Training Leidinggeven aan Projecten

Inhoud training

Deze training is voor medewerkers die meer willen leren over projectmanagement en hun manier van leidinggeven aan projecten willen versterken. U leert hierin de uitgangspunten, methoden en vaardigheden die u helpen bij het succesvol leidinggeven aan projecten. We gaan in op de voorbereiding tot de afronding van een project, van het plannen van activiteiten tot het aansturen van medewerkers. Bovendien leert u de nieuw ontwikkelde vaardigheden direct toe te passen binnen uw eigen werksituatie.
 
In deze driedaagse training leert u een project van begin tot eind goed te organiseren. Vragen die bijvoorbeeld aan de orde komen: Hoe stel ik een projectteam samen? En hoe stuur ik een team aan om gestelde resultaten te behalen? U leert effectief omgaan met het complexe krachtenspel van stakeholders binnen de (overheids)omgeving en gaat aan de slag met het beheersen, evalueren en rapporteren van projecten. Met behulp van actieve werkvormen, praktische modellen en begeleiding van de trainer leert u hoe u elk project tot een goed einde brengt. Doordat u uw eigen project inbrengt als casus is de training erg praktijkgericht.

Leerdoelen

Na deze training kunt/heeft u:

 • Samenstellen van en leidinggeven aan een projectteam (zonder de personele eindverantwoordelijkheid te hebben).
 • De rollen in het projectteam verdelen met oog voor ieders talenten.
 • Een intakegesprek voeren om een heldere opdracht te verkrijgen.
 • De relatie met de opdrachtgever managen (o.a. door contracteren en hercontracteren).
 • Vanuit een risico- en omgevingsanalyse actief sturing geven aan het project.
 • Met het projectteam de opdracht vertalen in een goed gefaseerd en beheersbaar projectplan in een overheidsomgeving (beleid- of uitvoerend project).
 • Een realistische tijdsplanning maken en hierop sturen.
 • Greep houden op wijzigingen in de opdracht.
 • Een krachtenveld- en stakeholdersanalyse gebruiken om de verschillende belangen te plaatsen en te beïnvloeden en zo draagvlak te creëren.
 • Omgaan met de spanning tussen projectverantwoording en lijnverantwoording door goede afspraken te maken.
 • Omgaan met het complexe krachtenspel tussen opdrachtgever, klankbordgroep, stuurgroep.
 • Rapportages maken.
 • Een project evalueren en leren van de ervaringen.
 • Het budget plannen, monitoren en beheren.
 • Het eindresultaat van het project overdragen aan de opdrachtgever en/of lijnorganisatie.

Doelgroep

De training is bedoeld voor medewerkers met ervaring met het werken in een project, die binnenkort starten of onlangs gestart zijn als projectleider. Met minimaal een HBO werk- en denkniveau, indicatief vanaf schaal 10.

Praktische informatie

Uiterlijk drie weken voor start van de training ontvangt u toegang tot onze online leeromgeving. Hier leest u onder andere meer over de inhoud van de training en ziet u wie uw trainer en mededeelnemers zijn. De trainingsdagen duren van 09:00 – 17:00 uur. Voor de training vult u een intakeformulier in zodat de trainer inzicht heeft in uw startsituatie. Tevens maakt u een aantal voorbereidingsopdrachten voor start van de training en tussen de trainingsdagen in. Het maximale aantal deelnemers per groep is 12.

Data en locaties

De volgende data en locaties staan momenteel gepland. We plannen doorlopend nieuwe groepen en data, zeker als groepen het maximale deelnemersaantal bereiken.
Zit uw voorkeursdatum vol? Houd dan de planning in de gaten.
 
Start September – Eenhoorn Amersfoort
Trainingsdag 1 - 09:00 – 17:00 uur: woensdag 9 oktober
Trainingsdag 2 - 09:00 – 17:00 uur: woensdag 23 oktober
Trainingsdag 3 - 09:00 – 17:00 uur: woensdag 6 november
 
Start Oktober – Golden Tulip Den Bosch
Trainingsdag 1 - 09:00 – 17:00 uur: dinsdag 22 oktober
Trainingsdag 2 - 09:00 – 17:00 uur: dinsdag 5 november
Trainingsdag 3 - 09:00 – 17:00 uur: dinsdag 26 november
 
Start November – Mercure Den Haag
Trainingsdag 1 - 09:00 – 17:00 uur: dinsdag 19 november
Trainingsdag 2 - 09:00 – 17:00 uur: dinsdag 3 december
Trainingsdag 3 - 09:00 – 17:00 uur: dinsdag 17 december
 
Start December – Novotel Den Haag City Centre
Trainingsdag 1 - 09:00 – 17:00 uur: dinsdag 3 december
Trainingsdag 2 - 09:00 – 17:00 uur: dinsdag 17 december
Trainingsdag 3 - 09:00 – 17:00 uur: dinsdag 14 januari
 
Prijs per deelnemer
€ 520 inclusief accommodatie en lunch

Inschrijven