Traject op maat

Als er meer nodig is dan het organiseren van een training voor een groep medewerkers om tot het gewenste resultaat te komen, dan kunnen wij een maatwerktraject voor jouw organisatie ontwikkelen. Een maatwerktraject wordt ontwikkeld aan de hand van een analyse van de situatie binnen jouw organisatie, zodat het optimaal aansluit op de leerbehoefte. Om tot het beste resultaat te komen voor deze leerbehoefte, werken wij altijd volgens een gestructureerd stappenplan. Samen met jou stellen wij een projectplan op dat aansluit op de leerdoelen van jouw collega’s of medewerkers.

Resultaatgerichte projectaanpak

Wij hebben de afgelopen jaren veel expertise opgedaan met onze resultaatgerichte projectaanpak. Onze accountmanagers werken altijd volgens een gestructureerd stappenplan en een gestructureerde projectaanpak. Samen met jou ondernemen wij de onderstaande stappen om tot een goed projectplan te komen voor jouw leervraag.

Stap 1: Doel en resultaat

Je wilt resultaten boeken. Hiervoor formuleer je doelstellingen. Dit doe je voor jezelf, voor jouw medewerkers, voor jouw afdeling en voor jouw organisatie. Om deze doelen te bereiken, is vaak verandering en ontwikkeling nodig, bijvoorbeeld in vaardigheden, gedrag, leiderschap, processen en cultuur. Wij helpen je graag bij het opstellen van jouw doelstellingen.

Stap 2: Analyse

We brengen met jou de factoren in kaart die een succesvolle verandering bevorderen en waarborgen, en nu mogelijk belemmerend werken. Denk bijvoorbeeld aan de juiste hulpmiddelen, een  werkomgeving die nieuw gedrag stimuleert, de gewenste kennis en stimulerend management en leiderschap.

Stap 3: Rol vaardigheden medewerkers

Wat is de rol van vaardigheden en talenten van jouw medewerkers in het dichterbij brengen van het doel? Menselijk gedrag speelt voor 25% een rol bij het oplossen van performanceproblemen. Het is dus belangrijk genoeg om de invloed ervan goed te meten en het belang ervan te bepalen.

Stap 4: Passende oplossing

Wat is nu de beste oplossing? Het kan zijn dat voor jouw medewerkers een intensieve meerdaagse training nodig is, of een eendaagse verdiepingssessie met follow-up in de vorm van intervisie of supervisie. Ook valt te denken aan action learning of werkplekleren. Een leerinterventie is echter niet altijd op z’n plaats. Het kan zijn dat coaching beter aansluit. Wij gaan altijd voor het beste resultaat!

Projectplan en nazorg

Bij maatwerktrajecten streven we zo veel mogelijk naar co-creatie en stellen wij samen met jou een concreet projectplan op. We hechten er groot belang aan dat projecten die we voor jou uitvoeren helder, effectief en efficiƫnt verlopen. Deze projectfasering is een bewezen aanpak die we natuurlijk afstemmen op jouw specifieke situatie. De projecten worden geleid door projectleiders met ervaring in opleidingskundige en organisatieontwikkeltrajecten. Wij willen dat alle interventies ook daadwerkelijk en zichtbaar bijdragen aan het gewenste resultaat. Evaluatie en nazorg is daarom ongelooflijk belangrijk en altijd onderdeel van het project.

Onze website maakt gebruik van cookies.