Training Bouwen aan een Lerende Organisatie

Stimuleer het lerend vermogen van jouw organisatie

Niveau:

Training

Duur:

1 dag

Variant:

Dag

Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Robotisering en digitalisering veranderen de relatie tussen mens en werk. Banen verdwijnen, andere verschijnen. Wat zeker is: werk verandert. Voor sommige mensen is dat bedreigend en voor anderen veelbelovend. Om de kansen te grijpen die zich voordoen is leren een belangrijke hefboom. Om leren te stimuleren is het bouwen aan een lerende organisatie van belang, die zich kenmerkt in een klimaat waarin leren (van en met elkaar) een vast onderdeel is van de dagelijkse routine. Leerervaringen en kennis delen met je collega’s blijkt nogal een uitdaging, zeker op organisatieniveau. Gemiddeld wordt slechts 12 procent overgedragen via documenten. De rest komt grotendeels uit ‘ongestructureerde’ kennisomgevingen, zoals e-mails, aantekeningen en voicemailberichten en kennis in de hoofden van mensen. Hoe weet je welke leerervaringen en kennis nut hebben? En hoe deel je deze informatie effectief en efficiënt binnen je organisatie? Hoe leer je van elkaar? Deze training leert je een unieke methode aan om leren van elkaar te stimuleren en te organiseren.

Jouw resultaat

  • Je leert een unieke methodiek die een taal aanreikt om effectief en vrij van een waardeoordeel leerervaringen te delen
  • Je leert een unieke methodiek waardoor je op inspirerende wijze in staat bent de dialoog over leren in je organisatie te faciliteren
  • Je krijgt training van de expert van Nederland op dit gebied, namelijk Paul Iske, hoogleraar open innovatie
  • Je deelt in de training direct ervaringen met elkaar waardoor de theorie relevant wordt

Voor wie

Voor iedereen die graag een lerende organisatie wil bouwen, om zo het lerend vermogen ervan te vergroten en op alle niveaus in te bedden. De training is geschikt voor zowel leidinggevenden als niet-leidinggevenden. Voor HR-professionals biedt deze training nieuwe inzichten om het leervermogen op organisatieniveau nog beter te benutten.

Aanpak

In deze tweedaagse module krijg je handvatten aangereikt om het lerend vermogen vanuit en op alle niveaus van je organisatie te stimuleren. Deelnemers krijgen te maken met de IvBM Archetypen Methodiek, die een taal aanreikt om effectief en vrij van waardeoordeel leerervaringen te delen. Archetypen zijn metaforen voor veelvoorkomende patronen die vaak optreden bij innovatieprocessen en -projecten. Deze methodiek, is behalve op patroonherkenning ook gebaseerd op storytelling, voorziet in een instrumentarium om op systematische en gestructureerde wijze ervaringen en inzichten te delen. Vaak kun je uit de ervaringen van een ander universele lessen trekken of herken je er patronen of leermomenten in die de specifieke ervaring overstijgen en dus ook toepasbaar zijn op veel andere situaties (double loop learning). Dat kan jou vervolgens inspireren om te reflecteren op je eigen projecten en te leren van de zaken die anders hebben uitgepakt dan je verwachtte. Daarnaast kun je de universele lessen ook daadwerkelijk toepassen op andere projecten.

Waardering

8

Training Bouwen aan een Lerende Organisatie

https://image.opleidingsgroep.nl:443/static/media/bvo/media/teasers/opleidingsadvies-bvo-teaser-mobiel.png?ext=.png

Opleidingsadvies


Ben je niet zeker welke training het beste bij je past? Neem dan contact op met een van onze opleidingsadviseurs. Zij kunnen je een passend advies geven. Je kunt hen bereiken op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur.

 
Ben je niet zeker welke training het beste bij je past? Neem dan contact op met een van onze opleidingsadviseurs. Zij kunnen je een passend advies geven. Je kunt hen bereiken op maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.
 
https://image.opleidingsgroep.nl:443/static/media/bvo/media/teasers/opleidingsadvies-bvo-teaser-mobiel.png?ext=.png

Opleidingsadvies


Ben je niet zeker welke training het beste bij je past? Neem dan contact op met een van onze opleidingsadviseurs. Zij kunnen je een passend advies geven. Je kunt hen bereiken op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur.

 
Ben je niet zeker welke training het beste bij je past? Neem dan contact op met een van onze opleidingsadviseurs. Zij kunnen je een passend advies geven. Je kunt hen bereiken op maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.