Menu
BVO logo

Netwerken op hoog niveau

Universiteit Utrecht

Deelnemers kiezen zelf passende werkvorm!

De Universiteit van Utrecht heeft al vier succesvolle netwerktrajecten gerealiseerd en wilde de lat voor het vijfde traject nét weer iets hoger leggen. Het Netwerk OPB talent is een netwerktraject van de Universiteit van Utrecht voor talentvol ondersteunend en beheerspersoneel (OBP), dat de potentie heeft om leiding te geven en brede management- en beleidsfuncties te bekleden.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit 18 medewerkers.

Doelstelling

De doelstelling van de Universiteit van Utrecht is de individuele drijfveren en sterke- en ontwikkelpunten van elke deelnemer in kaart te brengen. Het traject moet verdieping en vernieuwing aanbrengen ten opzichte van vorige programma's.

Opzet en aanpak

1. Het verkennen van de organisatie en de vraag
Bij de start van het traject is uitgebreid bekeken welke aanpak het best aansluit bij de leervraag van de deelnemers en welke informatie essentieel is voor de Universiteit van Utrecht. De deelnemers worden zo nog actiever betrokken bij het formuleren van hun persoonlijke leerdoelen in relatie tot het leertraject. Ze schrijven hun eigen verslag, bespreken het met de consultant, verwerken de op- en aanmerkingen en presenteren de uitkomst met hun leermanager.

2. Het bepalen van het type assessment
Samen met de senior HRM adviseur van de Directie Onderwijs & Onderzoek is gezocht naar een type assessment dat past bij de klantvraag en dat anders is dan de assessments uit vorige trajecten. De keuze valt op een Discovery Center voor alle deelnemers.

Zelf kiezen

Een Discovery Center biedt de organisatie inzicht in de sterke- en ontwikkelpunten van alle deelnemers. Het is daarnaast voor de deelnemer zelf een unieke manier om zijn of haar eigen talenten te onderzoeken. De Universiteit van Utrecht kiest de competenties en de deelnemers zijn vrij om daar de best passende werkvorm bij te selecteren. Ze kunnen kiezen voor een rollenspel met jokers of het uitdiepen van belemmerende overtuigingen. De deelnemers verwerken zelf de onderzoeksresultaten en verbinden daar conclusies aan die aansluiten op hun leervraag voor het OPB traject. De assessment psycholoog fungeert als klankbord en is meer coach dan consultant.

In het traject staan kwaliteit en continuïteit centraal. De leidinggevende talenten van de deelnemers (toekomstige leidinggevenden) worden getoetst en ontwikkeld, met als uitgangspunt iedere deelnemer de best passende leerweg aan te bieden. De deelnemers wacht een uitdagend programma, dat in hoofdlijnen voor elke deelnemer hetzelfde is maar waar ruimte is voor elk individu om er zijn of haar persoonlijke draai aan te geven. 

Voorbeeld van een rollenspel met jokers

De deelnemer heeft de rol van leidinggevende en moet een medewerker aanspreken op zijn functioneren. Tijdens het gesprek kan de deelnemer gebruik maken van 'jokers' om het gesprek stil te zetten. Hij of zij kan dan feedback of tips aan de consultant vragen, het gesprek op een eerder moment inzetten, of de trainingsacteur vragen wat het effect van zijn of haar handelen is.

Resultaat

De uitkomst is voor alle deelnemers bevredigend en herkenbaar. Sterke- en ontwikkelpunten, kansen en risico's zijn in kaart gebracht en de leervraag is beantwoord. Iedere deelnemer heeft op zijn of haar kenmerkende wijze de uitkomsten van het Discovery Center gepresenteerd aan de leermanager. De uitkomst van de selectie is tevens een keuze voor de beste passende leerweg voor elke deelnemers. Men is gemotiveerd en enthousiast. Een presentje van de Universiteit van Utrecht voor haar talentvolle medewerkers!

Dit is een klantcase van Boertien Groep

Waar worden wij vooral om gewaardeerd?