Menu
BVO logo

Teijin Aramid

Maatwerk en Incompany

Versterken Operationeel Leiderschap

Onze opdrachtgever

Teijin Aramid is internationaal marktleider op het gebied van aramide vezels, die worden toegepast in onder andere de civiele techniek, ballistische bescherming, optische kabels en beschermende kleding.

De opdracht

Teijin Aramid zocht een partner die in cocreatie het leiderschap op alle niveaus van de organisatie kon versterken en verstevigen. Hierbij diende een gemeenschappelijke taal vastgesteld te worden met een sterke verbinding met de kernwaarden en thema’s van Teijin Aramid. Daarbij ging het om eerstelijns leidinggevenden met een formele leidinggevende rol. Deze groep werkt dagelijks in de productie en op ondersteunende afdelingen. De meeste leidinggevenden hebben een lange staat van dienst in de organisatie en zijn doorgegroeid vanuit het vakgebied tot teamleider. De manier van omgaan met elkaar kenmerkt zich als een 'familiecultuur', waarin veel vrijheid is in denken en handelen.

De oplossing

Boertien Vergouwen Overduin ontwikkelde een prikkelend en praktisch leiderschapstraject met een doorlooptijd van ongeveer 10 maanden met ‘Insights Discovery’ als gemeenschappelijke taal. Cruciaal in dit leiderschapstraject was de actieve bijdrage van de leidinggevenden van de deelnemers. Zij deden in een korte workshop coachingsvaardigheden op zodat zij gedurende het traject de deelnemers konden uitdagen met challenges en intervisie. Het traject bestond onder andere uit een kick-off, trainingsmodules (rol van de leider, rol van de manager, rol van de coach), intervisiebijeenkomsten en een afsluitende leiderschapsgame.

Alle modules waren praktisch en vanuit ervarend leren ontwikkeld en boden een constante koppeling met de praktijk. Zoals het ‘vooruitspeeltheater’, een creatieve werkvorm, waarbij High Impact-trainingsacteurs de deelnemers naar de toekomst lieten kijken. Tijdens de laatste module doorliepen de deelnemers een voor hun situatie op maat gemaakte leiderschapsgame. Dit was een zogenoemde total skill game, waarin alle kennis en vaardigheden die de deelnemers gedurende het traject hadden opgedaan samenkwamen in diverse rondes met acteurs en uitdagende situaties.

Het resultaat

Na afloop van het programma hadden de leidinggevenden de volgende resultaten behaald:

  • Het zelfinzicht en zelfvertrouwen van teamleiders was vergroot, waardoor hun interpersoonlijke vaardigheden sterker waren.

  • De teamleiders hadden kennis, inzicht en vaardigheden opgedaan om hun rol van manager praktijkgericht vorm te geven. Zij spraken medewerkers gericht aan en communiceerden duidelijk over kaders en het handhaven van regels.

  • De teamleiders hadden kennis, inzicht en vaardigheden opgedaan om hun rol als coach praktijkgericht vorm te geven. Zij waren in staat om écht contact te maken met hun medewerkers, doordat zij goed konden doorvragen en samenvatten. Zij wisten op een menselijke manier om te gaan met emoties en weerstand.

  • De teamleiders hadden kennis, inzicht en vaardigheden opgedaan om hun rol als leider praktijkgericht vorm te geven. Zij maakten een analyse van hun directe stakeholders en door proactief handelen, vergrootten zij hun cirkel van invloed. Hierdoor wisten zij met wie en op welke manier zij gericht dienden samen te werken om resultaten te bereiken.

Heidi Wismans, Consultant Learning & Development, HR Competence Center Teijin Aramid:

'Een mooi leertraject met veel aandacht voor de aansluiting met de praktijk. De deelnemers zijn enthousiast over deze praktijkgerichtheid. Meteen kunnen toepassen, daar gaat het om!'

Waar worden wij vooral om gewaardeerd?

Wij dragen bij aan het succes van organisaties

“De persoonlijke aanpak, in combinatie met het sterke beroep op de eigen verantwoordelijkheid, werkt heel erg goed.”

Patricia Dusseljee-Swijnenburg, HR Programma Manager Stork

 

“De plenaire workshop Self-awareness sloeg meteen al in als een bom.”

Bärbel Pieroth, adviseur Management Development en Organisatiecoach Spaarne Gasthuis

 

“Overtuigende adviezen, daar gaan ze voor bij de gemeente Venlo.” 

“Ambtenaren van de gemeente Zoetermeer pakken nu proactief te regie. Zij tonen eigenaarschap en blijven in balans.” 

“Door het MD-traject zien we dat managers nu meer samenwerken over de organisatieonderdelen heen.”

Luc Dahlmans, senior adviseur P&O en projectleider Gemeente Maastricht
 

“Het traject People Management heeft ons een boost gegeven. Onze managers weten beter wat van hen verwacht wordt.”

Jelderik Schutz, Manager Talent & Leadership Development, Schiphol Group
 

Zonder goede workshops en ondersteunende coaching was het ons niet gelukt om te zijn waar we nu staan.

Peter Augustinus, directeur IBK Groep