Training Effectief Schrijven

Inhoud training

Iedere tekst kent zijn eigen regels. Denk aan teksten als een nota voor de minister, een (Kamer)brief, rapporten en adviezen. Met behulp van effectieve schrijftechnieken leert u dergelijke teksten helder en beknopt schrijven. Dit leidt de lezer met gemak door de teksten en geeft u meer plezier in het schrijfproces.

In deze tweedaagse training maakt u zich een efficiënt schrijfproces eigen, zodat u beter en sneller een effectieve tekst schrijft. Er zijn regels die voor elke tekst hetzelfde zijn: ken je doelgroep, breng structuur aan en wees duidelijk over je boodschap. U leert hoe u uw teksten helder en toegankelijk maakt voor de lezer, zodat ze daadwerkelijk worden gelezen en hun doel bereiken.

Aan de hand van praktijkgerichte theorie gaat u aan de slag met verschillende schrijfopdrachten, waarbij u uw eigen teksten inbrengt. De trainer geeft hierop persoonlijke feedback, zodat uw schrijfproces efficiënter wordt. De gepresenteerde principes zijn toepasbaar op advies- en beleidsteksten, rapporten, artikelen, (kamer)brieven, teksten voor sociale of digitale media en e-mails.

Leerdoelen

Na deze training kunt/heeft u:

  • Inzicht in het belang van een heldere vraagstelling en het afstemmen daarvan met een eventuele opdrachtgever.
  • Meer vertrouwen in eigen schrijfvaardigheid.
  • Inzicht in de uitgangspunten van doelgericht schrijven.
  • Zijn schrijfstijl aanpassen aan de doelgroep.
  • Een tekst overzichtelijk structureren (schrijfplan) met een passende opbouw.
  • Een kernboodschap kort en bondig formuleren.
  • Inzicht in de meest voorkomende taalvalkuilen en hoe deze voorkomen kunnen worden.
  • Handvatten gekregen om met schrijfblokkades om te gaan.
  • De beperkingen én kracht van verschillende communicatiemiddelen herkennen en toepassen (incl. social/digitale media).

Medewerkers en/of leidinggevenden op HBO-/WO-niveau

Medewerkers op HBO-/WO-niveau die nota’s, rapporten, adviezen, (Kamer)brieven of artikelen schrijven. Uitgangspunt is dat spelling en grammatica op voldoende niveau zijn

Praktische informatie

Uiterlijk drie weken voor start van de training ontvangt u toegang tot onze online leeromgeving. Hier leest u onder andere meer over de inhoud van de training en ziet u wie uw trainer en mededeelnemers zijn. De trainingsdagen duren van 09:00 – 17:00 uur. Voor de training vult u een intakeformulier in zodat de trainer inzicht heeft in uw startsituatie. Tevens maakt u een aantal voorbereidingsopdrachten voor start van de training en tussen de trainingsdagen in.

Data en locaties

 De volgende data en locaties staan momenteel gepland. We plannen doorlopend nieuwe groepen en data, zeker als groepen het maximale deelnemersaantal bereiken. Zit uw voorkeursdatum vol? Houd dan de planning in de gaten.

Alle trainingen worden gegeven via de Virtual Classroom. In de Virtual Classroom wordt de klasruimte digitaal nagebootst en volgt u live les via de computer of laptop. De lessen zijn klassikaal en interactief, waardoor de les niet heel anders is dan normaal. U kunt tijdens de les direct vragen stellen aan de docent, werken aan opdrachten en discussiëren met medestudenten. Op deze manier kunt u veilig vanuit huis studeren. Het enige dat je nodig hebt is een werkende internetverbinding. U ontvangt duidelijke instructies over het inloggen en het gebruik en er is technische ondersteuning mochten er problemen zijn.

Start augustus
Trainingsdag 1: dinsdag 17 augustus 2021 - Virtual Classroom
Trainingsdag 2: dinsdag 31 augustus 2021 - Virtual Classroom

Start september - VOL
Trainingsdag 1: dinsdag 7 september 2021 - Virtual Classroom
Trainingsdag 2: dinsdag 21 september 2021 - Virtual Classroom

Start september
Trainingsdag 1: dinsdag 28 september 2021 - Virtual Classroom
Trainingsdag 2: dinsdag 12 oktober 2021 - Virtual Classroom

Start oktober
Trainingsdag 1: dinsdag 5 oktober 2021 - Virtual Classroom
Trainingsdag 2: dinsdag 19 oktober 2021 - Virtual Classroom

Start oktober
Trainingsdag 1: maandag 25 oktober 2021 - Virtual Classroom
Trainingsdag 2: maandag 8 november 2021 - Virtual Classroom
 
Prijs per deelnemer
Virtual Classroom: € 204.

Type bewijs na afronding
Geen

Inschrijven