Training Projectmatig Werken

Inhoud training

Bij projectmatig werken gaat het erom de beoogde doelen te behalen binnen de gestelde tijd en binnen het beschikbare budget. Hoofddoel hierbij een mooi projectresultaat behalen voor de Rijksoverheid! Om effectief resultaat op te leveren, is het belangrijk dat een project voorspelbaar en soepel verloopt. Dat is niet altijd eenvoudig, want hier komt veel bij kijken: samenwerken, communiceren, afbakenen en effectief indelen van beschikbare tijd.
 
In deze tweedaagse training leert u meer over het plannen en organiseren van projecten, ook als u nog geen concrete ervaring heeft met projecten.
 
U vergroot in deze training uw kennis en vaardigheden op het gebied van projectmatig werken. De training is praktisch ingestoken, doordat u steeds gevraagd wordt uw eigen praktijk en projecten in te brengen in diverse opdrachten. Zo wordt de theorie direct vertaald naar de praktijk! U oefent met vaardigheden in bijvoorbeeld rollenspellen en versterkt zo uw persoonlijke kwaliteiten. Zodat uw kwaliteiten optimaal bijdragen aan het project waarbij u betrokken bent. U leert, in projectverband, effectief omgaan met andere projectgroepsleden, managers en opdrachtgevers. Dit leidt tot maximaal resultaat in een project.

Leerdoelen

Na deze training kunt/heeft u:

 • Globaal de verschillen duiden tussen de meest gebruikte methodieken voor projectmatig werken (zoals projectmatig creëren, Prince 2), inclusief bijbehorende planningstechnieken.
 • Een project definiëren (wat is een project, welke situaties lenen zich om in een project aan te pakken, wat is er anders in een project dan in regulier werk?).
 • Aan het afbakenen en opzetten van een project meewerken door onder andere een heldere opdracht te verkrijgen van een opdrachtgever.
 • Omgaan met wijzigingen tijdens een project.
 • Het belang van goed plannen, faseren en beheersen van projecten in een overheidsomgeving (beleid- of uitvoerend project) begrijpen en het eigen aandeel daarin uitvoeren.
 • Een krachtenveld- en stakeholdersanalyse maken.
 • Samenwerken en communiceren in het projectteam vanuit uw eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden, rekening houdend met de teamrollen en groepsdynamiek.
 • De wisselwerking tussen projectteam en lijnorganisatie duiden.
 • Taak, rollen en belangen onderscheiden, met name wat de relatie tussen OG/ON betreft.
 • Een risicoanalyse (waaronder voldoende mandaat) uitvoeren
 • Tijdsverdeling tussen projectwerk en reguliere taken bewaken.

Doelgroep

De training is bedoeld voor medewerkers en ondersteuners die binnenkort starten in een project of die sinds kort werkzaam zijn in een project.

Praktische informatie

Uiterlijk drie weken voor start van de training ontvangt u toegang tot onze online leeromgeving. Hier leest u onder andere meer over de inhoud van de training en ziet u wie uw trainer en mededeelnemers zijn. De trainingsdagen duren van 09:00 – 17:00 uur. Voor de training vult u een intakeformulier in zodat de trainer inzicht heeft in uw startsituatie. Tevens maakt u een aantal voorbereidingsopdrachten voor start van de training en tussen de trainingsdagen in.

Data en locaties

De volgende data en locaties staan momenteel gepland. We plannen doorlopend nieuwe groepen en data, zeker als groepen het maximale deelnemersaantal bereiken. Zit uw voorkeursdatum vol? Houd dan de planning in de gaten.

Alle trainingen worden gegeven via de Virtual Classroom. In de Virtual Classroom wordt de klasruimte digitaal nagebootst en volgt u live les via de computer of laptop. De lessen zijn klassikaal en interactief, waardoor de les niet heel anders is dan normaal. U kunt tijdens de les direct vragen stellen aan de docent, werken aan opdrachten en discussiëren met medestudenten. Op deze manier kunt u veilig vanuit huis studeren. Het enige dat je nodig hebt is een werkende internetverbinding. U ontvangt duidelijke instructies over het inloggen en het gebruik en er is technische ondersteuning mochten er problemen zijn.

Start Februari  - VOL
Trainingsdag 1: woensdag 24 februari 2021 - Virtual Classroom
Trainingsdag 2: woensdag 10 maart 2021 - Virtual Classroom
 
Start Februari  - GEANNULEERD
Trainingsdag 1: donderdag 25 februari 2021 - Virtual Classroom
Trainingsdag 2: donderdag 11 maart 2021 - Virtual Classroom
 
Start Maart - GEANNULEERD
Trainingsdag 1: dinsdag 2 maart 2021 - Virtual Classroom
Trainingsdag 2: dinsdag 16 maart 2021 - Virtual Classroom

Start Maart - VOL
Trainingsdag 1: woensdag 31 maart 2021  - Virtual Classroom
Trainingsdag 2: woensdag 14 april 2021 - Virtual Classroom
 
Start April - VOL
Trainingsdag 1: maandag 12 april 2021  - Virtual Classroom
Trainingsdag 2: maandag 26 april 2021 - Virtual Classroom

Start April  - VOL
Trainingsdag 1: woensdag 28 april 2021  - Virtual Classroom
Trainingsdag 2: woensdag 12 mei 2021 - Virtual Classroom

Start Mei
Trainingsdag 1: dinsdag 11 mei 2021 - Virtual Classroom
Trainingsdag 2: dinsdag 25 mei 2021 - Virtual Classroom

Start Mei
Trainingsdag 1: dinsdag 18 mei 2021 - Virtual Classroom
Trainingsdag 2: dinsdag 1 juni 2021 - Virtual Classroom

Start Juni
Trainingsdag 1: donderdag 10 juni 2021 - Virtual Classroom
Trainingsdag 2: donderdag 24 juni 2021 - Virtual Classroom

Start Juni
Trainingsdag 1: dinsdag 15 juni 2021 - Virtual Classroom
Trainingsdag 2: dinsdag 29 juni 2021 - Virtual Classroom

Prijs per deelnemer
Virtual Classroom: € 225.

Type bewijs na afronding
Geen

Inschrijven