Menu
BVO logo

E-Connect

E-Connect en andere leerinstrumenten

Voor een optimaal leerresultaat wordt elke training standaard ondersteund door e-Connect, een handig digitaal platform. Maar wij hebben nog veel meer leerinstrumenten tot onze beschikking

E-Connect en andere leerinstrumenten

Voor een optimaal leerresultaat wordt elke training standaard ondersteund door e-Connect, een handig digitaal platform. Maar wij hebben nog veel meer leerinstrumenten tot onze beschikking!

Afhankelijk van het beoogde leereffect zetten wij naast e-Connect andere instrumenten in tijdens de training die je bij ons volgt. Dat doen we zowel in de trainingen uit onze open lijn als in de diverse maatwerktrajecten die wij ontwikkelen.

E-Connect

E-Connect biedt je niet alleen uitgebreide communicatiemogelijkheden met jouw trainer en de andere deelnemers, maar ook alle informatie die je nodig hebt voor jouw trainingen. Zo vind je in deze online omgeving de voorbereidingsopdrachten, eventuele oefenopgaven en achtergrondinformatie en nuttige links en interactieve toepassingen, zoals tests en filmpjes. E-Connect is beschikbaar voor alle trainingen en bestaat ook als app.

High Impact Performance

High Impact Performance (HIP) is een trainingsmethode waarbij je kunt rekenen op inspirerende werkvormen met acteurs, vaak in combinatie met beproefde theatertechnieken en ondersteunende technologie. HIP wordt ingezet bij trainingen die een diepgaande ontwikkeling teweeg moeten brengen en waarbij het resultaat afhangt van de mate waarin de deelnemers een innerlijke doorbraak doormaken. Met nieuwe inzichten, een ander zelfbeeld en succesvoller gedrag. Juist in deze leersituaties is de HIP-aanpak onovertroffen. Of een training gebruik maakt van HIP, vind je op de trainingspagina.

Learning apps

Afhankelijk van de beoogde resultaten van jouw training, zetten wij de meest geschikte app in. Bijvoorbeeld Katch, die de feedback presenteert in de vorm van overzichtelijke grafieken. Zo geven wij concreet invulling aan ons uitgangspunt van performancegericht leren.

Serious games

Een fantastische vorm van werkplekleren, waarin deelnemers op speelse wijze moeilijke praktijksituaties zoals slechtnieuwsgesprekken kunnen oefenen. De gamemaster kan verschillende spelscenario’s aan- en uitzetten. Duizenden mensen kunnen tegelijkertijd meedoen en elkaar uitdagen, wat leidt tot verrassende resultaten.

Gamification

Anders dan bij serious games wordt de praktijk hierbij in een digitaal spel gegoten. Transfer is niet meer nodig: deelnemers kunnen alleen maar punten verdienen door in de praktijk resultaten te behalen. Ideaal voor salesgerichte trajecten.

Talentscan en Develop

Met de Talentscan krijgt de deelnemer zicht op zijn talenten en hoe hij deze effectief kan inzetten om vaardigheden aan te wenden. Een stapje verder gaat de Develop. Dit instrument meet zowel het potentieel als de performance van de deelnemer.

Learning Agility Scan

Om te meten of je het potentieel hebt om snel nieuwe zaken te leren, gebruiken we de Learning Agility Scan. Uitgaande van een aantal specifieke persoonlijkheidskenmerken, drijfveren en gedragsaspecten, meet de scan 4 onderdelen: ‘change agility’, ‘mental agility’, ‘people agility’ en ‘results agility’. Of in een training gebruik gemaakt wordt van de Learning Agility Scan vind je op de trainingspagina. Meer weten over Learning Agility? Bekijk de Training Learning Agility.

Birkman

Een krachtig instrument dat een rijkdom aan informatie kan leveren om het eigen gedrag en het samenspel met anderen te sturen. De Birkman-methode is geen doel op zich, maar faciliteert het leerproces van de deelnemers door extra inzichten te verschaffen. Indien in een training gebruik gemaakt wordt van de Birkman-methode, dan vind je dit terug op de trainingspagina.

Waar worden wij vooral om gewaardeerd?