Content submenu - Incompany

Waar worden wij vooral om gewaardeerd?

Wij dragen bij aan het succes van organisaties

“Door het MD-traject zien we dat managers nu meer samenwerken over de organisatieonderdelen heen.”

Luc Dahlmans, senior adviseur P&O en projectleider Gemeente Maastricht
 
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/bvo/media/slides/gemeente-maastricht_1.jpg?ext=.jpg

“Het traject People Management heeft ons een boost gegeven. Onze managers weten beter wat van hen verwacht wordt.”

Jelderik Schutz, Manager Talent & Leadership Development, Schiphol Group
 
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/bvo/media/slides/schiphol_1.jpg?ext=.jpg

Zonder goede workshops en ondersteunende coaching was het ons niet gelukt om te zijn waar we nu staan.

Peter Augustinus, directeur IBK Groep

 
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/bvo/media/slides/ibk_1.jpg?ext=.jpg

"Samen werken we aan het beste voor Stork: een ijzersterk programma uitvoeren en daaruit maximaal rendement halen."


Arjan de Bruijn, Manager Academy Stork Technical Services
 
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/bvo/media/slides/stork.jpg?ext=.jpg