Training Effectief Beïnvloeden

Inhoud training

De training is bedoeld voor medewerkers die in een complexe context hun stijl van communiceren en beïnvloeden willen uitbouwen. Onder complex kan bijvoorbeeld worden verstaan: te maken hebben met meerdere, tegengestelde (politieke) belangen of met diverse interne en externe belanghebbenden, waarbij de medewerker bijvoorbeeld bij anderen eigenaarschap of draagvlak moet bevorderen.
 
In deze driedaagse training vergroot u uw invloed en overtuigingskracht door vergroot inzicht in uzelf, uw gesprekspartner én de omgeving. U ontdekt uw eigen beïnvloedingsstijl en met welke valkuilen en kwaliteiten dit gepaard gaat. Ook leren we u in te leven in uw gesprekspartner zodat u effectiever kunt inspelen op de stijl en behoeften van uw gesprekspartner.
 
In de training ervaart u de impact van succesvol beïnvloeden tijdens rollenspellen, brengt u uw krachtenveld in kaart, en krijgt u diverse ‘tools’ aangereikt om toe te passen in beïnvloedingssituaties. Tot slot oefent u met uw nieuw aangeleerde vaardigheden in de ‘Beïnvloedingsgame’.

Leerdoelen

Na deze training kunt/heeft u:

  • Uw persoonlijke kracht, eigen inschattingsvermogen (intuïtie) en eigen voorkeur voor invloedstijlen benoemen en benutten.
  • Uw eigen belemmerende overtuigingen herkennen en omzetten naar helpende overtuigingen.
  • Persoonlijke valkuilen erkennen en hanteren door ook buiten de eigen comfortzone te treden.
  • Het effect van uw eigen gedrag op anderen herkennen en ineffectief gedrag omzetten naar effectief gedrag.
  • De voorkeursstijl en het invloedgedrag van anderen in verschillende situaties herkennen en uw eigen gedragsstijl hierop desgewenst aanpassen.
  • Metacommunicatie toepassen waar nodig.
  • Regie voeren op het verloop en resultaat van gesprekken.
  • Inzicht in het krachtenveld van het eigen werkgebied en daar op een effectieve wijze invloed op kunnen uitoefenen.
  • Weerstand en spanning ombuigen tot samenwerking.

Doelgroep

De training is bedoeld voor medewerkers met minimaal HBO-werk- en denkniveau, indicatief vanaf schaal 10. We verwachten dat u basisgespreksvaardigheden beheerst. Bijvoorbeeld doordat u een training gesprekvaardigheden heeft gevolgd.

Praktische informatie

Uiterlijk drie weken voor start van de training ontvangt u toegang tot onze online leeromgeving. Hier leest u onder andere meer over de inhoud van de training en ziet u wie uw trainer en mededeelnemers zijn. De trainingsdagen duren van 09:00 – 17:00 uur. Voor de training vult u een intakeformulier in zodat de trainer inzicht heeft in uw startsituatie. Tevens maakt u een aantal voorbereidingsopdrachten voor start van de training en tussen de trainingsdagen in. Het maximale aantal deelnemers per groep is 12.

Data en locaties

De volgende data en locaties staan momenteel gepland. We plannen doorlopend nieuwe groepen en data, zeker als groepen het maximale deelnemersaantal bereiken. Zit uw voorkeursdatum vol? Houd dan de planning in de gaten.

Klassikale lessen worden tot nader orde omgezet naar les met docent op afstand.
 
Start Augustus – Den Haag - VOL
Trainingsdag 1: maandag 3 augustus 2020
Trainingsdag 2: maandag 17 augustus 2020
Trainingsdag 3: maandag 31 augustus 2020

Start September – Utrecht - VOL
Trainingsdag 1: woensdag 2 september 2020
Trainingsdag 2: woensdag 16 september 2020
Trainingsdag 3: woensdag 30 september 2020

Start Oktober – Den Haag - VOL
Trainingsdag 1: donderdag 1 oktober 2020
Trainingsdag 2: donderdag 15 oktober 2020
Trainingsdag 3: donderdag 29 oktober 2020

Start Oktober – Utrecht - VOL
Trainingsdag 1: vrijdag 23 oktober 2020
Trainingsdag 2: vrijdag 6 november 2020
Trainingsdag 3: vrijdag 20 november 2020

Start November – Utrecht
Trainingsdag 1: woensdag 4 november 2020
Trainingsdag 2: woensdag 18 november 2020
Trainingsdag 3: woensdag 2 december 2020

Start November – Den Haag - VOL
Trainingsdag 1: dinsdag 17 november 2020
Trainingsdag 2: dinsdag 1 december 2020
Trainingsdag 3: dinsdag 15 december 2020

Start November – Den Haag
Trainingsdag 1: donderdag 19 november 2020
Trainingsdag 2: donderdag 3 december 2020
Trainingsdag 3: donderdag 17 december 2020

Start December – Utrecht
Trainingsdag 1: maandag 14 december 2020
Trainingsdag 2: maandag 4 januari 2021
Trainingsdag 3: maandag 18 januari 2021

Prijs per deelnemer
€ 470 inclusief accommodatie en lunch. Vrijgesteld van btw. 

Inschrijven