Training Omgaan met Weerstand en Belangentegenstellingen

MBO(+) werk- en denkniveau

Inhoud training

Weerstand en belangentegenstellingen komen overal voor waar mensen samenwerken. Bijvoorbeeld door een verschil in politieke achtergrond of door het hebben van verschillende inhoudelijke standpunten. Goed inzicht in uw eigen voorkeursstijl om met weerstand en verschillende belangen om te gaan helpt u hier goed mee om te gaan.
 
In deze tweedaagse training ontdekt u welke vormen van belangentegenstellingen u tegen kunt komen in uw werk. Denk aan professionele, bestuurlijke en politieke belangen en weerstand. U achterhaalt waar deze vandaan komen en u krijgt inzicht in zowel uw eigen voorkeursconflicthanteringsstijl als in die van de ander. Vanuit uw inzicht in deze stijlen ontwikkelt u het vermogen om coöperatief gedrag te stimuleren. Al naargelang de  conflicterende belangen of weerstand die op dat moment spelen, leert u een andere, passende stijl in te zetten. We werken onder andere met een serious game, rollenspellen, casuïstiek en diverse modellen. Zo houden we de training interactief en afwisselend.

Leerdoelen

Na deze training kunt u/heeft u:

  • De eigen belangen benoemen en een inschatting maken in de belangen van de ander.
  • Weerstand bij uzelf en de ander vroegtijdig herkennen en de achtergronden ervan verkennen.
  • Inzicht in de sterktes en zwaktes van de eigen voorkeurstijl en die van de ander bij het omgaan met weerstand en belangentegenstellingen.
  • Balans brengen in de aandacht voor inhoud, proces, relatie en gevoel.
  • Weerstand ombuigen naar begrip en coöperatief gedrag.
  • Onderhandelingsruimte herkennen en een effectieve strategie kiezen om te komen tot een bevredigende uitkomst.

Doelgroep

Ondersteunende medewerkers met minimaal MBO werk- en denkniveau, indicatief tot en met schaal 8. Aanbevolen wordt dat de deelnemer basisgespreksvaardigheden beheerst.

Praktische informatie

Uiterlijk drie weken voor start van de training ontvangt u toegang tot onze online leeromgeving. Hier leest u onder andere meer over de inhoud van de training en ziet u wie uw trainer en mededeelnemers zijn. De trainingsdagen duren van 09:00 – 17:00 uur. Voor de training vult u een intakeformulier in zodat de trainer inzicht heeft in uw startsituatie. Tevens maakt u een aantal voorbereidingsopdrachten voor start van de training en tussen de trainingsdagen in. Het maximaal aantal deelnemers per groep is 12.

Data en locaties

De volgende data en locaties staan momenteel gepland. We plannen doorlopend nieuwe groepen en data, zeker als groepen het maximale deelnemersaantal bereiken.
Zit uw voorkeursdatum vol? Houd dan de planning in de gaten.
 
Start September – Seats2 Meet Utrecht Centraal
Trainingsdag 1 - 09:00 – 17:00 uur: woensdag 25 september
Trainingsdag 2 – 09:00 – 17:00 uur: woensdag 9 oktober
 
Start November – Golden Tulip Den Bosch
Trainingsdag 1 - 09:00 – 17:00 uur: vrijdag 8 november
Trainingsdag 2 – 09:00 – 17:00 uur: vrijdag 22 november
 
Prijs per deelnemer
€ 323 inclusief accommodatie en lunch

Inschrijven