Menu
BVO logo

Spaarne Gasthuis

Maatwerk en Incompany

Ontdek wat Learning Agility in de praktijk kan betekenen

Verandering zit in het DNA van het Spaarne Gasthuis. Voortgekomen uit een fusie tussen het Kennemer Gasthuis en het Spaarne Ziekenhuis, heeft het topklinisch ziekenhuis intussen een topambitie: de allerbeste zorg in de regio te bieden. Hiervoor moet het management wendbaar blijven. Reden voor ons om een reeks Learning Agility workshops op maat te ontwikkelen.

De opdracht: de wendbaarheid van managers vergroten

Als topklinisch ziekenhuis houdt het Spaarne Gasthuis zich bezig met opleiding en onderwijs, het bevorderen van hoogwaardige patiëntenzorg en toegepast wetenschappelijk onderzoek en zorgvernieuwing. Dat is op zich al een heel pakket aan taken en verantwoordelijkheden, maar het ziekenhuis wil op alle terreinen meer en beter. Om die topambitie waar te maken, moet het management de uitdagingen van vandaag en morgen kunnen dragen. In beweging blijven dus, wendbaar zijn. De focus op Learning Agility helpt daarbij.

Twee jaar geleden is het Spaarne Gasthuis gestart met assessments Learning Agility voor de afdelingshoofden, om hun leer- en verandervermogen in kaart te brengen. De uitkomsten van die assessments gaven aan dat er nog ruimte is voor versterking. Spaarne Gasthuis had dus eigenlijk maar één vraag: hoe kunnen we de wendbaarheid van onze managers vergroten? 

De oplossing: Learning Agility workshops

In nauwe samenwerking met onze opdrachtgever hebben we een reeks workshops ontwikkeld op de vijf dimensies van Learning Agility. Het traject begint met een plenaire workshop Self-awareness, dé hefboom voor het ontwikkelen van Learning Agility.

  • Plenaire workshop Self-awareness. Hierin staat het ontwikkelen van zelfinzicht centraal. Daarbij werken we vanuit een aantal breinwetten: ons brein houdt niet van veranderen, zoekt vooral naar controle en voorspelbaarheid en afwijkingen daarvan worden al snel als bedreigend ervaren. Door op deze wetmatigheden te reflecteren, hebben de deelnemers meer inzicht gekregen in hun eigen verandervermogen. Door verder de plasticiteit van het brein te benadrukken, stimuleren we een Growth mindset, waardoor de managers makkelijker openstaan voor nieuwe kennis en ervaringen.
  • Keuzeworkshops People, Change, Mental en Results Agility. Na de plenaire workshop hebben we elke manager de vrijheid gegeven om twee workshops te kiezen uit de in totaal vier. In elke workshop staat een andere dimensie van Learning Agility centraal. Advies daarbij was om een dimensie te kiezen waarop je al goed scoort en waar je nog beter in wilt worden, en een waarop je minder goed scoort en die je wilt versterken. Deze keuzevrijheid versterkt het gevoel van autonomie van de managers en ondersteunt daarmee hun leerproces.

Alle workshops zijn consequent talentgericht ontworpen. We kijken bijvoorbeeld niet alleen naar de individuele veranderkracht en hoe die kan worden verbeterd, maar ook naar wat elke manager al wél in huis heeft om een nieuwe stap te kunnen zetten. Deze talentgerichte benadering zorgt voor ontspanning en nóg meer ruimte om te leren en te veranderen.

De opbrengst: het totale leer- en verandervermogen van managers is versterkt

Volgens Bärbel Pieroth, adviseur Management Development en Organisatiecoach Spaarne Gasthuis, zijn de deelnemers enthousiast. “Zo enthousiast dat we besloten hebben dat iedereen alle vier de keuzeworkshops mag volgen. De plenaire workshop Self-awareness sloeg meteen al in als een bom. In de waan van de dag is er weinig tijd voor zelfreflectie, en nu kregen managers de tijd om zich te reflecteren op hun leiderschap en alle veranderingen in hun werk.”

Verder is de talentgerichte opzet van de workshops als heel positief ervaren. “De boodschap was om uit te gaan van je eigen kracht, van waar je het meest behoefte aan hebt of wat past bij je leerstijl. Dat was vernieuwend,” aldus Bärbel.

De workshops hebben als resultaat dat de managers weten hoe zij hun leer- en veranderkracht nog effectiever kunnen inzetten. Daarnaast is hun totale leer- en verandervermogen versterkt door het vergroten van de minder sterk ontwikkelde Learning Agility-dimensies. In de dagelijkse praktijk is dit zichtbaar in gedrag waaruit blijkt dat de managers nu meer open staan voor veranderingen en hun rol daarin pakken richting hun medewerkers.

En dan tot slot: het Themadiner

Als afsluiting van de workshops Learning Agility organiseerden we een Themadiner. Tijdens dat event hebben de  deelnemende managers en de trainers van Boertien Vergouwen Overduin verschillende rondetafelgesprekken gevoerd om de verkregen inzichten nog concreter te maken. Daarbij hebben we ook vooruitgekeken naar de volgende spannende fase: hoe coach je je medewerkers en teams om wendbaar te blijven en jezelf te blijven ontwikkelen?

Meer weten?

Wil je meer weten over Learning Agility en wat het kan betekenen voor jou en jouw organisatie? Vraag dan onze whitepaper aan. Uiteraard kun je ook contact met ons opnemen. Je kunt ons bereiken via 035 - 695 62 00 of info@bvo.nl.

Waar worden wij vooral om gewaardeerd?

Wij dragen bij aan het succes van organisaties

“De persoonlijke aanpak, in combinatie met het sterke beroep op de eigen verantwoordelijkheid, werkt heel erg goed.”

Patricia Dusseljee-Swijnenburg, HR Programma Manager Stork

 

“De plenaire workshop Self-awareness sloeg meteen al in als een bom.”

Bärbel Pieroth, adviseur Management Development en Organisatiecoach Spaarne Gasthuis

 

“Overtuigende adviezen, daar gaan ze voor bij de gemeente Venlo.” 

“Ambtenaren van de gemeente Zoetermeer pakken nu proactief te regie. Zij tonen eigenaarschap en blijven in balans.” 

“Door het MD-traject zien we dat managers nu meer samenwerken over de organisatieonderdelen heen.”

Luc Dahlmans, senior adviseur P&O en projectleider Gemeente Maastricht
 

“Het traject People Management heeft ons een boost gegeven. Onze managers weten beter wat van hen verwacht wordt.”

Jelderik Schutz, Manager Talent & Leadership Development, Schiphol Group
 

Zonder goede workshops en ondersteunende coaching was het ons niet gelukt om te zijn waar we nu staan.

Peter Augustinus, directeur IBK Groep