RDW

TOOLS-traject

Onze opdrachtgever

De RDW is een publieke dienstverlener in de mobiliteitsketen. De RDW is gespecialiseerd op het gebied van toelating van voertuigen en onderdelen daarvan, toezicht en handhaving, registratie, informatieverstrekking en documentafgifte.

Onze opdracht

RDW zocht naar een trainingspartner voor het ontwikkeltraject TOOLS. Het doel van dit traject is om continu aandacht te geven aan de ontwikkeling van het management bij RDW. Het ondersteunt daarmee ook de ambitie van de organisatie zich te ontwikkelen naar een High Performance Organisatie. Voor 2012-2013 richt TOOLS zich op de thema’s Leiderschap en Strategie & Beleid. Het traject is bedoeld voor de 115 managers van RDW. Zij moeten na dit traject de missie en visie van de RDW kunnen vertalen naar de eigen afdeling in resultaten. Daarnaast kunnen zij na het traject effectief leiding geven aan de uitvoering en resultaten hiervan.

RDW heeft na een aanbesteding gekozen voor Boertien Vergouwen Overduin om het TOOLS-traject 2012-2013 uit te voeren.

De oplossing

Boertien Vergouwen Overduin heeft voor dit traject een programma ontwikkeld dat bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Mogelijkheid voor ontwikkelassessment
  • Module 1 – Leiderschap
  • Module 2 – Visie & strategie
  • Wrap-upbijeenkomsten
  • Intervisiebijeenkomsten
  • Voorbereidingsopdrachten en praktijkopdrachten


De definitieve invulling van het programma is in nauwe co-creatie met de ontwerpgroep van RDW tot stand gekomen. Hiermee zijn de kwaliteit en het draagvlak van het programma en daarmee ook de impact sterk vergroot.

Aanpak

De zogenaamde ‘Gallup Poll’ vormde als nulmeting een goed vertrekpunt voor de ontwikkelvragen. Hierin wordt aan de hand van zes relevante vragen per manager de medewerkerstevredenheid gepeild. Bij de afsluiting is op diezelfde vragen een eenmeting gehouden.
Voor de module Leiderschap is gekozen voor de zogenaamde ‘HotSeat-aanpak’. Hierbij staat in een persoonlijke workshop per deelnemer de actuele vraag van die deelnemer centraal.
In de wrap-upbijeenkomsten zijn per keer 40 deelnemers met het managementteam en de directie indringend in gesprek gegaan over visie, strategie, persoonlijke waarden en onderlinge verhoudingen.
Tussen de modules door zorgden buddy-opdrachten voor het bevorderen van het leren én de onderlinge samenwerking.

Het resultaat

Zowel de organisatie als de managers die het traject hebben doorlopen, zijn zeer tevreden over de resultaten. Dit programma vormde een trendbreuk met de eerdere TOOLS-bijeenkomsten die zich met name op kennisoverdracht hadden gericht. De individuele deelnemers hebben hun vaardigheden aanzienlijk bijgeschaafd, en hebben daarmee hun waarde voor de organisatie vergroot. Vooral de persoonlijke diepgang, het werken met intervisie en de buddygesprekken hebben de onderlinge samenhang en de algehele samenwerking binnen de organisatie vergroot.

Wil je weten wat een dergelijk traject voor jouw organisatie kan betekenen, neem dan contact met ons op.

Projectmanager RDW:

'Wij zijn erg tevreden over het TOOLS-traject en de resultaten die daarmee voor onze organisatie zijn behaald.'

Waar worden wij vooral om gewaardeerd?

Wij dragen bij aan het succes van organisaties

“De persoonlijke aanpak, in combinatie met het sterke beroep op de eigen verantwoordelijkheid, werkt heel erg goed.”

Patricia Dusseljee-Swijnenburg, HR Programma Manager Stork

 

“De plenaire workshop Self-awareness sloeg meteen al in als een bom.”

Bärbel Pieroth, adviseur Management Development en Organisatiecoach Spaarne Gasthuis

 

“Overtuigende adviezen, daar gaan ze voor bij de gemeente Venlo.” 

“Ambtenaren van de gemeente Zoetermeer pakken nu proactief te regie. Zij tonen eigenaarschap en blijven in balans.” 

“Door het MD-traject zien we dat managers nu meer samenwerken over de organisatieonderdelen heen.”

Luc Dahlmans, senior adviseur P&O en projectleider Gemeente Maastricht
 

“Het traject People Management heeft ons een boost gegeven. Onze managers weten beter wat van hen verwacht wordt.”

Jelderik Schutz, Manager Talent & Leadership Development, Schiphol Group
 

Zonder goede workshops en ondersteunende coaching was het ons niet gelukt om te zijn waar we nu staan.

Peter Augustinus, directeur IBK Groep

 

Een traject op maat?

Wanneer een aantal medewerkers dezelfde trainingsbehoefte heeft, is een incompanytraining een goede optie. Zijn de problemen complexer van aard, dan is maatwerk een uitkomst. Wij bieden voor elk probleem de juiste oplossing.
|
Of neem direct contact met ons op:

Of neem direct contact met ons op:
 035 - 6 956 211

Alles in één overzicht

Wil je alle informatie nog eens op je gemak nalezen? Vraag dan onze trainingsgids aan. Hierin vind je het volledige trainingsaanbod met alle informatie. Je krijgt deze trainingsgids gratis thuis gestuurd!

 

Een traject op maat?

Wanneer een aantal medewerkers dezelfde trainingsbehoefte heeft, is een incompanytraining een goede optie. Zijn de problemen complexer van aard, dan is maatwerk een uitkomst. Wij bieden voor elk probleem de juiste oplossing.
|
Of neem direct contact met ons op:

Of neem direct contact met ons op:
 035 - 6 956 211

Alles in één overzicht

Wil je alle informatie nog eens op je gemak nalezen? Vraag dan onze trainingsgids aan. Hierin vind je het volledige trainingsaanbod met alle informatie. Je krijgt deze trainingsgids gratis thuis gestuurd!