Menu
BVO logo

U kunt inchecken!


KLM

KLM Passenger Services is onderhevig aan veranderingen. De stroom passagiers die dagelijks de luchthaven Schiphol passeert, neemt sterk toe, evenals de concurrentie in de luchtvaart. Dit vereist een kwaliteitsverbetering van de bedrijfsvoering én een andere aansturing van het personeel. Op deze manier kan beter aan de wensen van passagiers en luchtvaartmaatschappijen worden voldaan. Doordat verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de lijn andere accenten krijgen, verandert de functie van Manager binnen Passenger Services. Deze wordt leidinggevende van een groep teamleiders, die operationeel verantwoordelijk zijn. De Manager zal meer nadruk moeten leggen op het sturen van resultaatafspraken en key performance indicatoren. Zijn/Haar resultaten worden in toenemende mate via derden behaald. Dit alles vraagt om een goede definiëring van de gewenste kwaliteiten en competenties. 

Doelgroep

12 Managers met verschillende ervaringsniveaus.

Doelstelling

Het assessment is het startpunt (de check-in) voor een ontwikkeltraject van het middenkader. Het doel is een inschatting te kunnen maken van en gericht advies te kunnen geven over de te ontwikkelen competenties in het licht van de gewenste verandering.

Opzet en aanpak

1.Organisatie leren kennen en begrijpen
Door alle betrokkenen (management, deelnemer, HR adviseur en projectgroep) te spreken, de processen te analyseren en de structuur en cultuur in kaart te brengen, hebben we goed zicht gekregen op de unieke uitdaging en business van KLM Passenger Services.

2.Benoemen en vastleggen competenties en resultaatgebieden
Samen met het senior management zijn de resultaatgebieden en de belangrijkste competenties gekozen voor de managers van de toekomst. Op gedragsniveau is omschreven hoe het ideale gedrag eruit ziet.

3. Maatwerkprogramma ontwerpen
Op basis van de verkregen informatie uit de eerste twee stappen is een 180° feedback vragenlijst ingezet met de competenties van de KLM als uitgangspunt. Daarnaast is samen met de klant een unieke praktijksimulatie ontworpen. Hierin is een parallel getrokken met de uitdagingen van de KLM in de dagelijkse praktijk.

4. Uitvoeren check-in assessments en geven ontwikkeladvies
Tijdens het assessment hebben de deelnemers de verschillende onderdelen doorlopen. De consultant heeft zijn bevindingen verwerkt in een persoonlijke rapportage met een concreet ontwikkeladvies en praktische tips. De rapportage geeft input voor de ontwikkelgesprekken met hun eigen leidinggevende.

Resultaat

Een gedegen inschatting van het potentieel en advisering over de ontwikkeling van de Managers. Daarnaast is, met het oog op de toekomstige verwachtingen, bewustheid gecreëerd van de benodigde ontwikkeling voor de rol van Manager.

KLM: "Heel professioneel, hoge kwaliteit, zeer herkenbaar, concrete ontwikkeltips en een goede balans tussen sterke en ontwikkelpunten!" – Angela Spiga, Projectleider KLM

Dit is een klantcase van Boertien Groep

Waar worden wij vooral om gewaardeerd?