd en tijd om te werken kregen ineens een nieuwe dynamiek. Werd deze tijd ook besteed aan bezinning en reflectie? Zijn medewerkers door COVID-19 en de lockdown anders gaan kijken naar nut en noodzaak van leren en opleiden? Hebben medewerkers juist in deze uitzonderlijke situatie nieuwe dingen geleerd en zo ja, hoe kunnen leidinggevenden daaraan bijdragen?

Voor heel veel medewerkers is continu leren persoonlijk belangrijk

Dergelijke vragen legde Opleiding.nl voor aan meer dan 1000 medewerkers in loondienst. Van hen geeft ruim 40 procent de tijd te hebben genomen om na te denken over het eigen functioneren in de huidige baan. Wat dat nadenken heeft opgeleverd? Ruim 40 procent geeft aan dat de lockdown hen heeft doen beseffen hoe belangrijk het voor hen persoonlijk is om te blijven leren. 
 
Een vergelijkbaar percentage erkent dat dit ook van belang is voor de organisatie zelf. Een derde van de ondervraagde werknemers is tijdens de lockdown gaan inzien wat hij of zij nog kan leren in de huidige functie. En een kwart geeft aan tijdens de lockdown eindelijk te tijd te hebben gehad iets te doen aan zelfontplooiing. Hier zien we grote verschillen optreden in de verschillende sectoren. Kijken we daarbij naar de zorgsector, dan blijft de teller steken op een schamele 18 procent. De reden mag duidelijk zijn: geen tijd.

Geef leidinggevenden en medewerkers speelruimte

Hoe kun je die intrinsieke ontwikkelbehoefte van medewerkers verder stimuleren en faciliteren? Als het daarom gaat verdienen de leidinggevenden op grond van de onderzoeksresultaten een groot compliment: zij geloven volgens de ondervraagden heel erg in ontwikkeling. Meer dan 71 procent geeft aan een leidinggevende te hebben die ervan overtuigd is dat je iets kan leren wat je nog niet kunt. En bijna de helft (47%) laat weten dat de leidinggevende zorgt voor uitdaging in het werk, ‘zodat ik daarvan kan leren’.

De leidinggevende heeft een sleutel in handen om continue ontwikkeling van medewerkers te verankeren in de organisatie. Dat is belangrijk, want hoewel de meeste respondenten te spreken zijn over de focus die hun leidinggevende op ontwikkeling legt, in de dagelijkse werkpraktijk ontbreekt het bijvoorbeeld vaak aan tijd voor dat continue leren. En ook op andere punten valt er nog veel te winnen, aldus de ondervraagden.

Zorg, hoe dan ook, vanuit de organisatie, de directie of HRM dat de leidinggevende voldoende speelruimte heeft om samen met medewerkers ook daadwerkelijk invulling te geven aan een leven lang leren. Te vaak krijgen andere prioriteiten voorrang. En dat kan niet meer. Je moet in actie komen. Juist nu.

Benieuwd naar het volledige onderzoek?

Je kunt het rapport Bezinning leidt tot inzicht: continu leren is relevanter dan ooit gratis downloaden.
Mocht je daarna vragen hebben neem gerust contact op via 035 205 0631 of info@bvo.nl. Onze opleidingsadviseurs zitten voor je klaar.

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant