Menu
BVO logo

De 3 succesfactoren voor effectief projectmanagement

Het ene project is het andere niet en projecten verlopen dan ook niet altijd even succesvol. Onder ‘succes’ wordt verstaan dat het project op tijd is afgerond, dat het budget niet is overschreden en dat het eindresultaat overeenkomt met wat was afgesproken. Maar wil een project echt succesvol zijn, dan moet het ook de hogere doelen van de organisatie dienen. Of dit succes ook daadwerkelijk wordt behaald, wordt bepaald door de kwaliteiten van de projectleider.

In de praktijk blijken er 3 succesfactoren te zijn voor het ontwikkelen van goede projectleiders.

  1. Het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap, waarbij deelnemers leren hun kwaliteiten en persoonlijke waarden te vertalen naar effectief handelen.
  2. De beheersing en toepassing van methodieken voor projectmanagement.
  3. De inbedding van het project in de organisatie.

Deze drie factoren vormen samen een integrale aanpak:

Hoe succesvol een project is, hangt af van de samenhang van de verschillende onderdelen. De organisatie van uw projecten, het gebruik van de methode en de inzet van uw medewerkers komen het best tot hun recht wanneer zij op elkaar zijn afgestemd.

Lessons learned
De afgelopen tijd hebben we de door onze trainer Reinier Meijer ontwikkelde projectmanagementmethodiek meerdere keren succesvol geïmplementeerd. In deze methodiek worden in de eigen Moodle-leeromgeving de leiderschapsvaardigheden getraind. Een mooie manier van trainen anno 2014!

Als een projectmanagementtraject wordt gestart, is de eerste vraag of het management wel is aangehaakt. De ervaring leert dat het traject staat of valt met de steun van het management. Als de MT-leden nog niet op één lijn zitten, of als de opdrachtgever zich (nog) niet wil committeren, dan wordt het voor projectleiders een behoorlijke uitdaging om hun aanpak te laten werken.

Is er commitment bij het management, dan wordt de methodiek zorgvuldig geïntroduceerd. Ook wordt goed nagedacht over hoe deze introductie wordt gecommuniceerd met de organisatie. De spelregels worden doorgenomen en ook de consequenties die de gekozen aanpak heeft voor de organisatie. Tijdens het trainingsgedeelte definiëren deelnemers hun eigen rol, maken die helder naar de organisatie toe en geven aan wat zij nodig hebben om hun rol – die vaak te collegiaal is – zakelijker in te steken.

De training krijgt vorm aan de hand van eigen casuïstiek op het gebied van sturen en controleren. Deelnemers leren op basis van interactie met een acteur hoe ze met opdrachtgevers en stakeholders in gesprek kunnen gaan. Ook leren ze op die manier hoe belangrijk het is dat iedereen dezelfde taal spreekt: afspraak is immers afspraak. Uiteraard leren zij ook hun verwachtingen uitspreken: wie levert wanneer wat op, en hoe maak je dit bespreekbaar met je projectteamleden.

Deze integrale en intensieve trainingsmethode levert sterke projectmanagers op, die daadwerkelijk in staat zijn projecten tot een succes te maken!

Rick Willemsen

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant