Training Omgaan met Weerstand en Belangentegenstellingen

HBO-/WO-werk- en denkniveau

Inhoud training

Weerstand en belangentegenstellingen komen overal voor waar mensen samenwerken. Bijvoorbeeld door verschil in politieke achtergrond of door verschillende inhoudelijke standpunten. Goed inzicht in uw eigen voorkeursstijl om met weerstand en verschillende belangen om te gaan helpt u hier goed mee om te gaan.
 
In deze tweedaagse training ontdekt u welke vormen van belangentegenstellingen u tegen kan komen in uw werk. Denk aan professionele, bestuurlijke en politieke belangen en weerstand. U achterhaalt waar deze vandaan komt. U krijgt inzicht in uw voorkeursconflicthanteringsstijl en die van de ander. Vanuit inzicht in deze stijlen ontwikkelt u het vermogen om bij elkaar aan te sluiten en coöperatief gedrag op te roepen. U leert een andere stijl in te zetten die op dat moment past bij de conflicterende belangen en/of weerstand. We werken in deze training onder andere met een serious game, rollenspellen, casuïstiek en diverse modellen. Zo houden we de training interactief en afwisselend.

Leerdoelen

Na deze training kunt/heeft u:

  • De eigen belangen benoemen en een inschatting maken in de belangen van de ander.
  • Weerstand bij uzelf en de ander vroegtijdig herkennen en de achtergronden ervan verkennen.
  • Inzicht in de sterktes en zwaktes van de eigen voorkeurstijl en die van de ander bij het omgaan met weerstand en belangentegenstellingen.
  • Balans brengen in de aandacht voor inhoud, proces, relatie en gevoel.
  • Weerstand ombuigen naar begrip en coöperatief gedrag.
  • Onderhandelingsruimte herkennen en een effectieve strategie kiezen om te komen tot een bevredigende uitkomst.

Doelgroep

Beleidsmedewerkers en adviseurs met minimaal HBO-werk- en denkniveau, indicatief vanaf schaal 9. Er is ook een training voor medewerkers met MBO-werk- en denkniveau.
De leerdoelen van beide trainingen zijn gelijk. De (uitvoer van de) oefeningen en wijze van instructie door trainer verschillen.

Praktische informatie

Uiterlijk drie weken voor start van de training ontvangt u toegang tot onze online leeromgeving. Hier leest u onder andere meer over de inhoud van de training en ziet u wie uw trainer en mededeelnemers zijn. De trainingsdagen duren van 09:00 – 17:00 uur. Voor de training vult u een intakeformulier in zodat de trainer inzicht heeft in uw startsituatie. Tevens maakt u een aantal voorbereidingsopdrachten voor start van de training en tussen de trainingsdagen in. Het maximale aantal deelnemers per groep is 12.

Data en locaties

De volgende data en locaties staan momenteel gepland. We plannen doorlopend nieuwe groepen en data, zeker als groepen het maximale deelnemersaantal bereiken. Zit uw voorkeursdatum vol? Houd dan de planning in de gaten.

Fysieke bijeenkomsten voor deze training/opleiding komen tot nader orde te vervallen. Er is geen online mogelijkheid hiervoor, omdat wij juist het klassikale gedeelte hier belangrijk achten. Zodra fysieke lessen weer mogelijk zijn, zullen we weer overgaan op klassikaal les op onze leslocaties.

Start November – Utrecht - VOL
Trainingsdag 1: maandag 9 november 2020
Trainingsdag 2: maandag 23 november 2020

Start November – Utrecht
Trainingsdag 1: woensdag 11 november 2020
Trainingsdag 2: woensdag 25 november 2020
 
Prijs per deelnemer
€ 323 inclusief accommodatie en lunch. Vrijgesteld van btw. 

Inschrijven