Menu
BVO logo

Wij Techniek

Maatwerk en Incompany

50+ workshops met impact

Onze opdrachtgever

IBK Groep biedt producten en installaties voor koudetechniek, airconditioning, luchtbehandeling en compressorrevisie, en verzorgt ook het onderhoud aan deze installaties. IBK heeft ongeveer 85 medewerkers. 

De opdracht

In de installatiebranche is er sprake van een behoorlijke vergrijzing en het blijkt lastig jong personeel aan te trekken. De 50-plussers zijn dus hard nodig om de installatiebranche draaiende te houden. De vraag van IBK Groep was hoe je deze 50-plus medewerkers kunt ondersteunen om het werk met energie, plezier en op een zinvolle manier te blijven doen. En hoe de medewerkers op creatieve wijze zelf oplossingen kunnen bedenken voor problemen die zij ervaren. Bijvoorbeeld bij het uitvoeren van dagelijkse werkzaamheden in relatie tot technologische ontwikkelingen, bureau/pc-functies en overwerk. 

De oplossing

Samen met Wij Techniek (voorheen OTIB) geeft Boertien Vergouwen Overduin een workshop die een dag duurt en à la carte wordt samengesteld. Dit gebeurt op basis van de intakeformulieren en de kennismakingsronde.
 
De werkvormen zijn divers en de deelnemers delen ervaringen en werken in wisselende groepen, die plenair terugkoppelen. De trainer geeft praktische modellen die de praktijk ondersteunen. Belangrijke vraag is of je als 50-plusser vooroordelen hebt over jezelf? Want dan doe je jezelf tekort, omdat je beslissingen neemt op basis van ideeën over je leeftijdsgroep die niet waar zijn.
 
De deelnemers staan erbij stil dat je na je vijftigste mentaal kunt blijven groeien, of kunt ‘verzuren’. De deelnemers inventariseren manieren om lichamelijk en mentaal energiek te blijven. Tot slot maakt ieder een persoonlijk plan, met daarin: wat wil ik bereiken, welke competenties helpen daarbij en welke wil ik verder ontwikkelen? Een aantal van deze plannen wordt plenair besproken, waarbij de deelnemers elkaar op ideeën brengen. 

Het resultaat

De resultaten zijn positief. De meeste deelnemers hebben het traject als positief ervaren omdat er aandacht was voor hen en hun vraagstukken. IBK heeft een belangrijk doel bereikt: het gesprek tussen 50-plusser en leidinggevende is op gang gekomen en de 50-plusser voelt zich gehoord. IBK en haar medewerkers delen de verantwoordelijkheden. Van enkele medewerkers is in goed overleg het soort werk en de werktijd/duur aangepast.

Peter Augustinus, directeur IBK Groep:

'We zijn nu bijna een jaar verder en hoewel het een doorgaand proces is waarin nog veel moet gebeuren, zijn we tevreden over de eerste periode en resultaten. Het is geen makkelijk traject en je komt veel taboes en vooroordelen tegen. Wij zijn dan ook blij met de ondersteuning en begeleiding vanuit Wij Techniek, want zonder goede workshops en ondersteunende coaching was het ons niet gelukt om te zijn waar we nu staan.'

Waar worden wij vooral om gewaardeerd?

Wij dragen bij aan het succes van organisaties

“De persoonlijke aanpak, in combinatie met het sterke beroep op de eigen verantwoordelijkheid, werkt heel erg goed.”

Patricia Dusseljee-Swijnenburg, HR Programma Manager Stork

 

“De plenaire workshop Self-awareness sloeg meteen al in als een bom.”

Bärbel Pieroth, adviseur Management Development en Organisatiecoach Spaarne Gasthuis

 

“Overtuigende adviezen, daar gaan ze voor bij de gemeente Venlo.” 

“Ambtenaren van de gemeente Zoetermeer pakken nu proactief te regie. Zij tonen eigenaarschap en blijven in balans.” 

“Door het MD-traject zien we dat managers nu meer samenwerken over de organisatieonderdelen heen.”

Luc Dahlmans, senior adviseur P&O en projectleider Gemeente Maastricht
 

“Het traject People Management heeft ons een boost gegeven. Onze managers weten beter wat van hen verwacht wordt.”

Jelderik Schutz, Manager Talent & Leadership Development, Schiphol Group
 

Zonder goede workshops en ondersteunende coaching was het ons niet gelukt om te zijn waar we nu staan.

Peter Augustinus, directeur IBK Groep