Menu
BVO logo

De growth mindset van de werkende Nederlander

Je ziet het, je merkt het, je hoort het: ons werk verandert. Door de digitalisering en robotisering verdwijnen veel banen, maar er komen ook talloze nieuwe banen bij. Dat vraagt om een switch in denkwijze. Als je klaar wilt zijn voor de uitdagingen van morgen, dan gaat alleen een mindset die iedere dag leren en verbeteren stimuleert, helpen. Oftewel: de growth mindset. 

Medewerkers met een growth mindset dragen bij aan meer werkgeluk, innovatie, samenwerking en prestaties. Redenen genoeg om deze mindset op werkvloeren te verankeren, zou je denken. Toch is de praktijk weerbarstiger. Het aansturen op deze mindset in het dagelijkse wel en wee is ingewikkeld voor de gemiddelde organisatie. Het betekent niet alleen dat processen zo ingericht moeten worden dat leren wordt ondersteund, ook moet je als leidinggevende een voorbeeldfunctie uitdragen en vraagt het van medewerkers om leren een plek te geven in hun dagelijkse werk.  

In hoeverre slagen Nederlandse organisaties hierin? Zijn de werkende Nederlanders zich bewust van hun denkwijze en handelen als het om groei en ontwikkeling gaat? Op welke manier kan ik mijn talent en capaciteiten verder ontwikkelen? 

Met dit onderzoek geven we hierop een antwoord en schetsen we een beeld van de aan- of afwezigheid van de growth mindset in Nederlandse organisaties.

Download het Onderzoeksrapport