Menu
BVO logo

Het Nieuwe Werken of Het Nieuwe Leidinggeven

Het Nieuwe Werken (HNW) is allang niet nieuw meer. De term wordt vooral gebruikt voor de trend van het plaats- en tijdonafhankelijk werken. Bedrijfseconomische motieven zijn nog steeds voldoende reden om met HNW aan de slag te gaan. Waar vroeger 1 werkplek voor 1 medewerker gold, zien we nu inmiddels gemiddelden van 100 medewerkers op 70 werkplekken.

Tel daarbij de reorganisaties op waarbij hele managementteams zijn verdwenen en teams groter zijn geworden, en we zien de span of control van de nieuwe leidinggevenden groter en groter worden.
Deze twee trends vragen om een wezenlijk andere manier van leidinggeven. Er is dus niet alleen sprake van Het Nieuwe Werken, maar ook van Het Nieuwe Leidinggeven.

Onze aanpak in 4 fases
Onze ervaring met complexe maatwerktrajecten leert ons dat een gefaseerde aanpak het beste werkt. In deze gefaseerde aanpak bouwen wij diverse check-momenten in om met onze opdrachtgevers af te stemmen. Binnen een HNW-traject definiëren we 4 fasen: analysefase, ontwerpfase, realisatiefase en uitvoeringsfase. In de analysefase hebben we diverse interviews met stakeholders gehouden en een needs assessment (analyse van de ontwikkelbehoefte) gemaakt. In de rapportage naar onze opdrachtgevers bieden wij een overzicht van onze conclusies en diverse scenario’s voor mogelijke ontwerpen. Dit geeft onze opdrachtgevers grip op de complexiteit. In de ontwerpfase maken wij een detailontwerp van alle producten, het online leerplatform en de onderlinge samenhang. In de realisatiefase bouwen wij de op te leveren producten, waarna we overgaan naar de uitvoeringsfase waarin alle leerinterventies worden uitgerold.

Wat ontwikkelen wij concreet?
Voor de leidinggevenden maken wij een opleidingsaanbod waarbinnen zij voor een groot deel plaats- en tijdonafhankelijk kunnen leren. Dit doen we volgens het 70-20-10 leerprincipe, waarbij leren voor het grootste deel op de werkvloer plaatsvindt. Concreet vertalen we dit in producten als performance support en challenges waarbij leidinggevenden in de uitvoering van hun taken binnen HNW leren hoe zij dit het beste kunnen doen. Plaats- en tijdsonafhankelijk leren in the need of the moment. Daarnaast bieden wij, in samenwerking met Bright Alley, een simulatiegame aan. Hierin ervaart de leidinggevende de gevolgen van Het Nieuwe Werken. Hij moet keuzes maken met en voor zijn teamleden. Met de simulatiegame kan de deelnemer de scenario’s op meerdere manieren doorlopen en zo ervaren wat het gevolg is van zijn keuzes. De leidinggevenden worden ondersteund door een geïntegreerde 360-gradenfeedback en een ontwikkeladvies scan. Natuurlijk bieden wij ook trainingen Leiding Geven met Resultaat en Leiding Geven met Vertrouwen en Verbinding aan voor diegenen die het prettig vinden gezamenlijk met anderen en onder begeleiding van een toptrainer te leren.

Zo bieden wij leidinggevenden de flexibiliteit om te leren waar en wanneer zij willen en kunnen, zonder daarbij grip op het resultaat en rendement te verliezen.

Jan-Willem Bouwmeester
Deel dit artikel

Wellicht ook interessant