Erasmus Universiteit Rotterdam

De reis om de wereld in twee dagen

Onze opdrachtgever

De Erasmus Universiteit Rotterdam is met ruim 22.000 studenten en bijna 3.000 medewerkers een van de grotere universiteiten van Nederland.

De opdracht

De Erasmus Universiteit Rotterdam vindt dat alle ondersteunende afdelingen het besef moeten hebben dat ze een belangrijke bijdrage leveren aan het neerzetten van een Topuniversiteit. Belangrijk uitgangspunt in de bedrijfsplannen was dan ook: ‘Topondersteuning voor een Topuniversiteit’. Partnership met de klanten, daarbij gericht inspelen op de behoeften aan een goede relatie en efficiency, is hierin belangrijk. De ambitie is om een hoge kwaliteit te leveren tegen gelijke kosten. Naast het formuleren van resultaten is er gekeken naar houding en gedrag. Hierbij zijn drie kerncompetenties benoemd: klantbetrokkenheid, samenwerken en resultaatgerichtheid. Alle ondersteunende medewerkers moeten deze kerncompetenties verder ontwikkelen.

De oplossing

Alle ondersteuners kregen een opleidingsprogramma rond deze drie kerncompetenties aangeboden. Dit programma, ‘Een reis rond de wereld in twee dagen’, was een intensief programma bestaande uit elkaar versterkende, reële oefeningen en opdrachten. Hoewel echte klanten of opdrachtgevers niet deelnamen, ervoeren de deelnemers actief de andere perspectieven: dat van de klant, dat van de opdracht waaraan ze werkten, dat van de eindverantwoordelijke opdrachtgever en dat van de personen met wie ze samenwerkten. Deze beleving vond plaats vanuit negen verschillende werelden of perspectieven:

  • De af en toe rommelige wereld van de ondersteunende dienstverlener.
  • De vanzelfsprekende wereld van de klant als gebruiker van diensten.
  • De heldereresultatenwereld van de manager en opdrachtgever.
  • De gecompliceerde wereld van spelregels en procedures.
  • De ga-ik-of-ga-jij wereld van directe collega’s.
  • De onzichtbare wereld van macht en invloed.
  • De mistige wereld van het ‘ritselen en het regelen’.
  • De betere wereld van idealen, hoop en toekomst.
  • De eigen professionele wereld als ondersteunend dienstverlener.


Hierdoor ontstonden er bij de deelnemers inzichten in alle aspecten van dienstverlening. De deelnemer realiseerde zich wat er anders en beter kon, hoe hij daarin zelf het beste kon handelen en wat het nut en de noodzaak van dit handelen was. De negen werelden vertegenwoordigen de complexe werkelijkheid waarin de ondersteunende dienstverlener werkzaam is

Het resultaat

Het samenwerken aan opdrachten leidde tot nieuwe inzichten, ook al waren die soms confronterend. De deelnemers ervoeren daarnaast overeenkomsten in het ondersteunend werken, terwijl zij in de dagelijkse praktijk vooral de verschillen ervoeren. Ook beseften zij dat zij met elkaar een rol hebben in het realiseren van de ambitie om een topuniversiteit te worden.
De universiteit zelf is ook tevreden en ziet dat medewerkers van elkaar geleerd hebben, elkaar beter hebben leren kennen en dat de lijntjes korter zijn geworden. De medewerkers kunnen klantgedrag koppelen aan verschillende sociale stijlen en hun eigen gedrag daar actief op aanpassen. Ze hebben een persoonlijk plan van aanpak geschreven met hierin concrete acties voor henzelf in de dagelijkse praktijk.

Laurien Poleij, projectleider Erasmus Academie:

'Wat mij aanspreekt is de afwisseling. De groep is divers in leeftijd, functie en instapniveau, wat vraagt om een creatieve aanpak. Inhoud en vorm moeten zo in balans zijn dat iedereen eruit kan halen wat erin zit. De neveneffecten van het traject zijn trouwens net zo waardevol: elkaar ontmoeten, van je eiland afstappen, ervaren dat je veel te delen hebt. Dat heeft geleid tot nieuwe initiatieven om de klant- en resultaatgerichtheid te verbeteren.'

Waar worden wij vooral om gewaardeerd?

Wij dragen bij aan het succes van organisaties

“De persoonlijke aanpak, in combinatie met het sterke beroep op de eigen verantwoordelijkheid, werkt heel erg goed.”

Patricia Dusseljee-Swijnenburg, HR Programma Manager Stork

 

“De plenaire workshop Self-awareness sloeg meteen al in als een bom.”

Bärbel Pieroth, adviseur Management Development en Organisatiecoach Spaarne Gasthuis

 

“Overtuigende adviezen, daar gaan ze voor bij de gemeente Venlo.” 

“Ambtenaren van de gemeente Zoetermeer pakken nu proactief te regie. Zij tonen eigenaarschap en blijven in balans.” 

“Door het MD-traject zien we dat managers nu meer samenwerken over de organisatieonderdelen heen.”

Luc Dahlmans, senior adviseur P&O en projectleider Gemeente Maastricht
 

“Het traject People Management heeft ons een boost gegeven. Onze managers weten beter wat van hen verwacht wordt.”

Jelderik Schutz, Manager Talent & Leadership Development, Schiphol Group
 

Zonder goede workshops en ondersteunende coaching was het ons niet gelukt om te zijn waar we nu staan.

Peter Augustinus, directeur IBK Groep

 

Een traject op maat?

Wanneer een aantal medewerkers dezelfde trainingsbehoefte heeft, is een incompanytraining een goede optie. Zijn de problemen complexer van aard, dan is maatwerk een uitkomst. Wij bieden voor elk probleem de juiste oplossing.
|
Of neem direct contact met ons op:

Of neem direct contact met ons op:
 035 - 6 956 211

Alles in één overzicht

Wil je alle informatie nog eens op je gemak nalezen? Vraag dan onze trainingsgids aan. Hierin vind je het volledige trainingsaanbod met alle informatie. Je krijgt deze trainingsgids gratis thuis gestuurd!

 

Een traject op maat?

Wanneer een aantal medewerkers dezelfde trainingsbehoefte heeft, is een incompanytraining een goede optie. Zijn de problemen complexer van aard, dan is maatwerk een uitkomst. Wij bieden voor elk probleem de juiste oplossing.
|
Of neem direct contact met ons op:

Of neem direct contact met ons op:
 035 - 6 956 211

Alles in één overzicht

Wil je alle informatie nog eens op je gemak nalezen? Vraag dan onze trainingsgids aan. Hierin vind je het volledige trainingsaanbod met alle informatie. Je krijgt deze trainingsgids gratis thuis gestuurd!